Halvårsregnskab

Enhver virksomhed kan vælge at gøre status halvårligt i form af et halvårsregnskab. Et halvårsregnskab dækker et halvt år, mens et helårsregnskab dækker et helt år. En virksomhed vælger selv, om den vil udforme et halvårsregnskab. Det er ikke lovpligtigt.

  • Læsetid: under 2 min.

  • Sidst opdateret 24/03/2022


Hvad er et halvårsregnskab?

Som navnet angiver, bliver et halvårsregnskab lavet over en periode på seks måneder. Det vil typisk blive opstillet i samme form som det årlige helårsregnskab. Forskellen ligger i, at det kun dækker over seks måneder frem for tolv måneder.

Alle virksomheder kan vælge at lave et halvårsregnskab. Men det er ikke lovpligtigt. Det er derimod obligatorisk for alle virksomheder at lave et årsregnskab. Halvårsregnskabet bliver brugt som et supplement til det årlige regnskab, der følger hvert regnskabsår.

Hvorfor lave et halvårsregnskab?

Der kan ske rigtig meget i løbet af seks måneder i en virksomhed. Hvis en virksomhed finder behov for at lave status undervejs – enten for sin egen skyld eller for eventuelle aktionærer eller andre interessenters skyld – er det oplagt at udforme et halvårsregnskab.

Det giver et billede af, hvor virksomheden er på vej hen, og hvordan det ser ud med finanserne i de første seks måneder af årsregnskabet.

En virksomhed vil typisk stille sit halvårsregnskab op på samme måde som sit helårsregnskab. Det giver det mest sammenlignelige billede, hvis halvårsregnskabet skal bruges som en statusopfølgning på, hvordan det ser ud med virksomhedens økonomi.

Der er også virksomheder, der vælger at lave et kvartalsregnskab. Det er på samme vis et frivilligt initiativ, som ingen virksomheder er pålagt. Det kan være smart at lave enten halvårsregnskab eller kvartalsregnskaber, hvis en virksomhed eksempelvis er ude efter at tiltrække investorer. Så kan de potentielle investorer følge med i virksomhedens udvikling.

Eksempel på et halvårsregnskab i en virksomhed

Halvårsregnskabet for perioden 1. januar 2021 – 31. juni 2021
Nettoomsætning200.000 kr.
Vareforbrug80.000 kr.
Bruttoresultat120.000 kr.
Andre eksterne omkostninger20.000 kr.
Ordinært resultat før renter100.000 kr.
Renteomkostninger10.000 kr.
Skattemæssigt resultat90.000 kr.

Skal der revision på halvårsregnskabet?

Nej, det skal der ikke nødvendigvis. Eftersom det ikke er lovpligtigt at bruge tid og ressourcer på at udforme et halvårsregnskab, er der ingen krav til revision.

Det er et frivilligt værktøj, som din virksomhed kan vælge at tage i brug. Derfor er der ingen krav i forhold til, at der skal være en revisor tilknyttet.

Krav om halvårsregnskabet i det offentlige

Mens der ingen krav er til private virksomheder om halvårsregnskab, så er det ikke tilfældet med offentlige organisationer som eksempelvis kommuner. Her er der et lovkrav om at udforme halvårsregnskaber. Vilkårene er de samme som med årsregnskabet. Der skal altså også revision på.

Årsagen hertil er en forsikring om, at de danske skattepenge bliver forvaltet på fornuftig vis. Kommunerne skal altså bevise, at de overholder de fastlagte budgetter og komme med halvårlige prognoser i form af halvårsregnskaber.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram