Netto og brutto – Hvad er forskellen?

Netto og brutto er to begreber, som er nært beslægtede. De bliver især anvendt, når talen falder på løn eller regnskaber. Netto er din pris uden omkostninger som afgifter, moms osv., mens brutto er samme pris, men inklusiv omkostningerne som renter, skat osv.

  • Læsetid: 3 min.

  • Sidst opdateret 06/12/2022


Penge som skal bruges på momsindberetning netto eller brutto

Hvad er netto vs brutto?

Termerne netto og brutto bliver taget i brug i mange forskellige sammenhænge. Et bruttobeløb vil altid være forskelligt fra et nettobeløb, men du vil i de fleste tilfælde tage begge beløb med i betragtning. Det gælder både, hvad enten du gennemgår din lønseddel for den forgangne måned, eller du gransker dine regnskabstal for at få kendskab til månedens omsætning.

Når du holder de to termer op imod hinanden, vil du kunne få et overblik over, hvad der er tilbage til dig selv eller din virksomhed, efter eventuelle afgifter er blevet trukket fra.

Bruttobeløbet vil altid være højere end nettobeløbet. Et bruttobeløb er ikke fratrukket eventuelle afgifter – det er nettobeløbet derimod. Og det er lige præcis det, der adskiller netto og brutto fra hinanden.

hvad betyder brutto og netto

Nettobeløb og bruttobeløb på din lønseddel

Er du lønmodtager, vil du modtage en lønseddel hver eneste måned. Her vil du med garanti være stødt på termerne nettoløn og bruttoløn. Men hvad dækker de to termer helt konkret over?

Hvis vi tager løn som eksempel, så udgøres din bruttoløn af din løn før skat, mens nettoløn udgøres af et lavere tal; nemlig din løn efter skat. Nettoløn er altså lig med det beløb, som du vil få udbetalt. Her er der taget højde for skat, AM-bidrag og andre afgifter, som du har pligt til at betale til staten. Bruttobeløbet derimod er endnu ikke fratrukket de forskellige afgifter, som du skal betale af din løn.

Nettoydelse og bruttoydelse til din bank ved lån

Når du optager lån i din bolig, kommer du heller ikke uden om termerne nettoydelse og bruttoydelse. Bruttoydelsen vil være større end nettoydelsen. Og det er der en ganske simpel forklaring på.

Hvis du ikke har valgt at optage et afdragsfrit lån, skal du løbende afdrage de penge til banken, som du har lånt, indtil den dag hvor du har indfriet hele lånet. Du skal både betale rente, bidrag og afdrag, og summen af de tre tilsammen bliver kaldt for bruttoydelsen. Det er altså det samlede beløb, som du skal betale til din bank – hvad enten det så er hver måned eller hvert kvartal, at du bliver opkrævet.

Nettoydelsen er derimod en anden sag. Når du optager boliglån, får du nemlig en skattefordel. SKAT giver dig mulighed for at trække renter og bidrag fra i skat, som udmønter sig i et højere skattefradrag. Nettoydelsen er lig med det, som du reelt set skal betale for at afdrage på dit lån. Altså det beløb, som du betaler hver måned eller kvartal, når den skattefordel, som du får, er modsvaret.

Brutto og netto i en salgsopstilling

I forbindelse med boliglån optræder brutto og netto i en salgsopstilling. De to begreber angiver altså her, hvad det koster at eje boligen før og efter, der er beregnet skat. 

Brutto- og nettoydelsen beregnes ud fra en standardfinansiering, som ejendomsmæglerne anvender på salgsopstillinger til at vise, hvad det koster at låne en bolig.

Spørgsmål & svar

Hvad er brutto og netto ved huskøb?

Bruttobeløbet er ikke fratrukket afgifter og lign. Omvendt er nettobeløbet netop fratrukket afgifter og andet.

Hvad er brutto og netto?

Bruttobeløbet er ikke fratrukket afgifter og lign. Omvendt er nettobeløbet netop fratrukket afgifter og andet.

Hvad er forskellen på brutto og netto?

Bruttobeløbet er ikke fratrukket afgifter og lign. Omvendt er nettobeløbet netop fratrukket afgifter og andet.

Hvad er brutto og netto eksklusiv ejerudgift?

Brutto og netto i forbindelse med huskøb, er det samme som almindelig brutto og netto. Beløbet eksklusiv ejerudgift, vil altså være nettobeløbet.

Hvad er brutto og netto ved ejerlejlighed?

Bruttobeløbet er ikke fratrukket afgifter og lign. Omvendt er nettobeløbet netop fratrukket afgifter og andet.

Læs også om Nettopost

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram