Anpartsselskab (ApS)

Et anpartsselskab er en virksomhedsform, der ofte forkortes ApS, og som reguleres af selskabsloven. Et anpartsselskab bliver registreret under Erhvervsstyrelsen, og et af kravene for at oprette denne virksomhedstype er, at der mindst skal skydes 40.000 kr. i selskabet.

  • Læsetid: 2 minutter

  • Sidst opdateret 12/08/2021


Hvad er et anpartsselskab?

Et anpartsselskab er en af de mest populære og brugte virksomhedsformer i Danmark. Det er den, fordi det er en billig måde at stifte et selskab på. For ønsker du at oprette et anpartsselskab, behøver du ikke skyde mere end 40.000 kroner i som anpartskapital. Det blev i 2019 sat ned fra de tidligere 50.000 kroner.

Et ApS kan have en eller flere ejere – det kan både være personer eller andre selskaber. Uanset om det er det ene eller det andet, kaldes disse for anpartshavere. Hvor stor en del, de forskellige parter ejer af selskabet, afhænger af, hvor meget de har indskudt i anpartskapitalen.

Du kan betale din anpartskapital på flere måder

De 40.000 kr., som du minimum skal skyde i et anpartsselskab, kan være kontanter. Men indskuddet kan også bestå af andre værdier og aktiver – eksempelvis biler, virksomheder og lignende. Ønsker du at betale kapitalen med aktiver, skal en revisor først lave en vurderingsberetning, der angiver værdien af dine aktiver.

Hvad skal du huske i forbindelse med oprettelsen?

Når du vil stifte et anpartsselskab, skal du huske at sende Erhvervsstyrelsen din anmeldelse. Det er nemlig et krav, at du står registreret hos dem.

Ved oprettelsen af et anpartsselskab skal du desuden huske at oprette et stiftelsesdokument, der indeholder oplysninger om dit selskabs vedtægter. Vedtægterne dækker eksempelvis over navn, hvorfor du har oprettet selskabet, regler og andet. Derudover skal du oprette en protokol og en ejerbog, der angiver en klar oversigt over alle selskabets ejere.

Krav til et anpartsselskab

Ved stiftelsen af et ApS er der flere krav, som du skal holde for øje. Det er vigtigt, at du er opmærksom på dem, så du er sikker på at følge alle gældende regler for denne selskabsform.

Virksomhedsformen kræver først og fremmest en ledelse. Det vil sige, at du skal have fundet en direktion, tilsynsråd eller bestyrelse. Du kan også sammensætte din ledelse ved at kombinere dem med hinanden. Hvert år er det din ledelses opgave at underskrive årsregnskabet. Det er derfor deres ansvar, at regnskabet udføres korrekt.

Husk regnskabet

Selvom ledelsen står for regnskabet, skal du stadig være klar over, at der stilles krav om bogføring og udarbejdelse af årsrapport for et anpartsselskab. Sørg for at holde dig opdateret på regnskabet, så du kan følge med. Du har pligt til at bogføre, hvad du har til gode, og hvad du skylder. Hvis du ikke allerede har en revisor, har vi gjort det nemt at finde en lokal revisor, som kan hjælpe dig.

SKAT skal have selskabsskat

Når du ejer et anpartsselskab, skal der betales selskabsskat ud af din virksomheds overskud. Skatten fastsættes ud fra selskabsskattereglerne. Hvis dit anpartsselskab ejes af privatpersoner, og I ønsker at få udbetalt en del af udbyttet af jeres ejerandel, skal I tilmed betale udbytteskat. Er selskabet derimod ejet af andre selskaber, vil der i de fleste tilfælde ikke være nogen skat forbundet med udbyttet.

Du har begrænset hæftelse

En af de helt store fordele ved at anpartsselskab er, at du ikke hæfter for mere end de 40.000 kr., du har skudt i anpartskapitalen. Det vil altså sige, at du i bund og grund ikke hæfter personligt, og du risikerer udelukkende at miste det beløb, hvis virksomheden går konkurs.

Download stiftelsesdokument skabelon til ApS

Herunder kan du hente Dineros skabelon til stiftelsesdokumenter og samtidig tilmelde dig vores nyhedsbrev

Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel/skabelon har kun til formål at orientere og skal ikke ses som juridisk rådgivning.

Læs mere om hvordan anpartskapital bliver bogført her 

Læs mere om hvordan udbytte i anpartsselskab bliver bogført i Dinero

Ønsker du at læse om fordele og ulemper ved ApS (anpartsselskab), har vi skrevet et indlæg om emnet – læs det her: Fordele og ulemper ved ApS.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram