Personligt ejet mindre virksomhed (PMV)

Forkortelsen PMV står for personligt ejet mindre virksomhed. En PMV er en af de virksomhedsformer, du kan vælge, hvis du overvejer at stifte din egen virksomhed. Når du stifter en PMV, er det kun dig som stifter, der kan stå som ejer.

  • Læsetid: 6 min.

  • Sidst opdateret 15/04/2024


Hvad er en personligt ejet mindre virksomhed (PMV)?

Når du skal stifte en ny virksomhed, kan du vælge mellem flere forskellige virksomhedsformer. En personligt ejet mindre virksomhed, der forkortes PMV, er en af dem.

PMV er den mindste virksomhedsform, vi har her i landet, og den bliver typisk valgt, hvis du vil starte en virksomhed op som fritidsbeskæftigelse eller som deltidsjob. Når du stifter en PMV, skal du være opmærksom på, at det kun er dig som stifter, der kan stå som ejer af virksomheden.

Dinero er et godkendt regnskabsprogram

Alle pakker i Dinero er certificeret af Erhvervsstyrelsen. Du har fx mulighed for upload af bilag i skyen, bankafstemning og modtage og sende EAN-fakturaer. Fokusér 100% på virksomheden i stedet for støvede paragraffer. Læs mere her.

Oprettelse af PMV: Sådan gør du

Det koster dig ingenting at oprette en PMV virksomhed, og i forhold til PMV registrering er det nemt overstået. Alt, du skal gøre, er at logge dig ind på virk.dk og registrere din virksomhed digitalt. Så bliver du tildelt et CVR-nummer, og så kan du komme i gang med at føre forretning.

Hvilke krav skal du kunne leve op til for at oprette en PMV?

Hvis du gerne vil stifte en PMV, er der en række krav, du skal kunne leve op til:

  • Du skal være fyldt 18 år.
  • Du skal have dansk adresse
  • Du skal have et dansk CPR-nummer
  • Du skal stå som ejer af din PMV-virksomhed, og du må ikke have medarbejdere.
  • Du må maksimum have en omsætning på 50.000 kr. over en 12 måneders periode. Ellers skal du omdanne din PMV til en anden type af virksomhed.
  • Du må ikke handle med lande uden for EU (hverken når det kommer til import eller eksport).
  • Din PMV skal registreres på ny hvert tredje år.

Du behøver ikke være dansk statsborger eller have opholdstilladelse for at starte en PMV.

PMV og regnskab – hvad er der af regler?

Du hæfter personligt, når du starter en PMV, og det har også den betydning, at et eventuelt overskud i din PMV skal beskattes på samme vis, som når du ellers har en personlig indkomst.

Du skal følge bogføringsloven, når du driver en PMV, men du behøver ikke bruge tid på at udarbejde en årsrapport. Det er du nemlig ikke forpligtet til i en PMV. Der er dog et krav om, at du skal lave et skatteregnskab hvert år. 

Skal du have en erhvervskonto i banken, når du driver en PMV?

Nej, det SKAL du ikke! Men du skal have en NemKonto, og de færreste banker accepterer i dag, at du bare kører den på en privat konto.

Stort set alle banker kan tilbyde dig en PMV erhvervskonto, men der kan være forskel på, hvor meget du skal betale for at få et kreditkort tilknyttet din erhvervskonto.

Ret til erhvervskonto

Regeringen har meldt ud, at de vil styrke selvstændiges og foreningers mulighed for at få en basal betalingskonto. Læs mere her.

PMV og NemKonto – hvordan er reglerne?

Uanset hvilken form for virksomhed, du driver, skal du have en NemKonto tilknyttet. Ganske enkelt fordi, myndighederne skal have et sted at sende deres penge hen, hvis de af den ene eller den anden grund skal udbetale penge til din virksomhed.

Normalvis kan din NemKonto sagtens være en privatkonto. Men den går ikke i forbindelse med din virksomhed. Her skal du have en erhvervskonto, som du også kan bruge som NemKonto til din virksomhed.

Hvad er forskellen på en PMV og en enkeltmandsvirksomhed?

Der er en del forskelle på PMV og en enkeltmandsvirksomhed. De minder på mange måder om hinanden. Det er gratis at oprette begge typer af virksomheder, og det er kun stifteren selv, der kan stå som ejer. 

I en enkeltmandsvirksomhed må du dog godt have ansatte, og du skal også momsregistrere din virksomhed. Det betyder altså, at du kan drive en lidt større forretning, når du stifter en enkeltmandsvirksomhed frem for en PMV, da du godt må have en omsætning på mere end 50.000 kr. og også godt må ansætte medarbejdere.  

Hvordan går du fra PMV til ApS?

Overvejer du, om du skal omdanne din PMV til et ApS? Når du stifter en PMV, har du altid den mulighed, at du senere hen – hvis din forretning vokser – kan omdanne din virksomhed til en anden virksomhedsform. Og det kan fint være et ApS.

Det er nemt at gå fra PMV til ApS, men der vil dog være nogle omkostninger forbundet med det, da du skal kunne ligge en startkapital på 40.000 kr., når du stifter et kapitalselskab som et ApS.

PMV og dagpenge – hvordan er du stillet som ejer?

Hvis du har en deltidsbeskæftigelse i form af en PMV, er du i udgangspunktet ikke berettiget til at modtage dagpenge.

I særtilfælde kan du dog godt få lov til at beholde din PMV alligevel. Hvis du gerne vil beholde din PMV, mens du er på dagpenge, skal du aftale det med din A-kasse.

Hvis du får lov til at beholde din PMV, mens du er på dagpenge, kan det ske, at du kun erklæres berettiget til supplerende dagpenge – og altså ikke det fulde beløb. Der er dermed god grund til at overveje, om din virksomheds indtjening vil være nok til at gøre op for forskellen mellem supplerende dagpenge og den fulde dagpengeret.

Indberetning i forhold til PMV – hvad er der af krav?

Når du driver en PMV, skal du indberette dine skatteoplysninger. Det skal du gøre som almindelig borger på Skattestyrelsens hjemmeside. Derudover skal du hverken indberette moms eller årsrapport.

Personligt ejet mindre virksomhed og fradrag

Driver du en PMV, kan du trække de udgifter fra, som du har til at starte op og drive virksomhed. Det være sig alt fra varekøb og inventar til udgifter til telefon eller forsikringer. 

Anses din personlige virksomhed som værende erhvervsmæssig, hvilket er tilfældet med en PMV, kan du trække alle de omkostninger fra, der relaterer sig til virksomhedens drift.

Det gælder både, når du køber varer, som du videresælger, men også hvis du investerer i eksempelvis en computer, såfremt denne er nødvendig for at drive virksomheden.

PMV selvangivelse

Som ejer af en PMV skal du udfylde en udvidet selvangivelse hvert år. I dag kalder man også den udvidede selvangivelse for et oplysningsskema, og du finder dit oplysningsskema på skat.dk.

PMV og skat

I forbindelse med din PMV og skat er det i din udvidede selvangivelse, du indberetter din virksomheds skatteoplysninger. Du skal indberette skat hvert år, når du driver en PMV. 

Du kan læse mere om PMV skattereglerne på Skattestyrelsens hjemmeside.

PMV og moms

Du skal ikke tænke på moms, når du driver en PMV. Da du ikke må have en omsætning på mere end 50.000 kr., ligger du under grænsen i forhold til at være en momspligtig virksomhed.

Oftest stillede spørgsmål

PMV er en forkortelse for virksomhedsformen personligt ejet mindre virksomhed.

Det koster ikke noget. Der er ingen startkapital forbundet med at stifte en PMV.

Det gør du digitalt via virk.dk. Her registrerer du din PMV og bliver tildelt et CVR-nummer.

Ja, det kan du godt. Hvis din PMV vokser, og du har brug for at omdanne din virksomhed, kan du relativt nemt gøre det. Det kan dog være forbundet med nogle omkostninger at omdanne din PMV.

Var denne artikel nyttig?

Relaterede ord

Herunder finder du relaterede ord fra vores regnskabsordbog der relaterer sig til Personligt ejet mindre virksomhed (PMV)

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram