Spring til indholdet

Læsetid: under 2 minutter

Resultatopgørelse

En resultatopgørelse er en term, der har hjemme inden for regnskabernes verden. Denne del af dit regnskab giver en status på forskellen mellem dine omkostninger og din omsætning der ved regnskabsafslutning påvirker ens egenkapital. En resultatopgørelse bliver udarbejdet for en given regnskabsperiode.

Dinero opstiller af sig selv en resultatopgørelse for dig, når du anvender programmet til din bogføring. Den kan findes som en del af rapporterne på fanen “Regnskab”.

Hvad er en resultatopgørelse?

En resultatopgørelse er en del af regnskabsføringen i enhver virksomhed. Resultatopgørelsen er med andre ord en opgørelse over en virksomheds indtjening for en given regnskabsperiode. De fleste virksomheder kører med et årsregnskab, der løber fra d. 1 januar til d. 31 december, men der findes også virksomheder, herunder selskaber der kører med forskudt regnskabsår fx fra d. 1 juli til den 30 juni

I resultatopgørelsen er det angivet hvor stor en omsætning, som virksomheden har haft, og hvor mange omkostninger, som virksomheden har haft i løbet af året. Resultatet af  resultatopgørelsen kaldes også for årets resultat. Årets resultat er lig med det endelige resultat for det forgangne år.

Hvordan udarbejdes resultatopgørelsen?

Resultatopgørelsen kan stilles op på to forskellige måder:

  • Artsopdelt
  • Funktionsopdelt

Hvad er en artsopdelt resultatopgørelse?

Mange handels- og servicevirksomheder anvender den artsopdelte opgørelse. Det, der kendetegner denne måde at gøre det på, er, at virksomhedens omkostninger bliver opdelt efter deres art. Det kan eksempelvis være kategorier som vareforbrug, personaleomkostninger og afskrivninger.

Hvad er en funktionsopdelt resultatopgørelse?

De fleste former for produktionsvirksomheder anvender den funktionsopdelte resultatopgørelse. Her bliver virksomhedens omkostninger ikke stillet op efter art, men derimod funktion. Det være sig eksempelvis produktionsomkostninger, salgsomkostninger eller administrationsomkostninger.

Eksempel på resultatopgørelser

For overblikkets skyld vil vi her komme med et eksempel på to resultatopgørelser. Henholdsvis en artsopdelt resultatopgørelse og en funktionsopdelt resultatopgørelse.

Artsopdelt resultatopgørelse
Nettoomsætning800.000 kr.
– Vareforbrug400.000 kr.
Bruttofortjeneste400.000 kr.
– Andre eksterne omkostninger20.000 kr.
– Personaleomkostninger80.000 kr.
Resultat før afskrivninger300.000 kr.
– Afskrivninger50.000 kr.
Resultat af primær drift250.000 kr.
+ Finansielle indtægter2.000 kr.
– Finansielle omkostninger3.000 kr.
Resultat før skat245.000 kr.
– Skat af årets resultat100.000 kr.
Årets resultat145.000 kr.
Funktionsopdelt resultatopgørelse
Nettoomsætning800.000 kr.
– Produktionsomkostninger300.000 kr.
Bruttoresultat500.000 kr.
– Distributionsomkostninger50.000 kr.
– Administrationsomkostninger200.000 kr.
Resultat af primær drift250.000 kr.
– Finansielle omkostninger7.000 kr.
+ Finansielle omkostninger2.000 kr.
Resultat før skat245.000 kr.
Skat af årets resultat100.000 kr.
Årets resultat145.000 kr.
  • Var denne artikel nyttig?
  • JaNej

Sidst opdateret: 17/08/2020

0

... har allerede tilmeldt sig dinero!

Vidste du, at der er sendt 0 fakturaer fra Dinero?