Partnerselskab

Et partnerselskab bliver forkortet P/S. Det er en selskabsform, der er en kombination af et kommanditselskab og et aktieselskab. Partnerselskabet gik tidligere under navnet kommanditaktieselskab.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 24/10/2022


Partnerselskab fordele og ulemper

Et partnerselskab går under forkortelsen P/S, og det er en blanding af to forskellige selskabsformer: Et aktieselskab og et kommanditselskab.

Ejerne af et partnerselskab udgøres af henholdsvis en komplementar og en eller flere kommanditister.

Komplementaren hæfter ubegrænset og personligt, og det er en meget gængs løsning at lade et ApS stå som komplementar i selskabet. Så kan du på den måde begrænse din hæftelse i virksomheden.

Det er forskelligt, om der er en eller flere kommanditister i selskabet, og for dem gælder det, at de har en begrænset hæftelse i foretagendet. De kan altså kun tabe de penge, de selv har skudt i partnerselskabet – deres personlige formue er ikke på spil. 

Hvilke fordele er der ved et partnerselskab?

Der er en række erhverv, der hyppigt gør brug af muligheden for at stifte et partnerselskab. Det er blandt andet advokater, revisorer, ejendomsmæglere og arkitekter.

En af de helt store fordele ved et denne selskabsform er, at det selskabsretligt går ind under de samme regler som et aktieselskab, mens det rent skattemæssigt fungerer som et personselskab.

Det giver kapitalejerne mulighed for at kunne udnytte fradrag og afskrivning i deres egen personlige indkomst, samtidig med at de kun har en begrænset hæftelse, og altså dermed kun kan miste de værdier, de selv har skudt i partnerselskabet. De hæfter ikke med deres personlige formue.

Hvilke ulemper er der ved et partnerselskab?

Denne selskabsform er for mange et ukendt begreb, og det kan derfor have en mindre troværdighed, end det for eksempel er tilfældet med et aktieselskab eller et anpartsselskab, der er mere kendt. 

Er det planen, at kommanditisterne skal have udbetalt udbytte, skal der først finde en udlodning sted, før det kan lade sig gøre. 

Hvordan opretter du et partnerselskab?

Når du skal stifte et partnerselskab, er der et par ting, du skal være opmærksom på:

  • Der skal som minimum være en komplementar og en kommanditist. Der kan også være flere komplementarer og flere kommanditister.
  • Du skal kunne stille med en kapital på 400.000 kr., hvis du har planer om stifte et sådant selskab.
  • Selskabet hører ind under årsregnskabsloven.
  • Du skal melde og registrere selskabet hos Erhvervsstyrelsen på www.virk.dk

Hvordan hæfter man?

Det kommer an på, om du står som komplementar eller kommanditaktionær.

Komplementaren hæfter ubegrænset og sætter dermed sin egen personlige formue på spil. Er der flere komplementarer i et selskabet, er der tale om solidarisk hæftelse i forhold til gæld i selskabet. 

Kommanditisterne derimod hæfter kun med de værdier, de har skudt ind i selskabet. Her er der altså tale om en begrænset hæftelse.

Spørgsmål & svar

Hvad er et partnerselskab?

Et partnerselskab er en kombination af et aktieselskab og et kommanditselskab. Det forkortes P/S, og det blev tidligere kaldt for et kommanditaktieselskab.

Hvad koster det at stifte et partnerselskab?

Når du stifter et partnerselskab, skal du kunne indskyde 400.000 kr. i rede penge eller i form af andre værdier.

Hvem ejer et partnerselskab?

Et partnerselskab ejes af henholdsvis en eller flere komplementarer og en eller flere kommanditister. Du kan ikke stifte et partnerskab uden mindst en komplementar og mindst en kommanditist.

Hvilke fordele er der ved et partnerselskab?

Du kan høste nogle skattemæssige fordele, når du er en del af et partnerselskab. Du kan få lov at anvende fradrag og afskrivning direkte i din egen personlige indkomst, uden at du hæfter personligt.

Var denne artikel nyttig?

Relaterede ord

Herunder finder du relaterede ord fra vores regnskabsordbog der relaterer sig til Partnerselskab

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram