Noter

Noter er en særskilt del af et årsregnskab. De bruges til at uddybe en eller flere poster og give læser en dybere forståelse af et regnskab. Noter er et frivilligt supplement til et årsregnskab, og der foreligger ingen krav om, at de skal vedlægges.

  • Læsetid: under 2 min.

  • Sidst opdateret 06/01/2021


Hvad er noter?

Har du supplerende information til dit årsregnskab, kan du vedlægge noter til regnskabet. Det kan eksempelvis være, at der er nogle poster i dit regnskab, som kræver en uddybende forklaring, eller at du gerne vil give læseren mulighed for at fordybe sig yderligere i en eller flere af posterne i regnskabet.

Noterne er kun et supplement til dit årsregnskab. Dit regnskab skal stadig kunne læses og forstås uden brug af noterne. De bliver vedlagt og opfattet som en særskilt del af dit regnskab.

Hvordan fungerer det i praksis?

Hvis du gerne vil uddybe en eller flere poster i dit årsregnskab, kan du gøre det ved hjælp af noter. Noterne bliver vedlagt regnskabet, og hvis læser er interesseret i at vide mere, kan han eller hun finde informationen her. Hvis du har brug for en revisor, finder du hurtigt en nær dig i vores oversigt.

Det vil være synligt for læser hvilke poster, der bliver berørt i noterne. Poster i resultatopgørelsen eller balancen, med uddybende noter, vil være tydelige i form af en markering i selve årsregnskabet. På den måde kan læser se, at der foreligger supplerende oplysninger. De kan så findes i noterne.

Hvad er formålet med noter til et regnskab?

Formålet med at inkludere noterne til årsregnskab er at hjælpe læser med at få en større forståelse af dit regnskab. Noterne går på de enkelte regnskabsposter, og får læser en dybere indsigt i dem, vil forståelsen af regnskabet som et samlet hele være bedre.

Det kan både være, hvis der er tale om uoverensstemmelser, store udsving i beløb eller andre tal, som det vil give mening at knytte en yderligere forklaring til.

Hvem udarbejder noterne?

Har du en revisor eller bogholder til at udarbejde dit årsregnskab, vil det sædvanligvis også være hans eller hendes opgave at udarbejde noter. En revisor vil også kunne være behjælpelig i forhold til at vurdere hvilke poster i dit regnskab, som det vil være hensigtsmæssigt at skrive noter til.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram