Helårsregnskab

Ordet helårsregnskab bliver brugt som et synonym for årsregnskab. Et helårsregnskab dækker et helt regnskabsår på tolv måneder, mens et halvårsregnskab kun dækker en periode på seks måneder. Det er lovpligtigt for alle virksomheder, instanser og organisationer at aflægge et helårsregnskab for hvert regnskabsår.

  • Læsetid: under 2 min.

  • Sidst opdateret 06/01/2021


Hvad er et helårsregnskab?

Et helårsregnskab er det samme som et årsregnskab. Det dækker et regnskabsår på tolv måneder, og det giver et billede af, hvordan det ser ud med finanserne i en virksomhed. Normalt bliver betegnelsen årsregnskab anvendt, men der kan i nogle tilfælde være behov for at skelne mellem et halvårsregnskab eller et helårsregnskab.

Det er lovpligtigt at udforme et helårsregnskab i enhver virksomhed eller organisation. Det skal leve op til de formelle krav, der er blevet opstillet. Både med hensyn til revision, formalia og indhold.

Vi har lavet en praktisk oversigt, så du nemt kan finde en revisor nær dig. Find lokal revisor her.

Hvad skal helårsregnskabet indeholde?

Der findes helt faste rammer for, hvad et årsregnskab skal indeholde af oplysninger. Du kan se i årsregnskabsloven hvilke elementer, du skal have med i dit årsregnskab, og hvilke formalia, som du skal overholde. Er du i tvivl, kan du også med fordel få en revisor til at hjælpe dig med at stille dit årsregnskab op.

Et årsregnskab følger typisk kalenderåret, men der kan være tilfælde, hvor det er mest hensigtsmæssigt at gøre det på anden vis. Du har som virksomhed mulighed for at omlægge regnskabet, hvis det giver bedst mening.

Eksempel på helårsregnskab

Helårsregnskabet for perioden 1. januar 2017 – 31. juni 2017
Nettoomsætning100.000 kr.
Vareforbrug30.000 kr.
Bruttoresultat70.000 kr.
Andre eksterne omkostninger10.000 kr.
Ordinært resultat før renter60.000 kr.
Renteomkostninger8.000 kr.
Skattemæssigt resultat52.000 kr.

Skal der revision på et helårsregnskab?

Det er forskelligt fra virksomhed til virksomhed. Langt de fleste danske virksomheder kan vælge at fravælge revision. Men gør det dog alligevel sjældent. Med revision kan virksomheden være helt sikker på, at det årlige obligatoriske regnskab lever op til alle gældende krav. Både når det kommer til indhold, formalia og beregninger.

Du skal som virksomhed enten indberette dit færdige årsregnskab til SKAT eller selv gemme det. Reglerne afhænger af hvilken virksomhedstype, der er tale om.

Hvad er et halvårsregnskab?

Et halvårsregnskab er i princippet det samme som et helårsregnskab, bortset fra at det dækker en periode på seks måneder i stedet for en periode på tolv måneder.

Det er frivilligt at udarbejde et halvårsregnskab. Kun offentlige organisationer som eksempelvis kommunerne er blevet pålagt at skulle udforme et halvårsregnskab. Et halvårsregnskab bliver i alle andre tilfælde brugt som et supplement til det obligatoriske helårsregnskab.

Vidste du godt vi flytter dit regnskab gratis fra Billy? Læs mere her!

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram