Sort arbejde

Udfører du et stykke arbejde, som du bliver betalt for uden at indberette det til SKAT, er der tale om sort arbejde. Sort arbejde gælder alt fra arbejde udført mellem venner til arbejde udført af virksomheder. Betalingen for sort arbejde kan både være i form af rede penge eller naturalier. Sort arbejde er ulovligt.

  • Læsetid: under 2 minutter

  • Sidst opdateret 13/01/2022


Hvad er sort arbejde?

Sort arbejde (måneskinsarbejde) er lig med et stykke skattepligtigt arbejde, som begge parter undlader at indberette til SKAT. Får du eksempelvis en maler til at male dit hus og betaler ham kontant uden at modtage en regning, hvorpå der ellers ville være moms angivet, er der tale om sort arbejde. Det er også ulovligt, hvis maleren, som du får til at male dit hus, er din egen far.

Det er ulovligt at udføre sort arbejde, og betaler du en maler sort, udfører du også en ulovlig handling. Det er ulovligt både at udføre og at betale for et stykke arbejde der er blevet gjort sort.

Forskellen på vennetjenester og sort arbejde

Det kan være lidt af en gråzone, når vi bevæger os i området med sort arbejde og vennetjenester. For hvornår er der reelt tale om en vennetjeneste, og hvornår er der tale om at arbejdet er blevet gjort sort?

Driver din ven en malerforretning, er der intet galt i at få ham til at hjælpe dig med at male dit hus. Der, hvor det bliver ulovligt, er, hvis du betaler ham løn for det – enten i form af rede penge eller naturalier.

Naturalier bliver af SKAT betragtet som egen arbejdskraft. Det vil altså sige, at hvis du selv er tømrer, og din ven er maler, så er det ulovligt, hvis I aftaler, at din ven maler dit hus, og du som betaling bygger hans carport. Det vil af SKAT blive betragtet som at arbejdet er sort.

Hvad er straffen?

Arbejde der er udøvet sort er ulovligt og dermed strafbart. Det er altså ikke uden risiko at udføre sort arbejde – hverken for dine venner eller dine kunder. Der er forskellige former for straf, som du kan risikere, hvis du tager del i arbejdet.

Du kan få en bøde – enten på det dobbelte eller det tredobbelte, som du har snydt staten for. Den strengeste straf, som du kan få er på helt op til otte års fængsel. Her skal der dog være tale om organiseret snyd af et vist omfang og over længere tid.

Kan køber også blive straffet?

Ja, køber kan i princippet godt blive straffet for at købe arbejdet sort. Det er aldrig uden risiko at snyde staten – hvad enten du så køber dig til en sort tjeneste eller selv udfører den for en kunde eller en bekendt. Det er dog meget sjældent, at en køber bliver dømt til straf.

Det er i langt de fleste tilfælde sælger, der bliver opdaget i sin ulovlige adfærd og efterfølgende straffet med bøder eller fængsel.

Læs også om hvidvaskning og hvidvaskningsloven.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram