Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis er et væsentligt element i årsrapporten og har til formål at redegøre for de indregningsmetoder og målegrundlag, som virksomheden anvender, når de udarbejder et årsregnskab. Som udgangspunkt anvender virksomheden den samme regnskabspraksis som i det foregående år.

  • Læsetid: under 2 min.

  • Sidst opdateret 02/03/2021


Hvad er anvendt regnskabspraksis?

Anvendt regnskabspraksis er et afsnit i årsrapporten, der gør rede for de indregningsmetoder og målegrundlag, som firmaet bruger, når de laver et årsregnskab for en periode. Årsregnskabet sætter fokus på virksomhedens økonomi for året.

Når man laver en årsrapport, samler man typisk indregningsmetoderne og målegrundlaget i et afsnit for sig selv. Det afsnit kaldes anvendt regnskabspraksis. Afsnittet giver mulighed for at få viden om virksomhedens indregning og måling af posterne i regnskabet. Kort sagt er det altså en beskrivelse af de metoder, der er brugt til at lave regnskabet.

Hvad er en indregningsmetode og et målegrundlag?

En indregningsmetode er en metode, som virksomheden vælger at bruge til at indregne regnskabets poster. Et målegrundlag forklarer noget om, hvilken værdi de indregnede poster har.

Virksomheder står altså på mål for de metoder og det grundlag, som bruges overalt i årsrapporten.

Hvad skal være med i afsnittet om anvendt regnskabspraksis?

Når en virksomhed laver et årsregnskab, er der en række krav, som skal være opfyldt. Fx siger regnskabsloven, at virksomheden skal forklare de indregningsmetoder og målegrundlag, der er brugt i balance, resultatopgørelse, noter og ledelsesberetning.

Samtidigt skal der stå, hvilken regnskabsklasse virksomheden aflægger regnskab efter. Hvis virksomheden har skrevet beløb i anden valuta end danske kroner, er det også et krav at oplyse kursen på netop den valuta på balancedagen (og det skal stå et samlet sted).

Niveauet af detaljer i det, man skriver i afsnittet, afhænger af virksomhedens størrelse, aktivitetsniveau og forretningsområde.

Må der laves ændringer i anvendt regnskabspraksis?

Nej, den skal som udgangspunkt være den samme som sidste år – med visse undtagelser.

En ændring er OK, hvis den skyldes en ændring i loven eller regnskabsvejledningen. Det er også OK at ændre noget, hvis det giver et bedre billede af virksomhedens poster i årsregnskabet.

Sker der ændringer i virksomhedens anvendte regnskabspraksis, skal det skrives tydeligt i afsnittet. Den beløbsmæssige effekt på årets resultat og egenkapital skal også være tydelig.

Hvor finder jeg mere information?

Bliv klogere på reglerne om anvendt regnskabspraksis ved at tale med en revisor eller kigge på reglerne i Årsregnskabsloven (Bekendtgørelse af årsregnskabsloven).

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram