Kreditor

En kreditor er en person, organisation eller virksomhed, som har penge til gode hos en køber eller debitor, på grund af en serviceydelse eller et salg af en vare.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 05/04/2024


Debitor og kreditor

Hvad er en kreditor?

I enhver handel er der en sælger og en køber. Sælgeren leverer et produkt til køber, som sælgeren forventer betaling for. I dette sælger-køber forhold udgør sælgeren kreditor, mens køberen er debitor.

Så hvad er en kreditor egentlig? Kreditoren er den enhed, der skal have betaling fra debitoren. Debitoren er derimod den instans, der skylder penge. En kreditor har altså en forretning kørende, hvor kunder af den eller anden type køber hos kreditoren.

Kreditorer kan altså bruges om alle virksomheder, der sælger varer som computere og tøj eller yder en service som hårklipning eller massage. En kreditor kan altså i bund og grund findes overalt. Alligevel er det mere almindeligt at bruge betegnelsen, når det gælder et kunde-sælger forhold, der har langsigtede udsigter.

Kreditor vs. debitor i praksis

Lad os tage et eksempel fra dagligdagen. De fleste kommer før eller siden i deres liv til at skulle låne penge til en bolig, en bil, et sommerhus eller lignende.

Det er de færreste, der har råd til at betale en bil kontant. Derfor er det nødvendigt at låne penge til at betale bilen. Det gør du som oftest i et pengeinstitut. Når du har indgået en aftale om at optage et lån til bilen, vil du som bilejer indtage rollen som debitor, mens banken fungerer som kreditor. Du skylder nemlig banken penge, samtidig med at de har penge til gode hos dig.

Debitor og kreditor kan indgå en særlig og personlig aftale, hvor kreditor kan give debitor en fordelagtig rente og andre goder i aftalen.

Hvis du har lånt penge ud til et familiemedlem eller en ven, vil du også indgå i en debitor-kreditor relation. I det tilfælde er du altså kreditor, mens den, som du har lånt penge til, er debitoren. I alle forhold, hvor en enhed har lånt penge ud, kan vedkommende betegnes som en kreditor, fordi der er et tilgodehavende.

Virksomheder som både kreditor og debitor

I enhver type forretning vil virksomheden både stå som debitor og kreditor. Men hvordan nu det? Som virksomhedsejer køber du typisk varer eller ydelser af andre virksomheder. Det kan være leverandører af særlige varer og andet – og i det tilfælde fungerer du som debitor, fordi du skylder leverandøren penge.

Men samtidig er du også kreditor, når du sælger varer eller serviceydelser til dine kunder. Kunderne bliver dine debitorer, fordi du har penge til gode hos dem.

Overblik med kreditorkartotek

Som virksomhed er det meget vigtigt at have styr på regnskabet ned til den mindste detalje. Har du ikke det, kan det være svært at drive en sund og succesfuld forretning. Du skal sørge for at holde styr på de penge, som du skylder – og det kan du med et kreditorkartotek. I kartoteket får du skabt et overblik over dem, der har leveret en ydelse eller vare til dig og dermed fungerer som dine kreditorer.

Når du har brug for det, kan du søge kreditorer frem og se, hvem der er blevet betalt, og hvem der ikke er. På den måde har du altid et klart overblik over din økonomi, så du ikke ender med at blive stemplet som en dårlig betaler, fordi du ikke har haft et overblik over dine kreditorer.

Nødvendigheden af et kreditorkartotek afhænger af din virksomheds størrelse. Har du en stor virksomhed, vil du typisk også have flere kreditorer at holde styr på. I en mindre virksomhed er der typisk kun få kreditorer, og derfor kan et kreditorkartotek her være mere overflødigt.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram