Faste omkostninger

Faste omkostninger er en særlig type omkostninger, som relaterer sig til driften af en virksomhed. Omkostningerne kaldes også for kapacitetsomkostninger, og de påvirkes ikke af omsætningen, men lægger “fastlåst” – typisk som en ydelse én gang om måneden eller kvartalet.

 • Læsetid: 9 min.

 • Sidst opdateret 10/11/2022

Med Dinero Crowd scanner vi dine bilag, og finder i 9 ud af 10 tilfælde ud af, hvad du har købt og bogfører det automatisk for dig. Med andre ord: Du behøver ikke at kende til hvilken konto, din omkostning skal bogføres på.

Hvad er faste omkostninger? 

Faste omkostninger er lig med de omkostninger, der er forbundet med driften af en virksomhed. De ligger mere eller mindre fast hver måned – eller kvartalsvis – og kaldes også for kapacitetsomkostninger. De faste omkostninger er med andre ord dem, der gør det muligt for en virksomhed at eksistere. 

Både virksomheder og privatpersoner har faste omkostninger, som de skal betale hver måned. De faste omkostningers modsætning er variable omkostninger.  

Variable vs. faste omkostninger – hvad er forskellen? 

Som virksomhedsejer har du både variable og faste omkostninger, men der er stor forskel på de to. De faste omkostninger og variable omkostninger adskiller sig på ét springende punkt. De faste omkostninger ændrer sig ikke på baggrund af service og produktion. Det gør de variable omkostninger derimod. 

De variable omkostninger afhænger af, hvor meget du sælger – eksempelvis hvor meget mad du som restaurant sælger til dine kunder. Maden i en restaurant er en variabel omkostning, fordi de indkøbte råvarer varierer i takt med salget til spiselystne gæster.  

Forskellen på udgifter og omkostninger

Faste og variable udgifter er også en slags omkostninger. Og det kan da også være svært at kende forskel på en udgift og en omkostning. Som udgangspunkt har en udgift en kortere tidshorisont end en omkostning. 

Køber du en produktionsmaskine, betaler du en udgift til den, du køber maskinen af. Dog koster det også penge at bruge maskinen i praksis – og det er forbundet med omkostninger.  

Udregning af faste omkostninger – sæt faste omkostninger på formel  

Der findes en ligning for faste omkostninger, der kan hjælpe dig med beregning af din virksomheds faste omkostninger. 

Inden for regnskab finder du et vigtigt nøgletal for de faste omkostninger. Nøgletallet bliver kaldt kapacitetsomkostninger pr. enhed (KE). Du udregner tallet ved at dividere de faste omkostninger med din afsætning (antallet af solgte varer). 

Beregn faste omkostninger med formlen her: 

Kapacitetsomkostninger i alt (KO) / afsætning = Kapacitetsomkostninger pr. enhed (KE)

Det betyder, at hvis du som virksomhed har samlede kapacitetsomkostninger for 75.000 kroner og afsætter i alt 5.000 enheder, så udregner du KE sådan her: 

75.000 / 4500 = 16,66 

Jo flere enheder, du afsætter i virksomheden, desto lavere bliver dine kapacitetsomkostninger pr. enhed.  

Budget – lav et budget og skab overblik over dine faste udgifter 

Har du brug for at få et bedre overblik over økonomien i din virksomhed? Så er et budget med faste udgifter et godt sted at starte. 

Hverken virksomheder eller privatpersoner er tvunget til at lave et budget, men det er en måde at danne sig et godt overblik på. Det kræver banker og andre långivere ofte for at få indblik i, om økonomien er sund. 

Lav et budget for et år ad gangen: 

 1. Start med forventede indtægter – alt det, der ryger ned i kassen. Det er udgangspunktet for dit budget
 2. Regn dine faste udgifter ud. Husleje, el/vand/varme, lønninger, forsikring, lån osv.
 3. Lav et overslag over variable udgifter

I din virksomhed skal du være bevidst om, at indtægter og udgifter kan variere i løbet af månederne. Måske sælger du mindre, end du først havde regnet med? Eller også er udgifterne højere, end du forventede? Det skal du medtage i dit budget.

Derfor skal du løbende gennemgå dit budget og rette til, hvis du kan se, at det ikke matcher virkeligheden. På den måde sikrer du, at du har kontrol over dit budget.  

Hvordan kan eksempler på faste omkostninger se ud? 

Faste omkostninger i en virksomhed kan være alle de omkostninger, du kender hver eneste måned. Det gælder eksempelvis:

 • Husleje
 • Vand 
 • Varme 
 • Rengøring 
 • Forsikring
 • Lønninger 

Et eksempel på faste udgifter for privatpersoner er mere eller mindre det samme som for virksomheder. Det dækker over alle de udgifter, der skal betales fast måned efter måned.

Oversigt over faste udgifter i privat regi kan eksempelvis være: 

 • Husleje
 • Forsikringer
 • Institution
 • Vand 
 • Varme 
 • Fagforening og a-kasse 

Faste omkostninger i en virksomhed – få overblik over de faste udgifter 

De faste udgifter i en virksomhed kan inddeles i tre kategorier: 

 • Salgsfremmende omkostninger: Omkostningerne har indflydelse på din virksomheds salg fremadrettet. Det kan eksempelvis være omkostninger til reklamer og markedsføring
 • Kontante kapacitetsomkostninger: Omkostningerne falder samtidig med, at kapaciteten bliver brugt. Det kan være husleje, lønninger og rengøring
 • Afskrivninger: Omkostningerne falder ikke samtidigt med, at kapaciteten bliver brugt. Det kan være omkostninger til inventar, biler og lignende

Med Dineros regnskabssystem kan du få professionel hjælp til at holde styr på dine faste omkostninger.  

Bogføring af faste omkostninger i din resultatopgørelse 

Alle virksomheder skal have en opgørelse over indtjeningen i enhver regnskabsperiode. Det er ganske enkelt lovpligtigt. 

Resultatopgørelsen giver et billede af de indtægter og omkostninger, du har haft i løbet af et år. Derfor skal du bogføre dine faste omkostninger i resultatopgørelsen, så du får et overblik over, hvordan resultaterne i det forgangne år ser ud.  

Du bogfører for at holde styr på din virksomheds økonomi og have det forkromede overblik. Bogføring betyder, at du registrerer alle dine udgifter og indtægter med bilag.

Bogføringen sørger for, at du har styr på:

Kapacitetsomkostninger eller faste omkostninger – kært barn har to navne 

Kapacitetsomkostninger er det samme som faste omkostninger. Med andre ord er det to sider af samme sag, og det er forskelligt, hvilket udtryk du møder. 

Uanset hvad er det et udtryk for samme type omkostninger, der har med driften af en virksomhed at gøre. Selvom produktionen af varer varierer, eller omsætningen falder, forbliver de faste omkostninger eller kapacitetsomkostninger de samme.  

Løn – fast eller variabel omkostning? Personaleomkostninger er en del af de faste omkostninger

Personale og medarbejdere er tandhjulene i virksomhedens maskinrum. De er ganske enkelt brændstoffet, som får din virksomhed til at køre. 

Uden dem kan du ikke drive din virksomhed, hvis du driver en større virksomhed med brug for mere end din egen arbejdskraft. De er en vigtig del af virksomheden. 

Men er deres løn en fast omkostning? 

Lønninger til arbejdskraft er en del af de faste omkostninger, som ligger fast hver måned. I hvert fald, hvis du har fastansatte medarbejdere i din virksomhed. Dine faste medarbejderes lønninger kommer som en forudsigelig udgift måned efter måned.  

Løn er den største del af personaleomkostninger. Men omkostningerne til personale dækker over alle de udgifter, der har med ansættelse af medarbejdere at gøre. Det kan derfor også være omkostninger til arbejdstøj, sommerfest, personaleuddannelse og julegaver.  

Hvad er øvrige faste omkostninger? 

Øvrige faste udgifter dækker over omkostninger, der rækker ud over de faste udgifter. 

Det kan eksempelvis være mobilabonnementer til medarbejderne i din virksomhed, eller hvis du tilbyder fitness-medlemskab til dine ansatte.

Det er en slags gode til dit personale.

Er afskrivninger en fast eller variabel omkostning? 

Afskrivninger er faste omkostninger. Afskrivninger er poster i dit årsregnskab, som du skal postere i afskrivningsposten i resultatopgørelsen – og de skal angive, hvor meget virksomhedens anlægsaktiver er blevet nedskrevet med. 

Eksempel:

Køber du en bil til din virksomhed, betaler du omkostningen på én gang, selvom det er et aktiv, du kommer til at bruge over de næste år. 

Selve købet af bilen er ikke en fast omkostning, men afskrivningen (nedsættelse af værdien) bliver en forudsigelig udgift for dig måned efter måned. 

Afskrivninger er faste omkostninger, som ikke falder samtidig med brugen af det, du køber.  

Faste udgifter ved huskøb – hvilke udgifter har du? 

Køber du et hus, vil der altid følge faste udgifter med. Men hvilke faste udgifter til hus indgår i den samlede boligudgift? 

Når du køber et hus, omfatter de faste udgifter

 • Finansiering: Du skal betale faste udgifter til renter og afdrag på dit boliglån i bank og realkreditinstitut
 • Ejerudgift: Du skal betale faste udgifter til grundskyld, ejendomsværdiskat, grundejerforening, renovation og forsikring
 • Forbrugsafgift: Du skal betale faste udgifter til el, varme og vand

Hvilke faste udgifter har du til lejlighed? 

En ejerlejlighed har faste udgifter ligesom en hvilken som helst anden bolig. 

Du skal derfor regne med samme udgifter som til et hus: 

 • Finansiering: Renter og afdrag på dit boliglån i bank og realkreditinstitut
 • Ejerudgift: Grundskyld, ejendomsværdiskat, grundejerforening, forsikring og renovation 
 • Forbrugsafgift: El, varme og vand

Faste udgifter til bil – hvad koster det at have bil? 

Det er skønt at drøne rundt i sin egen bil – det gør hverdagen lettere og mere fleksibel. Men inden du suser ned for at købe en, skal du huske på, at der er faste udgifter forbundet med at eje en bil. Uanset om du bruger den til erhverv eller i privaten. 

For har du ikke husket alle omkostninger til bilen, kan du få dig noget af en overraskelse. Her får du et overblik over de udgifter, der følger med en bil

 • Billån: Du betaler renter og afdrag på dit billån
 • Bilforsikring: Du betaler hver måned (eller årligt) et beløb til forsikring af din bil 
 • Ejer- og vægtafgift: Som bilejer skal du betale grøn ejerafgift. Beløbet beregnes alt efter, hvor langt din bil kører pr. liter. Du skal også betale vægtafgift, som beregnes efter din bils vægt

Få styr på de faste udgifter som studerende

Studerer du, ved du sikkert, hvordan pengene kan være små, og hvordan det kan være svært at jonglere din indkomst med faste udgifter og impulskøb. Derfor er det også vigtigt at have helt styr på dine faste udgifter. 

På den måde ved du, hvor stort et rådighedsbeløb du har tilbage, når alle de faste udgifter er betalt. 

Dine faste udgifter som studerende dækker typisk over:

 • Husleje
 • Forsikring
 • El, vand og varme
 • Transport
 • Mobilabonnement
 • Streamingtjenester 

Som studerende i et stramt økonomisk jerngreb er en af dine bedste venner ’Betalingsservice’. Tilmeld alle dine faste udgifter til betalingsservice, så undgår du ubetalte regninger og dyre rykkere.   

Børn og faste udgifter følges ad 

Hvis du har et eller flere børn, følger der en række ekstra faste udgifter med – og det påvirker naturligvis familieøkonomien. 

Ekstra faste udgifter, når du får børn: 

 • Udgifter til institution: Hver måned betaler du en udgift til pasning af dit barn. Det varierer fra kommune til kommune, men uanset hvad skal du sætte penge af til en institutionsplads
 • Udgifter til forsikring: Det er altid en god idé at forsikre dit barn, som minimum med en ulykkesforsikring. Det koster en fast ydelse hver måned
 • Udgifter til el og vand: Med en ny i husstanden følger også ekstra faste udgifter til eksempelvis vand. Både opvaskemaskine og vaskemaskine kører oftere – og det får vandforbruget til at stige
 • Udgifter til børneopsparing: Laver du en børneopsparing ved at sætte et beløb ind på en børnekonto hver måned, hører det med til de ekstra faste udgifter

Hvordan får du kompensation for faste omkostninger? 

Har din virksomhed lidt tab på grund af covid-19-pandemien, kan du som virksomhed ansøge om en hjælpepakke til faste udgifter. Kompensation for virksomheders faste udgifter følger en række regler, som du kan blive klogere på her, inden du ansøger.  

Hvilke virksomheder kan få kompensation for faste udgifter? 

Kompensationsordningen gælder alle de virksomheder, der på grund af coronavirus har oplevet et fald i omsætningen på mere end 45 %. Din virksomhed skal derudover betale mindst 12.500 kroner i faste månedlige udgifter i en sammenhængende periode over tre måneder. 

Ansøgningen sendes digitalt til Erhvervsstyrelsen, og størrelsen på kompensationen afhænger af, hvor meget din omsætning er faldet. 

Oftest stillede spørgsmål

En fast omkostning er kendetegnet ved at være en udgift, der relaterer sig til selve driften af en virksomhed. Den afhænger ikke af antal solgte eller producerede varer.

Du beregner de faste omkostninger gennem nøgletallet kapacitetsomkostninger pr. enhed (KE). Regnestykket hedder Kapacitetsomkostninger i alt (KO) / afsætning = Kapacitetsomkostninger pr. enhed (KE).

Faste udgifter dækker over alle de ”fastlåste” månedlige (eller kvartalsvise) betalinger. Det kan være husleje, lønninger, rengøring og lignende.

Var denne artikel nyttig?

Relaterede ord

Herunder finder du relaterede ord fra vores regnskabsordbog der relaterer sig til Faste omkostninger

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram