GDPR

GDPR er en forkortelse, der står for General Data Protection Regulation. Det er en EU-lovgivning, som er blevet vedtaget for at beskytte de europæiske forbrugere. Databeskyttelsesloven træder i kraft i maj 2018, og den vil komme til at påvirke alle virksomheder der indhenter persondata om EU-borgere.

  • Læsetid: under 2 minutter

  • Sidst opdateret 13/08/2020

Dinero er GDPR compliant - På denne side, kan du læse om hvad GDPR betyder for dig med, når du har Dinero som regnskabsprogram.

Hvad er GDPR?

Der bliver udvekslet personlige informationer som aldrig før. Nettet bugner med nethandel, og forbrugernes personlige data flyder i en lind strøm rundt om på nettet. Det har ført til et behov for en databeskyttelseslov (GDPR), som skal gælde i hele EU.

Den nye EU-lov har fået navnet GDPR. Det er en forkortelse for General Data Protection Regulation. Loven er blevet vedtaget for at beskytte forbrugerne og deres data. Loven trådte i kraft den 25. Maj 2018, og den vil få betydning for alle virksomheder på det europæiske marked.

Den nye lovgivning erstatter alle nuværende databeskyttelsesdirektiver og nationale regler på området.

Hvilken betydning har GDPR for din virksomhed?

Du skal som virksomhed leve op til en række krav, når det kommer til indsamling og brug af personlige data. Det skal alle de virksomheder, der bruger nettet til at indsamle personlig data om EU-borgere – også hvis selve virksomheden ikke har hjemme i Europa.

Der er strikse krav i forhold til dokumentering og afrapportering. Du bliver altså som virksomhed stillet til ansvar for de data, som du indsamler og bruger. Den enkelte forbruger får på samme tid mange flere rettigheder. Der bliver stillet højere krav til samtykke, når det kommer til personaliseret markedsføring til den enkelte forbruger, og du kan som virksomhed ikke længere opbevare persondata i så lang tid, som du ønsker.

GDPR kommer til at få stor betydning for alle virksomheder, der håndterer persondata eller bruger det i sin markedsføring. Du bliver som virksomhed derfor nødt til at forberede dig på GDPR og sætte dig godt ind i alle de nye regler. Det kan betyde, at du skal skifte systemer og procedurer i din virksomhed og måske endda ansatte en Data Protection Officer.

Hvad sker der, hvis din virksomhed ikke lever op til kravene?

Driver du en virksomhed, bliver du nødt til at forholde dig til GDPR. Det kan nemlig få alvorlige konsekvenser, hvis du ikke efterlever de krav og skærpelser, der er blevet opstillet. Overtræder din virksomhed GDPR-lovgivningen, kan det udløse bøder af den helt store størrelsesorden.

Bøder for at overtræde kravene ligger helt oppe på 10 millioner Euro og 20 millioner Euro alt efter, hvilke krav der bliver overtrådt. Det er ikke for sjov, at EU har indført den nye lovgivning, og din virksomhed bliver altså straffet meget hårdt økonomisk, hvis du ikke overholder den nye lov.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram