Eventualforpligtelser

Eventualforpligtelser er økonomiske udeståender, som du på grund af ydre forhold endnu ikke har fuldt overblik over. Da du ikke kan oplyse om forpligtelsens økonomiske konsekvenser, skal du enten lave en note til årsregnskabet, hvor du redegør for forpligtelsen størrelse og art eller i stedet hensætter eventualforpligtelsen til tab.

  • Læsetid: under 2 min.

  • Sidst opdateret 24/01/2022


Hvad er eventualforpligtelser?

Som det fremgår af navnet er en eventualforpligtelse en forpligtigelse, som du muligvis kommer til at betale for. Forpligtelsen er altså endnu ikke helt sikker, og du kan derfor ikke på nuværende tidspunkt afgøre, om den kommer til at udgøre en udgift i årsregnskabet. Forpligtelsen kan først bekræftes, når fremtidige begivenheder, du endnu ikke har svaret på eller er klar over, bekræftes eller afkræftes.

Eventualforpligtelsen kan både være en reel forpligtelse, som ikke med sikkerhed realiseres, eller der kan være så stor usikkerhed om størrelsen på forpligtelsen, at du ikke med sikkerhed kan indføre den i virksomhedens regnskab.

Eventualforpligtelse, årsrapport og regnskab

I forhold til årsregnskabet og eventualforpligtelsen er der et par forhold, som du skal være opmærksom på. Eventualforpligtelsen skal nemlig laves, når du laver årsregnskab. I årsregnskabet skal du lave en note, som klart, kort og præcist fortæller om årsagen til eventualforpligtelsen, dens baggrund og den økonomiske indvirkning, den vil have på dit regnskab, såfremt du kommer til at betale eller ej.

Vær opmærksom på, at du skal skelne mellem to forskellige typer af eventualforpligtelser. Hvis der er under 50 % sandsynlighed for, at du kommer til at betale for eventualforpligtelsen, skal du angive den som ovenfor beskrevet. Er der større end 50 % risiko for, at du kommer til at betale for eventualforpligtelsen, skal du derimod henføre den i regnskabet under hensættelser.

Eksempel på eventualforpligtelser

Et af de eksempler på en eventualforpligtelse, som oftest nævnes, er en retssag. Det er fint eksempel, da de på fin demonstrerer netop den balancegang du må håndtere med hensyn til eventualforpligtelser.

Her skal du forestille dig, at der er blevet anlagt en sag mod din virksomhed. Indtil sagen er blevet løst, er det ikke muligt at vide, hvad eksempelvis et erstatningsansvar vil løbe op i. Der er dog mulighed for at lave et kvalificeret gæt på den økonomiske bod, som selskabet kan komme til at betale, hvorfor størrelsen af eventualforpligtelsen også er mulig at indføre i årsregnskabet.

Vær realistisk, når du beregner eventualforpligtelse

Når du skal beregne en eventualforpligtelse, er det vigtigt, at du benytter dig af realistiske tal. For selvom gælden endnu ikke er realiseret, er der en overhængende risiko for, at det kommer til at ske. Og når det er sket, skal eventualforpligtelsen sættes rigtigt ind i årsregnskabet. Husk på, at du i forbindelse med noten til årsregnskabet skal komme med et estimat, som fortæller, hvilke økonomiske konsekvenser eventualforpligtelsen kan have. Her er det vigtigt, at dine forventninger stemmer nogenlunde overens med det faktiske tal.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram