Pantsætning

Når du pantsætter, betyder det, at du stiller pant som sikkerhed for et lån. Pantsætning sker som regel ved, at du stiller et aktiv som sikkerhed til den, der låner pengene ud.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 27/09/2023


Hvad er pantsætning?

Den kreditor, der låner pengene ud, får en sikkerhed gennem det, som vi kalder en pantsætning. Om man ønsker at aflevere det aktiv, som der skal pantsættes, fysisk eller som et tinglyst pantebrev, der repræsenterer det aktiv, som skal pantsættes, er op til en selv.

Helt konkret kan du altså se en pantsætning som en sikkerhed. Hvis du ser logisk på det, giver det rigtig god mening. Hvis du ønsker at låne penge, så er kreditoren, der låner dig pengene, nødt til at have en sikkerhed for, at han ikke taber alle sine penge.

Hånd- og underpant – hvad er det?

Der findes flere former for pantsætning. Man taler om hånd- og underpant i forhold til pantsætning og måder at sikkerhedsstille på. Den første, håndpant, anses som den gammeldags måde at pantsætte på.

Metoden her går ud på, at du eksempelvis kan gå hen til en pantelåner, der giver en professionel vurdering af din værdigenstand. Det vil typisk være en værdigenstand i form af et smykke eller et ur. Pantelåneren giver herfra et lån, der svarer til den vurderede værdigenstand.

Typisk vil det være således, at du indenfor en bestemt tidsfrist har muligheden for at købe din værdigenstand tilbage af pantelåneren, hvis du eksempelvis skulle komme til penge.

Underpant er noget anderledes i forhold til håndpant, idet du får lov til at beholde den pantsatte genstand. Hvis du undrer dig over termen ‘tinglyst pantebrev’, der blev benyttet tidligere, så følger forklaringen her. Et tinglyst pantebrev er en sikkerhed for lånet.

Hvis et lån er løbende og dermed kan ændre sig over tid, oprettes der et skadesløsbrev. Det er en form for pantebrev, der giver långiver sikkerhed for løbende gæld ved at tage pant i en genstand.

Lad os antage, at du pantsætter en båd ved underpant, så vil du stadig have båden, selvom du har pantsat den. Det farlige er dog, hvis du som låntager ikke overholder afbetalinger eller andre forhold, der måtte være omkring lånet.

Pantelåneren får hermed retten til at realisere pantet, hvilket betyder, at din båd eksempelvis kan ryge på en tvangsauktion, hvor pantelåneren så vil sælge aktivet til højest bydende.

Virksomhedspant

I forhold til pantsætning findes der altså også en type pantsætning for virksomheder, nemlig virksomhedspant. Virksomheder har også muligheden for at pantsætte dele af deres aktiver som eksempelvis varebeholdning og rettigheder.

Rent faktisk er goodwill – altså virksomhedens merværdi baseret på den faste kundekreds og omdømme – også noget, der kan pantsættes.

Virksomheden får flere fordele ved at pantsætte aktiver som eksempelvis fleksible lånemuligheder. Det er dog som regel ikke et godt tegn, hvis virksomheden har brug for at pantsætte dele af dennes aktiver.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram