Ejerbog

En ejerbog er dokumentationen for ejerskabet i en virksomhed. Informationerne skal ikke være tilgængelige offentligt, men altid være tilgængelige for de offentlige myndigheder.

  • Læsetid: under 2 min.

  • Sidst opdateret 12/01/2022


Ejerbog – Hvad er det?

Ejerbog er din egen virksomheds dokumentation for ejerskabet af denne virksomhed. Den dokumenterer hvem der er kapitalejere og panthavere samt andele for disse ejerskaber. De informationer skal ikke nødvendigvis offentliggøres, de skal dog altid være tilgængelige for de offentlige myndigheder.

Er virksomheden et ApS eller IVS har alle ejerne retten til at se ejerbogen. For andre typer selskaber skal det i vedtægterne være angivet at ejerne har ret til at se, ellers er det som udgangspunkt faktisk ikke en ret ejerne har, hvorfor det kan være vigtigt at nedfælde dette i vedtægter.

Hvad skal den indeholde?

  • Kapitalejerne skal identificeres.
  • Ovenstående kapitalejers samlede beholdning af kapitalandele samt de stemmerettigheder, der er knyttet til disse andele, skal angives.
  • Dato(er) for erhvervelse, afhændelse eller pantsætning, herunder kapitalandelenes størrelse angives.

Nedenstående typer af selskaber skal føre ejerbogen:

  • Aktieselskaber (A/S)
  • Anpartsselskaber (ApS)
  • Iværksætterselskaber (IVS)
  • Partnerselskaber (P/S)
  • Europæiske aktieselskaber (SE-selskaber)

Registrering af ejerforhold

Ovenstående skal registreres hos Erhvervsstyrelsen.

Skabelon til ejerbog

Skabelonen viser ejerandele og stemmerettigheder i procent, såfremt virksomheden har flere ejere. Det er klart nemmere at bruge en skabelon som nedenstående, da det giver en kickstart af oprettelsen af din ejerbog.

Download ejerbog skabelon

Skabelon til ejerbog: Få en gratis skabelon. Du tilmelder dig samtidigt Dineros nyhedsbrev, som du altid kan afmelde med et enkelt klik.

Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel/skabelon har kun til formål at orientere og skal ikke ses som juridisk rådgivning.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram