Formuefællesskab

Formuefællesskab oprettes automatisk, når du indgår ægteskab. Det medfører, at ægtefællernes værdier skal fordeles ligeligt, når og hvis forholdet bringes til en ende. I langt de fleste danske ægteskaber er der formuefællesskab, mens kun en mindre andel benytter sig af muligheden for at oprette særeje.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 30/05/2022


Hvad er et formuefællesskab?

Et formuefællesskab – eller fælleseje – er en naturlig retsvirkning som følge af indgåelsen af et ægteskab. Her er det vigtigt at holde fast i, at formuefællesskabet egentlig ikke betyder, at I ejer alting sammen, men snarere, at alle jeres værdier skal fordeles ligeligt, hvis I på et tidspunkt vælger at bringe jeres samvær til ophør og indgå aftale om separation og senere skilsmisse.

Sådan beregnes et formuefællesskab

Lad os sige, at vi har et ægteskab mellem Peter og Pia. De har været gift i en årrække og bor i et hus ejet af Peter. Dertil har de penge indestående på bankkonti. For overblikkets skyld kan vi sætte deres økonomiske forhold op sådan her:

Nettoformue: 240.000 kroner og nettoformue: 825.000 kr.

PiaPeter
Indbo50.000 kr.Indbo30.000 kr.
Hus800.000
Egen bil60.000 kr.Egen bil90.000 kr.
Indestående bank140.000 kr.Indestående bank25.000 kr.
Bruttoformue250.000 kr.Bruttoformue945.000 kr.
Gæld10.000 kr.Gæld120.000 kr.

Her kan du altså se, at den samlede nettoformue udgør 240.000 kroner + 825.000 kroner. Det giver i alt 1.065.000 kroner. Da ægteparret indgår i formuefællesskab, skal hele formuen fordeles ligeligt. Også selvom Peters formue er væsentligt større end Pias. De vil altså efter skilsmissen begge ende med at få 532.500 kroner i værdi.

Skal du indgå i formuefællesskab med ægtefælle?

I langt de fleste tilfælde bliver folk gift og tænker ikke nærmere over, at ægteskabet har en retsvirkning som beskrevet ovenfor. Der kan dog være flere årsager til, at du bør overveje, hvorvidt du ønsker at indgå i et formuefællesskab med din kommende partner. Det kan være, at din mand eller kone bringer en stor gæld med sig ind i ægteskabet.

Det kan for eksempelvis dreje sig om SU-gæld eller andre økonomiske forpligtelser. Her skal du være opmærksom på, at du indirekte kan komme til at betale for denne gæld, hvis du og din partner senere bliver skilt, og jeres formue skal deles – som det også fremgår af ovenstående eksempel.

Derfor bør du nøje overveje, hvordan din økonomi skal skrues sammen i tilfælde af, at du skal giftes. Vi skal ikke her anbefale en metode. Blot gøre dig opmærksom på, at der findes muligheder for at omgås formuefællesskabet.

Der er ingen gaveafgift ved store gaver mellem ægtepar med formuefælleskab.

Forskellen på formuefællesskabet og særeje

I stedet for formuefællesskab kan du oprette et særeje. Her deles formuen ikke efter endt forhold, og du kan derfor beholde hele din formue selv uden at skulle svare din eks-partner halvdelen. Du kan få hjælp til udformning af et særeje af en advokat, eller du kan selv lave dokumentet. For at ændre formuefællesskab til særeje kræves det, at du laver en ægtepagt, som tilmed skal tinglyses. Derfor er det også en god ide at sørge for at have tjek på ønskerne, inden indgåelsen af giftermålet.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram