Franchise

Franchise er en måde at drive virksomhed på. Det er et samarbejde mellem franchisetager og franchisegiver, hvor franchisetager driver sin egen selvstændige forretning i overensstemmelse med franchisegivers koncept og retningslinjer. Butikskæder som eksempelvis McDonald’s og Burger King er klassiske eksempler på franchising.

  • Læsetid: 4 min.

  • Sidst opdateret 25/09/2023


Hvad er franchise?

Franchising er en særlig måde, som du kan drive din egen forretning på. Det går i korte træk ud på, at du kan åbne en butik som del af en større kæde eller koncept. Der findes mange butikskæder, der drives som et franchising foretagende, og det er McDonald’s et glimrende eksempel på.

Hvis du laver en aftale med kæden McDonald’s, som kaldes for franchisegiver, om at åbne en ny McDonald’s restaurant, kommer du ind i foretagendet som franchisetager. Der vil være en lang række regler og procedurer, som du skal følge. Både i forhold til indretning, skiltning, produkter og meget andet. Til gengæld får du lov til at bruge kædens navn og koncept til din restaurant.

Selve virksomheden bag, i dette tilfælde McDonald’s, ejer konceptet og har rettighederne over det. Som franchisetager kan du bruge det efter aftale med McDonald’s og nyde godt af den goodwill, som kæden McDonald’s allerede har opbygget.

Som master franchisetager har du som regel rettighederne til at udføre aktiviteterne i et større område, eksempelvis for Danmark. Så har du også mulighed for at sub-franchise eller tilbyde andre at være franchisetagere i fx en konkret by.

Som master har du ansvar for, at sikre at konceptet overholdes i dit område og sørger for, at franchisetagerne gør som aftalt.

Hvem får del i overskuddet?  

Som franchisetager skal du betale et engangsbeløb for at få lov til at blive en del af franchisekæden – det kaldes typisk for et entrance fee. Når din forretning er kommet op at køre, skal du betale en fastsat procentdel (royalty) af din forretnings omsætning hvert år eller hver måned til franchisegiver. Beløbet vil fremgå af den kontrakt, du indgår med franchisegiver.

Overskuddet i din forretning er naturligvis dit, da du driver din forretning som en selvstændig juridisk enhed.

Fordele ved franchise

Der er både fordele og ulemper ved at indgå som en del af en franchisekæde. En af de klare fordele for dig som franchisetager er, at du kan nyde godt af kædens brand. Åbner du eksempelvis en lokal McDonalds, vil de potentielle kunder i området allerede kende dine produkter og vide, hvad du står for, når din nye restaurant åbner. Du skal ikke selv til at udbrede kendskabet til, hvad du har at byde på.

Du kan på samme vis nyde godt af den markedsføring, som franchisegiver sætter i værk. Den vil du også kunne vinde masser af nye kunder på. Det er også en fordel, at du ikke skal bruge tid på at etablere profitable indkøbsaftaler eller udvikle nye produkter.

Ofte tilbyder franchisegiver også andre fordele som hjælp til bogføring og sparring og hjælp på daglig drift af din forretning.

Det kører helt automatisk fra centralt hold. Din opgave ligger i at passe den forretning, du har startet op.

Ulemper ved franchise

Der er naturligvis også en række ulemper forbundet med at være franchisetager. En af de største ulemper er, at det kan være svært at udvikle din forretning i den retning, som du ønsker. Når du indgår en aftale som franchisetager vil du være underlagt en masse retningslinjer, både når det kommer til produktudvalg, kampagner og indretning.

Her skal du i de fleste tilfælde følge det overordnede koncept, og det efterlader ikke altid meget plads til dine ønsker.

Eksempler på franchise butikker

Køb af franchise

Ved køb af franchise, køber franchisetager rettighederne til at drive forretning under franchisegivers koncept og retningslinjer for pågældende franchisekæde.

Hvis du vil være en del af en franchise-kæde, skal man købe sig til dette. Som oftest betales der ved køb af franchise et engangsbeløb, for rettigheden til at blive franchisetager, ligesom der oftest vil foreligge en aftale om at der betales et beløb af forretningens omsætning.

Beløbet vil ligesom resten af aftalens vilkår fremgå af franchise-kontrakten, hvor det altså også vil være nærmere beskrevet, hvordan der skal betales. Det ses tit, at der er aftalt en fast procentsats af omsætningen, som kan være meget forskellig fra branche til branche og alt afhængig, af hvilken franchisekæde og -giver der er tale om.

Som ved alle kontrakter, er det meget vigtigt at du sætter dig ind i alle betingelserne for et køb af franchise. Du kan overveje om det er nødvendigt at alliere dig med en rådgiver, med ekspertise i franchisekøb, som kan hjælpe dig sikkert i mål.

Regler for franchise

I Danmark findes der ingen specifik lovgivning for franchise. Regler for franchise reguleres derfor af de almindelige danske retsregler, hvilket vil sige at det er en danske aftalelov og de aftaleretslige principper, der anvendes som regler for franchise.

Desuden kan der være en række regler for franchise i de danske særlove, som ikke kan fraviges. Det kan fx være i købeloven, markedsføringsloven, konkurrenceloven, produktansvarsloven m.fl.

Udover at skulle overholde de almindelige regler for franchise, findes der som supplement til lovgivningen et etisk regelsæt for franchising. Disse er udfærdiget af Franchise Danmark og er baseret på det europæiske kodeks for franchising. Skal man være medlem af organisationen “FranchiseHub“, er det et krav at man følger dette etiske regelsæt.

Spørgsmål & svar

Hvad er franchise?

Franchise er en måde, du kan drive din virksomhed på. Du kan blive franchisetager i en kæde af restauranter eller butikker fx. Du får langt hurtigere adgang til markedsføringsmateriale og kunder, som kender din butik.

Hvilke fordele er der ved franchise?

Du får langt hurtigere adgang til markedsføringsmateriale og kunder, som kender din butik.

Hvilke ulemper er der ved franchise?

Som franchisetager er du bundet i en række regler, som på sigt kan virke bundne og kvæle din kreativitet.

Hvilke muligheder er der for franchise?

Af eksempler inden for franchise kan bl.a. nævnes AUBO, Sunset Boulevard, BoConcept, Superdry, ClubTan og Kjærstrup.

Hvordan køber man sig ind i en franchise?

De fleste virksomheder, som tilbyder franchise-ordninger, vil typisk have et menupunkt på deres hjemmeside omhandlende dette. Ellers findes der en portal – FranchiseHub.dk – der viser mange af de koncepter, der tilbydes. 

Hvordan bogfører man købet af en franchise?

Købet af en franchise skal bogføres forskelligt afhængig af din specifikke situation. Derfor anbefaler vi, at du taler med en revisor for at bogføre det korrekt.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram