Hvidvaskningsloven

Hvidvaskningsloven har til formål at reducere sort arbejde og dermed undgå hvidvaskning af penge. For at undgå hvidvaskning er der i loven en øvre grænse for hvor mange penge, du som virksomhed eller privat må modtage eller betale kontant i forbindelse med udførelsen af et stykke arbejde. Overtræder du hvidvaskningsloven, kan du risikere en stor bødestraf.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 13/06/2024


Hvidvaskning med hvidvaskningsloven

Hvad er hvidvaskningsloven?

Sort arbejde bliver set som en fjende for samfundet, og det offentlige vil derfor gøre alt for at bekæmpe det. Får du en tømrer til at bygge et nyt hus til dig, går det altså ikke, at du giver ham en stor del af hans arbejdsløn i cool cash for på den måde at gå uden om systemet og undgå skattefar. Det går ikke længere uset hen. Et af tiltagene i bekæmpelsen af hvidvaskning af penge er hvidvaskningsloven.

Hvidvaskningsloven er blevet yderligere strammet gennem årene, og i dag kan hverken virksomheder eller private selv bestemme hvor meget. Som de vil betale kontant, når de enten udfører et stykke arbejde eller betaler for at få et stykke arbejde udført. Der er en øvre grænse.

Hvis du som virksomhed skal betale et mindre køb, må du kun betale kontant op til 7.999 kr. Alle regninger på 8.000 kr. og opefter skal nemlig ske digitalt. Brud på dette kan betyde, at virksomheden mister sit skattefradrag, mens den også hæfter vor leverandørens betaling af moms.

Hvor mange kontanter må man modtage privat og erhverv?

Reglerne er ens for alle virksomheder. Du må som erhvervsdrivende ikke modtage mere end 14.999 kr. i kontant betaling, når du udfører et stykke arbejde. Heller ikke selvom du modtager din betaling over flere rater.

Du må på samme vis som erhvervsdrivende eller privat heller ikke betale mere end de 14.999 kr. i kontanter, når du får udført et stykke arbejde. Og du skal naturligvis også indberette det beløb, som du betaler kontant, på samme vis som den resterende del af beløbet.

Overtræder du Hvidvaskningsloven, kan det få økonomiske konsekvenser.

Hvad er straffen for at overtræde Hvidvaskningsloven?

Hvis du er medskyldig i at overtræde Hvidvaskningsloven, kan du både blive straffet med en bøde og også risikere personlig straf.

De øverst ansvarlige i en virksomhed kan blive stillet til ansvar med personlig straf, hvis de har kendskab til, at der foregår hvidvaskning af penge i deres virksomhed. Typisk vil deres straf bestå af en bøde på 10 % af det, som virksomheden skal betale i bøde.

Særregler for revisorer

Er du revisor, kender du en hel del til dine kunders regnskaber, og du er derfor en medspiller i deres måde at føre regnskab på. Du har ikke bare ret til, men også pligt til at underrette det til myndighederne. Hvis du har mistanke om, at en af dine kunder overtræder Hvidvaskningsloven.

Du har på samme vis pligt til at opkræve al den nødvendige dokumentation og legitimation, når du laver regnskab for dine kunder, eller når du reviderer deres regnskab.

Det er ikke kun revisorerne, der er særlige bestemmelser for i Hvidvaskningsloven. Det samme gælder ejendomsmæglere og advokater. De har også underretningspligt og skal også altid sikre dig den nødvendige legitimation og dokumentation fra sine klienter.

Spørgsmål & svar

Hvem er omfattet af hvidvaskningsloven?

Hvidvaskloven omfatter privatpersoner, finansielle virksomheder og ikke-finansielle virksom-heder, fx revisorer eller vekselkontorer.

Hvad er hvidvaskningsloven?

Hvidvaskningsloven er en lov som bl.a. indeholder regler om sort arbejde og kontante betalinger. Loven er blevet strammet op, af flere omgange.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram