Skift regnskabsprogram til Dinero - vi flytter dit regnskab HELT GRATIS - Læs mere her
X

Opret gratis konto

Tilbage til regnskabsordbogen Sidst opdateret: 20/09/2018

Resultatopgørelse

En resultatopgørelse er en term, der har hjemme inden for regnskabernes verden. Denne del af dit regnskab giver en status på forskellen mellem dine omkostninger og din omsætning der ved regnskabsafslutning påvirker ens egenkapital. En resultatopgørelse bliver udarbejdet for en given regnskabsperiode.

Resultatopgørelse i Dinero App
Dinero og Resultatopgørelse

Dinero opstiller af sig selv en resultatopgørelse for dig, når du anvender programmet til din bogføring. Den kan findes som en del af rapporterne på fanen “Regnskab”.

Hvad er en resultatopgørelse?

En resultatopgørelse er en del af regnskabsføringen i enhver virksomhed. Resultatopgørelsen er med andre ord en opgørelse over en virksomheds indtjening for en given regnskabsperiode. De fleste virksomheder kører med et årsregnskab, der løber fra d. 1 januar til d. 31 december, men der findes også virksomheder, herunder selskaber der kører med forskudt regnskabsår f.eks. fra d. 1 juli til den 30 juni

I resultatopgørelsen er det angivet hvor stor en omsætning, som virksomheden har haft, og hvor mange omkostninger, som virksomheden har haft i løbet af året. Resultatet af  resultatopgørelsen kaldes også for årets resultat. Årets resultat er lig med det endelige resultat for det forgangne år.

Hvordan udarbejdes resultatopgørelsen?

Resultatopgørelsen kan stilles op på to forskellige måder:

  • Artsopdelt resultatopgørelse
  • Funktionsopdelt resultatopgørelse

Hvad er en artsopdelt resultatopgørelse?

Mange handels- og servicevirksomheder anvender den artsopdelte resultatopgørelse. Det, der kendetegner denne måde at gøre det på, er, at virksomhedens omkostninger bliver opdelt efter deres art. Det kan eksempelvis være kategorier som vareforbrug, personaleomkostninger og afskrivninger.

Hvad er en funktionsopdelt resultatopgørelse?

De fleste former for produktionsvirksomheder anvender den funktionsopdelte resultatopgørelse. Her bliver virksomhedens omkostninger ikke stillet op efter art, men derimod funktion. Det være sig eksempelvis produktionsomkostninger, salgsomkostninger eller administrationsomkostninger.

Eksempel på resultatopgørelser

For overblikkets skyld vil vi her komme med et eksempel på to resultatopgørelser. Henholdsvis en artsopdelt resultatopgørelse og en funktionsopdelt resultatopgørelse.

Artsopdelt resultatopgørelse
Nettoomsætning 800.000 kr.
– Vareforbrug 400.000 kr.
Bruttofortjeneste 400.000 kr.
– Andre eksterne omkostninger 20.000 kr.
– Personaleomkostninger 80.000 kr.
Resultat før afskrivninger 300.000 kr.
– Afskrivninger 50.000 kr.
Resultat af primær drift 250.000 kr.
+ Finansielle indtægter 2.000 kr.
– Finansielle omkostninger 3.000 kr.
Resultat før skat 245.000 kr.
– Skat af årets resultat 100.000 kr.
Årets resultat 145.000 kr.

 

Funktionsopdelt resultatopgørelse
Nettoomsætning 800.000 kr.
– Produktionsomkostninger 300.000 kr.
Bruttoresultat 500.000 kr.
– Distributionsomkostninger 50.000 kr.
– Administrationsomkostninger 200.000 kr.
Resultat af primær drift 250.000 kr.
– Finansielle omkostninger 7.000 kr.
+ Finansielle omkostninger 2.000 kr.
Resultat før skat 245.000 kr.
Skat af årets resultat 100.000 kr.
Årets resultat 145.000 kr.

 

  • Var denne artikel nyttig?
  • JaNej

Gør som andre virksomheder!

Få en Dinero konto og få styr på dit regnskab - det er helt gratis og uden binding