Spring til indholdet

Sidst opdateret: 23/09/2019

Ejerbog

En ejerbog er dokumentationen for ejerskabet i en virksomhed. Informationerne skal ikke være tilgængelige offentligt, men altid være tilgængelige for de offentlige myndigheder.

Ejerbog – Hvad er det?

Ejerbog er din egen virksomheds dokumentation for ejerskabet af denne. Den dokumenterer hvem der er kapitalejere og panthavere samt andele for disse ejerskaber. Informationer skal ikke nødvendigvis offentliggøres, de skal dog altid være tilgængelige for de offentlige myndigheder.
Er virksomheden et ApS eller IVS har alle ejerne retten til at se ejerbogen. For andre typer selskaber skal det i vedtægterne være angivet at ejerne har denne ret, ellers er det som udgangspunkt ikke en ret ejerne har.

Hvad skal den indeholde?

  • Kapitalejerne skal identificeres.
  • Ovenstående kapitalejers samlede beholdning af kapitalandele samt de stemmerettigheder, der er knyttet til disse andele, skal angives.
  • Dato(er) for erhvervelse, afhændelse eller pantsætning, herunder kapitalandelenes størrelse angives.

Nedenstående typer af selskaber skal føre ejerbogen:

  • Aktieselskaber (A/S)
  • Anpartsselskaber (ApS)
  • Iværksætterselskaber (IVS)
  • Partnerselskaber (P/S)
  • Europæiske aktieselskaber (SE-selskaber)

Registrering af ejerforhold

Ovenstående skal registreres hos Erhvervsstyrelsen.

Skabelon til ejerbog

Skabelonen viser ejerandele og stemmerettigheder i procent, såfremt virksomheden har flere ejere.

Download ejerbog skabelon

Herunder kan du hente Dineros skabelon til ejerbog og samtidig tilmelde dig vores nyhedsbrev

Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel/skabelon har kun til formål at orientere og skal ikke ses som juridisk rådgivning.

  • Var denne artikel nyttig?
  • JaNej

0

... har allerede tilmeldt sig dinero!

Vidste du, at der er sendt 0 fakturaer fra Dinero?