Spring til indholdet

Læsetid: under 2 minutter

Goodwill

Goodwill er et begreb, der dækker over en virksomheds omdømme og brand. Skal du for eksempel sælge din virksomhed, er goodwill lig med den merværdi, som køber er villig til at betale for virksomheden.

Hvad er Goodwill?

For hvad dækker en virksomheds goodwill egentlig over? Det kan til en vis grad sammenstilles med en virksomheds brand eller gode omdømme.

Har en virksomhed været i branchen i mange år, vil den naturligt have oparbejdet en trofast kundeskare og et omdømme. Det omdømme og den kundeskare bliver betragtet som en merværdi i virksomheden. Det er denne merværdi, der betegnes som goodwill.

Goodwill ved salg af virksomhed

Ved et salg af en virksomhed eller ved et generationsskifte bliver det blandt andet relevant at se på værdien, som den pågældende virksomhed har oparbejdet.

Ejer du eksempelvis et anlægsgartnerfirma, som du vil nedlægge på grund af pension, så kan du lade din den gå videre til et andet firma i branchen mod betaling. Den merværdi, som køber betaler for, kan blandt andet tage form af patenter, brand, faste kunder eller specialviden.

I regnskabsmæssig forstand er goodwill kort fortalt lig med den værdi, som køber vil betale udover virksomhedens aktiver fratrukket virksomhedens passiver. Det er altså den overnormale profit, som sælgeren af en virksomhed opnår ved et salg.

Hvordan beregner du din virksomheds goodwill?

Det kan være en diffus størrelse, som det ikke altid er lige nemt at sætte tal på. Det er kun de virksomheder, der selv har købt sig til goodwill, som har det i deres regnskab. Har du eksempelvis opkøbt en virksomhed, vil udgifterne hertil fremgå af dit regnskab. Har du ikke købt dig til goodwill i din virksomhed, har du ikke noget tal på det.

Det er klart, at sælger vil være interesseret i at sætte prisen på sin virksomheds goodwill højt, mens køber gerne vil sætte prisen så lavt som muligt. Men der er ikke helt frie tøjler på området. SKAT har nemlig fastsat en række regler på området, og de følger gerne med for at sikre sig, at de bliver overholdt.

Du kan med fordel forhøre dig hos en revisor eller en anden økonomiekspert, hvis du gerne vil vide, hvor meget din virksomhed er værd i forhold til.

Hvad med skat?

Overdrager du din den til en anden virksomhed, vil SKAT også gerne have sin bid af kagen. Kommer du ud med et skattemæssigt overskud, skal du betale skat af det, og kommer du ud med et underskud eller tab, kan det fradrages. Når du på den anden side står som køber, kan du foretage en afskrivning.

  • Var denne artikel nyttig?
  • JaNej

Sidst opdateret: 21/11/2019

0

... har allerede tilmeldt sig dinero!

Vidste du, at der er sendt 0 fakturaer fra Dinero?