Sygedagpenge og refusion


Er du eller en af dine medarbejdere sygemeldt eller i karantæne på grund af coronavirus? Så er der hjælp at hente gennem regeringens tiltag.

I dette indlæg fortæller vi, hvilken betydning ændringerne i reglerne har for dig som arbejdsgiver og selvstændig i forhold til sygedagpenge og refusion.

Sygedagpenge corona

Sygedagpenge til dig som selvstændig, der er sygemeldt eller i karantæne på grund af coronavirus

Normalvis har selvstændige erhvervsdrivende først ret til sygedagpenge efter to ugers sygdom. Men nu kan du som selvstændig få sygedagpenge fra første sygedag, såfremt at coronavirus er årsagen til din sygdom.

LÆS OGSÅ: Kompensation for faste udgifter

Du kan få refusion, hvis du er ude af stand til at arbejde, fordi du er smittet med coronavirus, eller hvis du er i hjemmekarantæne med symptomer herpå.

Du skal underskrive en tro- og loveerklæring på, at du er ude afstand til at arbejde som følge af coronavirussen. Læs mere, og hent en tro- og loveerklæring, hos vores venner fra Visma DataLøn.

Så hvordan ansøger jeg om sygedagpenge som selvstændig?

Som selvstændig ansøger du om sygedagpenge ved at udfylde en blanket, hvor du anmelder sygefraværet. Denne udfyldte blanket sendes til din kommune senest tre uger efter første sygedag. Blanketten finder du på kl.dk – Søg efter blanketnavn: NR104C. 

Søg via NemRefusion, Anmeld fravær, Vælg "andre årsager"

Sygedagpenge til en medarbejder, der er sygemeldt eller i karantæne på grund af coronavirus

Har du en medarbejder, der er ude af stand til at arbejde på grund af smitte med coronavirus eller er i karantæne med symptomer, kan du få sygedagpengerefusion fra første fraværsdag.

Du kan søge refusion med tilbagevirkende kraft fra den 27 februar. Du kan altså søge om refusionen for de medarbejdere, der har været smittet med coronavirus eller har været i karantæne med symptomer fra denne dato.

LÆS OGSÅ: Adgang til billigere banklån

Du skal udbetale løn til din medarbejder under fraværet som normalt. Er medarbejderen ansat på en funktionærkontrakt, skal medarbejderen have udbetalt sin normale løn. Er medarbejderen ikke funktionær, så skal du udbetale løn under sygdom ud fra, hvad der er aftalt i ansættelseskontrakten eller i en eventuel overenskomst.

Din medarbejder skal underskrive en tro- og loveerklæring på, at han/hun er ude afstand til at arbejde som følge af coronavirussen. Læs mere, og hent en tro- og loveerklæring, hos vores venner fra Visma DataLøn.

Så hvordan søger jeg om refusion for mine medarbejdere?

Du søger via NemRefusion på virk.dk. Her anmelder du fraværet og søger om refusion fra første arbejdsdag ved at vælge årsagen ”Andre årsager” og angive ”Covid-19” i fritekstfeltet. Medarbejderen skal desuden underskrive en tro- og loveerklæring om, at vedkommende er smittet med eller i karantæne på grund af coronavirus.

Søg via NemRefusion - Anmeld fravær - Vælg "Andre årsager"

Mest stillede spørgsmål til dette indlæg

Er din medarbejder sendt hjem på anbefaling fra myndighederne, og kan medarbejderen ikke arbejde hjemmefra, så kan du som arbejdsgiver få refusion for hele perioden, hvor medarbejderen ikke arbejder.

Bemærk: Alt indhold på denne side er vejledende. Det er skrevet efter bedste evne og med de oplysninger, vi på nuværende tidspunkt har adgang til.

Rasmus Nielsen
Rasmus Nielsen Dinero
Rasmus er en sand "professor" i regnskab og laver videoer og afholder kurser om både regnskabsemner samt Dinero.

Skriv en kommentar

10 kommentarer

 1. Hej Rasmus, Hvordan bogføres sygedagpengerefusion i Dinero, idet der ikke er nogen skabelon eller konto til dette?

  1. Hej Jesper

   Vi har denne guide, som er til lønrefusion for medarbejdere: https://dinero.dk/support/hvordan-bogfoeres-loenrefusion/

   De bedste hilsner

   Lasse fra Dinero

 2. Jeg er selvstændig og er halvdags sygemeldt har jeg så mulighed for at søge hjælpepakke.

  1. Hej Lone

   Jeg vil antage du ikke kan søge kompensation hvis du modtager sygedagpenge, da du i så fald ikke har nogen tabt omsætning. Jeg kender ikke til reglerne om halvdags sygemeldt og om det kan have nogen indflydelse på din kompensation. Mit bedste bud er derfor at hive direkte fat i erhvervsstyrelsen. 👍

 3. Kan man få både sygedagpenge og kompensation for tabt omsætning i samme periode.

  1. Hej Anders

   Det er ikke umiddelbart defineret direkte, så det er svært for mig at svare på, på nuværende tidspunkt. Jeg vil umiddelbart antage at du godt kan få dækket begge dele, men at sygerefusionen muligvis efterfølgende vil blive modregnet i kompensationen for dækning af omsætningstab, men det er ren gætværk. Indtil det er nærmere defineret, har jeg ikke et bedre bud.

   Mit bud stammer fra, at der i lønrefusionen er et direkte krav til at man ikke må modtage lønkompensation via. andre offentlige tilskud og samtidigt få dækket lønnen. Derfor tænker jeg heller ikke de to ting får lov at overlappe for selvstændige.

 4. Vi har en forsikring som vi har købt, hvor vi skal betale den første dag. Det var i carona tiden, og de har taget pengene for første dag? Er det nogle vi har krav på? Altså forsikringen er igennem kommunen.

  1. Hej Haris

   Hvis sygdommen skyldtes corona, så kan i søge kompensation for det, ja.

 5. Hvordan ser det ud hvis man går hen og bliver syg med ikke corona relateret sygdom i perioden 9.3.- 9-6? Vil man så ikke kunne modtage nogen af de respektive hjælpepakker? Fordi det ikke er Corona man modtager sygedagpenge for? Mvh. Birgitte Mayall

  1. Hej Birgitte

   Jeg vil antage, da jeg ikke kan læse andet, at dine sygedagpenge forudsætning er de samme som før Corona, i de tilfælde. 🙂

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram