Goodwill

Goodwill er et begreb, der dækker over en virksomheds omdømme og brand. Skal du for eksempel sælge din virksomhed, er goodwill lig med den merværdi, som køber er villig til at betale for virksomheden.

  • Læsetid: 3 min.

  • Sidst opdateret 14/02/2024


Goodwill definition

Hvad er goodwill?

Goodwill kan i en vis grad sammenstilles med en virksomheds brand eller gode omdømme. Har en virksomhed været i branchen i mange år, vil den naturligt have oparbejdet en trofast kundeskare og et omdømme. Det omdømme og den kundeskare bliver betragtet som en merværdi i virksomheden, som kaldes goodwill.

Goodwill indgår i virksomhedens regnskab, og anses for at være et anlægsaktiv, da det er noget, der har værdi og noget, virksomheden forventes at have nytte af i en længere periode.

Virksomheder kan fx også opnå goodwill gennem deres arbejde med fx sociale og bæredygtige tiltag i forbindelse med deres ESG-rapportering og -strategi.

Ved salg af virksomhed

Ved et salg af en virksomhed eller ved et generationsskifte bliver det blandt andet relevant at se på værdien, som den pågældende virksomhed har oparbejdet.

Ejer du eksempelvis et anlægsgartnerfirma, som du vil nedlægge på grund af pension, kan du lade din goodwill gå videre til et andet firma i branchen mod betaling. Den merværdi, som køber betaler for, kan blandt andet tage form af patenter, brand, faste kunder eller specialviden.

I regnskabsmæssig forstand er det kort fortalt lig med den værdi, som køber vil betale udover virksomhedens aktiver fratrukket virksomhedens passiver. Det er altså den overnormale profit, som sælgeren af en virksomhed opnår ved et salg. Med andre ord det, der gør virksomheden lidt mere værd.

Hvordan beregner du din virksomheds goodwill?

Det kan være en diffus størrelse at beregne. Det er nemlig ikke altid lige nemt at sætte tal på, da det kun er de virksomheder, der selv har købt sig til det, som har det i deres regnskab. Har du eksempelvis opkøbt en virksomhed, vil udgifterne hertil fremgå af dit regnskab. Har du ikke købt dig til det i din virksomhed, har du ikke noget tal på det.

Det er klart, at sælger vil være interesseret i at prissætte sin virksomheds goodwill højt, mens køber ønsker at sætte prisen så lavt som muligt. Men der er ikke helt frie tøjler; Skattestyrelsen har nemlig fastsat en række regler på området, og de følger med for at sikre sig, at de bliver overholdt.

Du kan med fordel forhøre dig hos en revisor eller en anden økonomiekspert, hvis du vil vide, hvor meget din virksomhed er værd i goodwill øjemed.

Hvad med skat?

Overdrager du din den til en anden virksomhed, vil Skattestyrelsen også have sin bid af kagen. Kommer du ud med et skattemæssigt overskud, skal du betale skat af det – og kommer du ud med et underskud eller tab, kan det fradrages. Når du på den anden side står som køber, kan du foretage en afskrivning.

Spørgsmål & svar

Du må kun afskrive den form for goodwill, du har købt dig til. Ikke den goodwill, du selv har bygget op i din virksomhed. Du kan starte afskrivningen det år, hvor aftalen om overdragelse af goodwill gælder fra.

Har du købt dig til goodwill, vil det fremgå af dit regnskab. Vil du gerne vide, hvad din virksomhed er værd i goodwill, skal du have fat i din revisor eller en anden ekspert i økonomi.

Overdrager du din goodwill til en anden virksomhed, skal du betale skat af din fortjeneste. Køber kan foretage en afskrivning af den goodwill, der er blevet overdraget.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram