Hensættelse

Hensættelser er penge, som du regner med at skulle betale en gang i fremtiden på baggrund af en episode, der er sket i dette eller et tidligere år. Hensættelser gør indhug i selskabets egenkapital og optages i virksomhedens balance.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 04/12/2023


Hvad er hensættelse?

Hvis du sætter penge af i dit regnskab til en kommende finansiel forpligtelse, du endnu ikke er sikker på bliver realiseret, er der tale om en hensættelse. Du ved altså ikke på selve dagen for hensættelsen af pengene, om du rent faktisk kommer til at betale for posten.

Disse hensættelser skal naturligvis regnes med i selskabets balance og dermed regnskab. Da du bogfører hensættelsen i resultatopgørelsen, vil den også føre til, at din egenkapital bliver mindre.

Hensættelsen giver retvisende regnskab

Som du kan læse ovenfor, skal hensættelsen regnes med i regnskabet. Det gør du, da du naturligvis er interesseret i et retvisende regnskab,

Det kræver, at du ikke angiver, at pengene allerede er brugt, da de selvfølgelig stadig vil tælle med i egenkapitalen.

Hvilke kriterier skal en hensættelse opfylde?

Nu er det ikke sådan, at du kan anvende hensættelser, som du lige præcis ønsker. Hensættelser er usikre pr. definition. Det betyder, at der skal være over 50 % chance for, at hensættelsen går igennem, men det betyder på den anden side også, at der kan være forhold, som taler imod, at hensættelsen går i opfyldelse.

Usikkerheden med hensyn til hensættelser har at gøre med to variabler. Disse er:

  • Hvornår hensættelsen skal realiseres
  • Størrelsen på hensættelsen

For at kunne bogføre et beløb som en hensættelse skal visse kriterier også være opfyldt. Disse er:

  • Hensættelsen må være et resultat af en hændelse før balancedagen, og den skal senere føre til en forpligtelse
  • Hensættelsen skal have konsekvenser for virksomhedens økonomi
  • Ledelsen skal kunne vurdere forpligtelsen størrelse i kroner og ører

Eksempler på hensættelser

Hensættelser drejer sig ikke kun om helt bestemte tilfælde. Der er derimod mange eksempler på hensættelser. Som du kan læse i det ovenstående, drejer hensættelser sig nemlig om at have styr på fremtidige, men usikre finansielle forpligtelser.

Det kan dreje sig om skattespørgsmål, hvor ledelsen kan være i tvivl om, hvorvidt de skal betale en eventuel skattegæld. Men det kan også dreje sig om mere jordnær ting som en kommende fratrædelse. Sådan en kan rumme flere udgifter, og i det tilfælde kan ledelsen afsætte en sum penge i regnskabet som en hensættelse.

En hensættelse kan også dreje sig om, at en given virksomhed er havnet i en retssag. Denne kan eksempelvis inkludere sagsomkostninger og en mulig erstatning.

Da det på forhånd ikke er muligt at spå om udfaldet af sådan en sag, kan ledelsen også i det tilfælde vælge at foretage en hensættelse til eventuel senere dækning af de økonomiske forpligtelser.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram