Advisory board

Et advisory board er et rådgivende organ, som du kan vælge at tilknytte din virksomhed. Alle virksomhedsformer kan modsat en bestyrelse stifte et advisory board.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 16/08/2023


Hvad er et advisory board?

Du kan som virksomhedsejer vælge at knytte et advisory board til din virksomhed. Formålet med advisory boardet er, at du kan få sparring fra relevante aktører, der kan bidrage med at komme med deres syn på din virksomhed og de udfordringer, som den står over for.

Et advisory board har intet ansvar for din virksomheds drift, og du behøver heller ikke angive det i vedtægterne for din virksomhed. Det kan på mange måder sammenlignes med en bestyrelse, men der er alligevel en markant forskel på de to.

Hent juridisk gyldig skabelon

Lexly har flere end 150 juridiske eksperter, og de tilbyder specialiseret juridisk rådgivning. På deres platform kan du digitalisere dine juridiske opgaver og bruge de smarte skabeloner til at lave intelligente kontrakter. Se produkter og priser.

Advisory board versus bestyrelse?

Et advisory board er ganske frivilligt. Der er ingen typer af virksomheder, for hvilke det er obligatorisk at tilknytte advisory boardet. Modsat forholder det sig med bestyrelser. Der er nogle selskaber, hvor det er lovpligtigt at have en bestyrelse. Et advisory board er derfor typisk heller ikke en del af virksomhedens organisationsstruktur.

En bestyrelse har som udgangspunkt ansvar for virksomhedens drift, og det er derfor også den, der ansætter direktionen. Sådan forholder det sig ikke med et advisory board. Advisory boardet har alene en rådgivende funktion, og formålet med det er udelukkende at give professionel sparring til virksomheden og dens ledere.

Vil du som selskab gerne stifte en bestyrelse, skal det fremgå af selskabets vedtægter. Gør det ikke allerede det, kræver det en vedtægtsændring. Et advisory board behøver ikke fremgå af din virksomheds vedtægter, og der er ingen regler for, hvad I skal have oppe at vende på jeres møder. Det er helt og holdent din beslutning i forhold til, hvad du gerne vil have sparring på.

Den sparring, som du får under møderne med dit advisory board, er du ikke nødsaget til at handle på. Du får en række nyttige anbefalinger, som du kan tage med i betragtning, når du selv skal beslutte, hvordan du vil agere. Det er ikke sådan, som det kan være i en bestyrelse, at det, som bestyrelsen siger, skal du gøre.

Koster et advisory board noget?

Det er forskelligt fra virksomhed til virksomhed, om der bliver betalt et honorar til medlemmerne af advisory boardet. Der vil dog oftest være tale om et mindre beløb, som slet ikke er på niveau med de lønnede bestyrelsesposter. Bortset fra honorar skal du forvente at sætte lidt penge af til forplejning under dine møder med advisory boardet.

Du bestemmer selv, hvor mange medlemmer du gerne vil have i advisory boards, men det består i mange tilfælde af et sted mellem 2 til 6 personer. Det er dig selv, der bestemmer, hvor mange du gerne vil have med, og hvem du gerne vil have med.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram