Ledelsesberetning

En ledelsesberetning er ledelsens skriftlige redegørelse for det foregående år samt forventningerne til det kommende. Kravene til ledelsesberetningens indhold er betinget af virksomhedens regnskabsklasse.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 09/08/2022


Hvad er en ledelsesberetning?

En ledelsesberetning – før kendt som årsberetning – er en del af en given virksomheds årsrapport. Ledelsesberetningen er en slags udvidet forklaring af årsrapporten og har til opgave at redegøre for eksempelvis virksomhedens balance og resultatopgørelse.

Formålet med en ledelsesberetning er at give læseren af regnskabet en dybere forståelse både for virksomhedens aktiviteter og dennes økonomiske situation. Ledelsesberetningen ser både tilbage i tiden og frem i tiden. Det betyder, at den analyserer sidste års resultater, mens den på den anden side også gør sig kvalificerede forestillinger om, hvad der kommer til at ske i det følgende år.

Som noget unikt for virksomheder i regnskabsklasse B kan ledelsesberetningen udgå ved at oplyse hovedaktivitet i en note.

Hvad skal der stå i en ledelsesberetning?

I Danmark opererer vi med forskellige regnskabsklasser, som benævnes A, B, C og D. Her er logikken, at de mindste virksomheder skal udarbejde regnskab svarende til A og B, mens større selskaber hører til i C og D. Børsnoterede selskaber hører for eksempel til i klasse D, mens den personejede virksomhed hører til i klasse A, hvor kriteriet er, at ejeren selv hæfter for det hele.

Grunden til, at du skal vide dette, er, at ledelsesberetningen tager udgangspunkt i din regnskabsklasse. Kort sagt betyder det, at kravene til ledelsesberetningens indhold stiger jo højere regnskabsklasse, som du bevæger dig op i.

Generelt skal en ledelsesberetning indeholde en beskrivelse af virksomhedens hovedaktivitet. Hvis der er forhold, som hér er interessante, skal de nævnes. Dertil skal ledelsesberetningen indeholde oplysninger om vigtige begivenheder i regnskabsåret, og det skal fremgå, om det økonomiske resultat har levet op til forventningerne.

Ledelsesberetningen i børsnoterede og statslige aktieselskaber

Ledelsesberetningen i børsnoterede og statslige aktieselskaber skal være mere udførlig. Udover de ovennævnte punkter skal den også indeholde oplysninger om, hvilken udvikling virksomheden forventer at have i fremtiden. Ligesom der er krav om, at virksomheden skal oplyse læseren om dens forskning og miljøforhold, såfremt det giver mening i forhold til den aktuelle virksomhed.

Det er også meget vigtigt, og det gælder i øvrigt alle regnskabsklasser, at virksomheden gør opmærksom på, hvilke usikkerhedsfaktorer der er i virksomheden. Det kan være problemer med godkendelse af et produkt eller andet, der kan have betydning for det kommende år.

Du kan sammenligne ledelsesberetningen med en slags statusopgørelse, hvor ledelsen fortæller interesserede om, hvordan det går med virksomheden lige nu, og hvordan forventningerne til fremtiden er.

Revisoren læser ledelsesberetningen

Før i tiden var der revisionspligt i forhold til ledelsesberetningen. Det er der ikke længere. Det betyder naturligvis, at ledelsesberetningen kan være behæftet med usikkerheder, hvilket i nogle tilfælde kan være problematisk. Derfor kan det i visse tilfælde godt betale sig at lade ledelsesberetningen revidere.

Det kan for eksempelvis vise sig at være en god idé, hvis virksomheden står over for at skulle sælges. Så kan revisoren læse virksomhedens ledelsesberetning igennem og dermed højne dens status. Det kan også være nyttigt, hvis virksomheden skal have nye lån eller på anden vis skal cementere dens status.

Forskel på ledelsesberetning og ledelsespåtegning

Forskellen på en ledelsesberetning og en ledelsespåtegning er, at ledelsesberetningen er en udvidet forklaring af årsrapporten, mens ledelsespåtegningen viser, at ledelsen står inde for, at beretningen er udarbejdet efter gældende lovgivning.

Med andre ord er ledelsespåtegningen noget, der skal vedlægges ledelsesberetningen. Det er et lovkrav, at selskaber vedlægger en ledelsespåtegning, som er underskrevet af alle i ledelsen, når de frigiver en ledelsesberetning.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram