3 tips til trivsel – også efter coronavirus

Kampen for overlevelse slider på manges trivsel – både økonomisk og mentalt. Et år med coronavirus er ingen leg, men i indlægget her deler Videnshuset Cabi et par råd, der kan hjælpe dig og dit eventuelle team med at trives – også når I er tilbage på kontoret.


Lige nu er alt vendt på hovedet – også selvom mange af os efterhånden er vante til det. Heldigvis vender børn, hjemsendte eller hjemmearbejdende medarbejdere tilbage til hverdagen på et tidspunkt. Men hvilken hverdag?

At vi kommer tilbage på pinden betyder ikke, at alt til den tid er fryd og gammen. Det kan nemlig tage tid at finde tilbage til et godt arbejdsfællesskab efter 1-1,5 turbulente år med Corona.

Derfor har vi hos Cabi lavet en side, som hjælper jer til at komme godt tilbage på arbejde, ligesom du i indlægget her kan få inspiration til nogle af de faldgruber og muligheder, du har for at skabe en god hverdag – også når corona-virussens dage er talte.

Chef eller selvstændig – trives du selv?

Vær opmærksom på din egen trivsel i tiden med forandringer og sæt rammen for, hvornår du som leder eller selvstændig erhvervsdrivende kan kontaktes. Du skal også have balance mellem jobbet og privatlivet. Arbejder du alene, bør du finde ud af, hvem der er opmærksom på dig og dine behov. Måske er din private partner ikke altid den bedste til at se det?

LÆS OGSÅ: Sådan arbejder du mere effektivt

Søg sparring med andre ledere og selvstændige og sug til dig. Du skal ikke selv opfinde alt, og du kan få både feedback og afløb for tanker om din egen trivsel, som i sidste ende er afgørende for din forretning. Fx hos os i videnshuset Cabi.

Lyt og gød trivslen

Rettidig omhu er mere end nogensinde før værd at huske. Ikke, at du nødvendigvis kan forudse alle begivenhedernes gang i en underlig corona-tid – men du kan holde fingeren på pulsen med din egen og eventuelle medarbejderes trivsel hen af vejen.

Der er meget at vinde – menneskeligt såvel som økonomisk – ved at forebygge og handle hurtigt ved tegn på mistrivsel, stress og sygemeldinger. Og det kan blive dyrt at lade være, når man kigger på parametre som kvalitet, leveringssikkerhed og tab af produktivitet.

Netop corona-tiden gør, at mange har brug for ekstra opmærksomhed. Så mærk efter i dig selv, hvad du som selvstændig har brug for. Og har du medarbejdere, så skru op for ros og anerkendelse og afstem med hver enkelt menneske og i teamet, hvor hyppigt og hvordan, I bedst holder kontakt.

Er det fx via mere dialog på fællesmøder? Online fællesfrokost og kaffepause? Online pausegymnastik? Eller skal der gang i et aktivitetsudvalg eller en fast “trivselsmakker”? Sidstnævnte er nok mest relevant for de mellemstore virksomheder.

At være opmærksom på trivsel handler også om at kunne lytte og vise opmærksomhed overfor de følelser, som kolleger og medarbejdere render rundt med. Og de gode vaner kan tages med tilbage på kontoret, når landet langsomt åbner igen.

Værktøjer til den gode dialog:

  • Samtaleskema – Godt i én-til-én-samtaler, hvor lederen skal danne sig overblik over arbejdsopgaver og trivsel
  • Kontrolcirklen – Illustrerer vilkårene i den nuværende situation og viser, hvordan der kan arbejdes med dem
  • Stop-mere-nyt-modellen – Til strategisk arbejde med trivsel og dialog om muligheder og udfordringer

For medarbejderne er det vigtigt at se, at ledelsen ser indad og er i stand til at handle på de behov, der er. Medarbejderne skal også kende de rammer, der findes i virksomheden. Det skaber tryghed, at man ved, hvilke muligheder og holdninger der er for at handle. Nogle medarbejdere har måske brug for særlige vilkår i en periode, hvis de arbejder hjemme samtidig med, at børn eller partner også er hjemme.

Træn din ledelsesstil – i fredstid

Trivsel er et fælles ansvar, og alle bidrager til det gode samarbejde på en arbejdsplads – i både positiv og negativ retning. Men ’lugten i bageriet’ er i sidste ende ledelsens ansvar. Rammerne, der passer på en sund kultur i hverdagen, skal være tydelige for alle – og de skal nu engang sættes af ledelsen.

Som leder gør du derfor klogt i at træne din lederstil – både i fredstid og i krisetider. Det er selvsagt ikke særligt brugbart først at skænke din lederevne en tanke, når du står i orkanens øje – men små skridt kan også noget.

Så fokusér på at være tydelig i din kommunikation og styrke relationerne til dine medarbejderne gennem hyppig kontakt. Det gælder både til dem, der er på arbejdspladsen, og dem, der arbejder hjemme – og det gælder også, når I er tilbage på pinden efter en større genåbning af samfundet.

Gæsteindlægsforfatter
Gæsteindlæg
Du har lige læst et gæsteindlæg fra en ekstern ekspert. I Visma Dinero er vi eksperter inden for regnskab og bogføring, men vi har også spændende indlæg fra andre med stor erfaring og ekspertise om relevante emner.

Skriv en kommentar

0 kommentarer

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram