Kapacitetsomkostninger – Hvad er kapacitetsomkostninger?

Kontante kapacitetsomkostninger er et begreb inden for virksomhedernes verden og dækker omkostninger, der tidsmæssigt ligger samtidigt med forbruget. Det benævnes også faste omkostninger, og det dækker over de omkostninger, som er forbundet med selve det at drive en virksomhed. Typiske eksempler på kontante kapacitetsomkostninger er husleje eller afskrivninger.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 12/06/2024


Lønninger, husleje og øvrige kontante kapacitetsomkostninger

Hvad er kapacitetsomkostninger?

Når du driver en virksomhed, er det sjældent gratis, hvilket gør der ofte er kapacitetsomkostninger. Der vil som regel altid være en række omkostninger, som er forbundet til selve det at drive virksomheden. Her taler vi ikke om de omkostninger, som du eksempelvis har til produktion af de varer, som du sælger, men derimod omkostninger, som er relateret til selve driften af din virksomhed.

Her taler vi om de faste omkostninger, som også er kendt som kapacitetsomkostningerne. I denne kategori af omkostninger ligger eksempelvis husleje. For at drive din virksomhed skal du have et sted at drive den fra. Har du ansatte, vil de også skulle have løn. Fastansattes lønomkostninger er også et typisk eksempel på faste omkostninger.

Kapacitetsomkostninger ved ny virksomhed

Når du etablerer en virksomhed, kan man sige, at du etablerer en base eller en kapacitet. Basen eller kapaciteten er alt det, der skal til, for at din virksomhed i det hele taget kan eksistere. Du har brug for lokaler, hvorfra virksomheden kan drives, inventar, så du har et skrivebord at sidde ved og en kaffemaskine at brygge kaffe på, og med tiden får du sikkert også brug for ansatte, der kan hjælpe dig med at drive virksomheden.

Kapacitetsomkostningerne er de faste omkostninger, der skal til, for at du kan drive din virksomhed. Du kan ikke påbegynde produktion eller indkøb, før du har din kapacitet eller base på plads. Og alle de omkostninger, der relaterer sig hertil er samlet under de faste omkostninger eller kapacitetsomkostninger.

Hvis du udvider kapaciteten i din virksomhed, for eksempel ved at indkøbe flere maskiner eller ansatte flere medarbejdere, vil kapacitetsomkostningerne stige tilsvarende. Udvider du ikke, vil kapacitetsomkostningerne forblive faste. Deraf kommer navnet de faste udgifter.

Forskellige typer

Kapacitetsomkostningerne bliver typisk delt ind i tre forskellige former:

Det, der adskiller de to forskellige, er, hvornår betalingen finder sted i forhold til, hvornår kapaciteten bliver brugt.

Kontante kapacitetsomkostninger

Ved de kontante kapacitetsomkostninger falder betalingen af kapaciteten på samme tid, som den bliver brugt – det er altså en slags variabel omkostning. Lønninger, husleje og kontorartikler er typiske eksempler på en kontant kapacitetsomkostning.

Afskrivninger

Når vi har med afskrivninger at gøre, sker det modsatte. Betalingen af kapaciteten falder ikke på samme tid, som kapaciteten bliver brugt. Hvis du som virksomhed køber en maskine eller en bil, betaler du for tingene med det samme, men du vil komme til at bruge dem mange år frem i tiden. Du betaler altså med andre ord for mange års forbrug på én gang.

Salgsfremmende omkostninger

Formålet med salgsfremmende omkostninger er at påvirke fremtidige salg i virksomheden. Det er typisk markedsføringsomkostninger, der er tale om, når vi snakker denne form for kapacitetsomkostning, men det kan være alt fra online annoncer og udgifter til messedeltagelse til andre former for reklame.

Du kan også sige, at salgsfremmende omkostninger er de omkostninger, virksomheden bruger på at øge sin omsætning.

Spørgsmål & svar

❓ Hvad er kapacitetsomkostninger?

Kapacitetsomkostninger er nødvendige udgifter for at drive din virksomhed. Eksempler kan være husleje og lønninger.

Hvad er kontante kapacitetsomkostninger?

Kontante kapacitetsomkostninger er udtryk for udgifter der falder, på samme tid, som den bliver brugt. Det kan være lønninger, husleje og kontorartikler.

Hvorfor er afskrivninger en kapacitetsomkostning?

Afskrivninger er lidt det omvendte af kontante kapacitetsomkostninger. Her falder betaling ikke samtidigt som brug.

Hvordan beregner man kapacitetsomkostninger?

Det er både svært og nemt at svare på. Man plusser egentlig bare alle sine kapacitetsomkostninger sammen – men man skal være bevidst om hvilke der er, inden man kan gøre det.

Hvad kan kapacitetsomkostninger være?

Klassiske eksempler på kapacitetsomkostninger kan være husleje, lønninger og andre udgifter, som er nødvendige.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram