Honorar

Når du udfører en arbejdsopgave kan du i visse tilfælde blive aflønnet med et honorar. Du får typisk udbetalt et honorar, hvis opgaven, du skal udføre, er enkeltstående og tidsbegrænset. Du skal selv sørge for at betale skat af honoraret, derfor er det vigtigt, at du har helt styr på skattereglerne.

  • Læsetid: 7 min.

  • Sidst opdateret 15/05/2024


Hvad er et honorar?

Et honorar er en betaling, du modtager for et stykke arbejde, du har udført. Du vil som udgangspunkt blive betalt med et honorar, hvis du påtager dig mindre opgaver ved siden af dit primære ansættelsesforhold. 

Det kan fx være, at du er musiker eller foredragsholder ved siden af dit lønmodtagerjob. Det er dog ikke helt enkelt at forklare, hvornår den løn, du modtager, betegnes som et honorar. 

For at forstå i hvilke situationer du kan aflønnes med et honorar, er det vigtigt at skelne mellem de forskellige typer lønforhold. Overordnet skelner man mellem tre lønforhold: 

Det ene udelukker ikke det andet, og du kan derfor sagtens have egen virksomhed, få almindelig løn og honorarer sideløbende.  

Er du lønmodtager, er du ansat hos en arbejdsgiver, der bestemmer, hvilke opgaver du skal udføre og betaler dig derefter. Er du lønmodtager, er det din arbejdsgiver, der bærer den økonomiske risiko, og det er også din arbejdsgiver, der betaler de udgifter, der er forbundet med dit arbejde. 

Driver du din egen virksomhed, karakteriseres du derimod som selvstændig erhvervsdrivende. Når du er selvstændig erhvervsdrivende, tilrettelægger du selv dit arbejde, og det er som udgangspunkt dig alene, der bærer den økonomiske risiko.

Endelig kan du være honorarmodtager. Du kan karakteriseres som honorarmodtager, og får et honorar eller et engangsvederlag for at udføre dine opgaver, hvis du:

  • Ikke er i et ansættelsesforhold som lønmodtager 
  • Ikke udfører dit arbejde som selvstændig i egen virksomhed

Når du er honorarmodtager, modtager du ikke en regelmæssig løn fx en gang om måneden eller hver 14. dag. Det er dog muligt at modtage honorarløn i et ansættelsesforhold, hvis du ikke er fastansat med en stabil månedsløn men derimod ansat som fx freelancer eller konsulent. 

Når du modtager honorarløn i et ansættelsesforhold, er du ikke underlagt en ansættelseskontrakt, der dikterer hvor mange timer, du skal arbejde, og i hvilket tidsrum. Du må også selv bestemme, hvordan du udfører dine opgaver. 

I kan dog godt lave en samarbejdsaftale, der beskriver nogle overordnede forventninger til dit arbejde. Det er vigtigt at understrege, at der er mange forhold, der spiller ind, og i nogle tilfælde vil det derfor være nødvendigt med en individuel vurdering af, om du er honorar- eller lønmodtager. 

Begynder dit arbejde derimod at få karakter af selvstændig erhvervsdrivende, vil du ikke længere modtage honorarløn. Det gælder fx, hvis du driver erhvervsmæssig virksomhed og har fået et CVR-nummer

Som selvstændig erhvervsdrivende skal du sende en faktura til dine kunder, for at få betaling for de opgaver du har udført.

Skal du betale skat af dit honorar?

Når du modtager et honorar, er der som hovedregel tale om B-indkomst. Ved B-indkomst bliver skat og arbejdsmarkedsbidrag ikke trukket fra automatisk, inden du modtager beløbet, sådan som det er tilfældet for lønmodtagere. 

Du skal derfor selv sørge for at holde regnskab og betale den skat, du skylder.

Indberetning af honorar

Er du virksomhedsejer, og skal du udbetale et honorar? Så skal du huske at indberette det til Skattestyrelsen. Med Dinero Løn kan du indberette og bogføre B-honorar helt automatisk. Læs mere her.

Når du skal beregne, hvad du skal betale i skat af dit honorar, skal du først trække AM-bidraget på 8% fra. Efter du har trukket AM-bidraget fra, skal du trække B-skatten fra. Du skal derfor bruge din trækprocent, som du finder i din forskudsopgørelse.

Regnestykket kan som eksempel se sådan ud:

Du har fået et honorar på 5.000 kr. 
Først trækker du AM-bidraget på 8% fra de 5.000 kr. (5.000 – 8%) = 400 kr.
De 400 kr., du skal betale i AM-bidrag, kan du nu trække fra honoraret (5.000 – 400) = 4.600 kr.  
Derefter trækker du B-skatten fra, som i dette eksempel udgør 38% (4.600 – 38%) = 1.748 kr. 
Nu kan du lægge AM-bidraget og B-skatten samme, så ved du, hvor meget du skal betale i alt (400 + 1748) = 2.148 kr. 

Hvis dit honorar består af et mindre beløb, fx et engangsbeløb, kan du betale det med Dankort eller via din netbank. Husk, at du altid skal runde op til hele kr. 

Hvis der derimod er tale om flere større beløb, er det nemmest at betale skat ved at skrive din B-indkomst ind i din forskudsopgørelse. Du skal skrive det beløb, du har modtaget i B-indkomst, i felt 210 i din forskudsopgørelse.

Når du skriver din B-indkomst ind i forskudsopgørelsen, sørger Skattestyrelsen for at lave regnestykket for dig. De får det til at stemme ved enten at hæve din trækprocent og/eller sænke dit månedsfradrag.

Bestyrelseshonorar

Et bestyrelseshonorar er et honorar, bestyrelsesmedlemmer kan få udbetalt for deres arbejde i bestyrelsen. I de fleste tilfælde bliver bestyrelseshonoraret betragtet som A-indkomst, og medlemmerne behandles derfor som almindelige fastansatte, når de skal aflønnes. 

Der er altså en skattemæssig forskel på bestyrelseshonoraret og det almindelige honorar.

Moms af honorar

Når det handler om moms, bliver det en smule kompliceret. Honorarmodtagere “findes” nemlig ikke i denne sammenhæng, for momsloven skelner kun mellem lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende. 

Derfor falder honorarmodtagere under kategorien selvstændige erhvervsdrivende i denne sammenhæng. Det betyder, at du som honorarmodtager alligevel er omfattet af momslovens og/eller lønsumsafgiftslovens bestemmelser. 

Du er dog kun momspligtig, hvis du inden for en periode på 12 måneder tjener mere end 50.000 kr. i honorar før skat. Hvis beløbet er under denne bagatelgrænse, er du ikke momspligtig.

Du kan indberette moms på Skattestyrelsens hjemmeside under TastSelv Erhverv. Her skal du indtaste din momsafregning for købsmoms og salgsmoms. 

Selvom du tjener mere end 50.000 kr. i honorar, er det dog ikke sikkert, at du er momspligtig. Det gælder fx som hovedregel, hvis du underviser, eller hvis din aktivitet hører under kunstnerisk virksomhed. På listen over honorarlønnede der, i mange tilfælde, ikke er momspligtige hører blandt andet: 

  • Foredragsholdere 
  • Journalister 
  • Forfattere
  • bloggere
  • Musikere 
  • Skuespillere 

Der findes flere undtagelser i de forskellige grupper, og du skal være opmærksom på, at du i visse tilfælde skal betale lønsumsafgift. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er momsfritaget, kan du kontakte Skattestyrelsen

Hvad skal du tage i honorar?

Hvor meget du skal have for dit arbejde som honorarlønnet er en vurderingssag. 

Men typisk vil det være rimeligt, at du tager 2,5 gange den gennemsnitlige timeløn for en almindelig lønmodtager, der udfører samme type arbejde som dig. 

Det er rimeligt, fordi du selv skal betale for forsikringer, ferie, pension og alt det andet, som en lønmodtager typisk modtager ved siden af sin løn. Hvis der fx er særlig stor interesse for netop dine kompetencer, kan du justere beløbet, så det passer til efterspørgslen. 

Honorarløn, når du får dagpenge eller SU

Selvom du modtager et honorar, har du stadig ret til dagpenge eller SU – så længe du tjener under et fastsat beløb. Du skal huske at registrere din indtjening, så det kan blive modregnet udbetalingen. 

Når du modtager dagpenge, skal du skrive din honorarløn på dit dagpengekort. Du skal ikke skrive antallet af arbejdstimer. 

Dine arbejdstimer bliver nemlig udregnet efter Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings sats. Satsen reguleres hvert år i januar måned. I 2024 er satsen 277,76 kr., hvilket betyder, at din aktuelle indtjening bliver divideret med 277,76. Resultatet udgør det antal timer, som vil blive modregnet dine dagpenge. 

Når du får SU, skal dit honorar også modregnes. Beløbet, du må tjene ved siden af din SU, kaldes for et fribeløb. Dit fribeløb udregnes på årsbasis, så du må i en periode gerne tjene mere end dit månedlige fribeløb, så længe du ikke overskrider det samlede fribeløb.

Du kan se, hvor meget du må tjene ved siden af din SU, ved at kigge på satserne for fribeløb. Hvor meget du må tjene afhænger blandt andet af, om du går på en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.

Oftest stillede spørgsmål

Et honorar er en betaling for det arbejde, du har udført. Du modtager typisk et honorar, hvis den opgave, du udfører, er enkeltstående og uden tidsbegrænsning. Det kan fx være, hvis du er musiker ved siden af dit primære ansættelsesforhold. Du skal betale skat af dit honorar. Du skal dog være opmærksom på, at skat og arbejdsmarkedsbidrag ikke automatisk  bliver trukket fra, inden du modtager beløbet, som det er tilfældet for lønmodtagere. Derfor skal du selv sørge for at holde regnskab og indberette til Skattestyrelsen.  Var denne artikel nyttig?

Relaterede ord

Herunder finder du relaterede ord fra vores regnskabsordbog der relaterer sig til Honorar

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram