Tilgodehavende

Et tilgodehavende dækker over et beløb, som du mangler at få betaling for. Det kan eksempelvis være efter et udført stykke arbejde, eller hvis du har solgt en vare til kunden.

  • Læsetid: 3 min.

  • Sidst opdateret 17/12/2021

Dinero har et super enkelt og overskueligt kundekartotek som findes på fanen “Kontakter”. Det gør det let for dig, at holde overblik over det du har tilgode.
Sparegris med tilgodehavende

Hvad er et tilgodehavende?

Hvis en kunde skylder dig en vis betaling for en vare, har du et beløb til gode hos vedkommende. Det vil altså sige, at I har et udestående med hinanden – og det udstående kaldes for et tilgodehavende.

Det er ikke bare et udtryk inden for virksomheder, det er også almindeligt i hverdagen. Hvis du eksempelvis har solgt en stol, computer eller en anden genstand til en pris på 500 kr. til en ven, og du endnu ikke har fået betalingen, har du altså et tilgodehavende på 500 kr.

Du er i det tilfælde kreditor, der mangler betaling, mens din ven i dette setup er debitoren, som mangler at betale et skyldigt beløb.

Hvad kan tilgodehavender være?

Tilgodehavender kommer i forskellige former. Og der kan være flere grunde til, at du som virksomhed står med tilgodehavender.

Tilgodehavende hos debitorer

De fleste tilgodehavender opstår i forbindelse med et salg af en service eller en vare. Hvis en virksomhed har lavet et salg, men køberen endnu ikke har betalt den medfølgende faktura, betyder det, at virksomheden har et tilgodehavende hos sin debitor – altså hos sin kunde.

I den forbindelse er det en god idé at have en god struktur i sit fakturaflow, så kunderne får fakturaen hurtigst muligt, og betalingen hurtigere kan komme ind på virksomhedskontoen. På den måde har du færrest penge ude at hænge, og det bliver derfor lettere at holde styr på tilgodehavenderne, hvis du holder dem på et minimum.

Tilgodehavende hos Skattestyrelsen

Selvom dine tilgodehavender i mange tilfælde vil være fra debitorer, kan et tilgodehavende også være fra SKAT. Det kan eksempelvis være, at du i løbet af året har betalt for meget i virksomhedsskat, og så har du overskydende skat til gode.

Et andet tilgodehavende hos SKAT dækker over en overvægt af købsmoms. Hvis din virksomheds købsmoms overstiger salgsmomsen, kan du nemlig få udbetalt differencen af Skattestyrelsen. I det tilfælde skylder de dig altså et beløb.

Tilgodehavende hos søstervirksomhed

Hvis din virksomhed er tilknyttet andre virksomheder, for eksempel en søstervirksomhed, som har indflydelse på din virksomhed, såvel som du har indflydelse på den, kan der også være tale om et tilgodehavende her. Det kan eksempelvis være et udbytte eller lignende.

Bogføring af tilgodehavender

Hvis du har tilgodehavender, skal de opgøres og regnes med i årsregnskabet. Som alle andre aktiviteter i virksomheden skal tilgodehavender også bogføres. Tilgodehavenderne er et aktiv – altså en værdi i din virksomhed.

Hvad skal du gøre, hvis du ikke får dit tilgodehavende?

Hvis du mangler at få betaling, eksempelvis fra en vare solgt til en kunde, skal du gøre en indsats for at inddrive dit tilgodehavende selv. Det kan være gennem rykkere og andre procedurer, der typisk inkluderer hjælp fra en advokat.

Undervejs skal du vurdere, om du får betalingen fra debitoren. Hvis der er tegn på, at du ikke gør det, skal beløbet bogføres i balancen som ’hensættelse til tab’. Du kan selv konstatere, at der er tale om et reelt tab, hvis beløbet er under 10.000 kr. og den har været forgæves igennem inkasso. Hvis beløbet er over 10.000 kr kan det først blive behandlet som et tab, når en konkurs eller betalingsstandsning er meldt ud. Og det er først ved et konstateret tab, at du kan inddrage tilgodehavendet i den skattemæssige del af årsregnskabet.

Spørgsmål & svar

Hvad er tilgodehavender?

Tilgodehavender er, når en kunder eller anden partner, skylder dig penge – du har altså tilgodehavender på den kunder.

Hvordan bogføres tilgodehavender?

Tilgodehavender på fakturaer som ikke er betalt endnu, skal ikke bogføres endnu. Her bruges der de kreditindstillinger som er sat på fakturaen.

Hvad er tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser?

Tilgodehavender kommer typisk fra salg og tjenesteydelser. Det er penge du har til gode fra salg og tjenesteydelser.

Hvad er andre tilgodehavender?

Andre tilgodehavender kommer fra andre steder end salg og tjenesteydelser, og kan være forskellig fra virksomhed til virksomhed.

Hvornår udbetales tilgodehavende moms?

Det kommer an på om du registrerer moms månedlig, kvartalsmæssig eller hvert halve år, og er derfor svært at komme med et generelt bud på.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram