Bruttoløn

En bruttoløn ifølge betyder den løn, du får udbetalt af en arbejdsgiver. Det er den fulde løn, du har tjent, før der bliver fratrukket skat. Nedenfor kan du blive klogere på bruttoløn generelt samt pension, hvis du har svært ved at finde hoved og hale i de mange aspekter, der er vigtige at have styr på ved bruttoløn.

  • Læsetid: 12 min.

  • Sidst opdateret 11/10/2023


Samtale om bruttoløn

Bruttoløn-beregner

Er du fuldtidsansat, vil du i langt de fleste tilfælde have en fast månedsløn. Har du ikke det, har du mulighed for at gange din timeløn med de timer, du har arbejdet, for slutteligt at finde frem til din bruttoløn.

Vil du gerne udregne din bruttoløn per måned, er det vigtigt, du ganger din timeløn med de antal timer, du har arbejdet per uge for derefter at gange dem med antal uger, du arbejder per måned. Et eksempel er:

150 (timeløn) X 37 (antal timer per uge) X 4 (antal uger, du har arbejdet per måned).

DIS til bruttoløn

DIS er en betegnelse for Dansk Internationalt Skibsregister, der er en lov, som blev vedtaget tilbage i 1988. Helt konkret betyder ordningen, at den bruttoløn, der bliver optjent på båden, ikke skal beskattes. Dog ændrede det sig i 2005, hvor reglerne for beskatning blev justeret i henhold til EU’s retningslinjer om statsstøtte til søtransporten.

Alle danske søfolk i DIS får det, Skattestyrelsen kalder for DIS-indkomst. Der findes både den almindelige DIS-indkomst, som er uden for begrænset fart, samt DIS-indkomst i begrænset fart – færgeDIS. Alle danske sømænd er berettiget til sømandsfradrag, hvor der siden har været lempelse efter DIS-ordningen.

De danske sømænds indkomstskat – samlet set – bliver derfor nedsat med skattebeløbet, der falder på DIS-indkomsten, hvis de arbejder på et skib, der er indregistreret i DIS-registret. 

Her er bruttolønnen den hyre, de får udbetalt, hvis den er optjent, mens de har forholdt sig på båden. Her trækkes altså hverken A-skat eller arbejdsmarkedsbidrag. Dog kan søfarende stadig gøre brug af fradragenes skatteværdi ved ønsket om at reducere den beregnede skat. 

Bruttoløn til nettoløn

Nettoløn vil altid være den løn, du får udbetalt, da du skal betale skat, AM-bidrag og øvrige offentlige ydelser. En bruttoløn er derimod din AM-indkomst, som udbetales af arbejdsgiveren. Her skal du blandt andet være opmærksom på trækprocent, som er en del af din løn.

Det vil sige det skat i procentdel, som bliver fratrukket din bruttoløn. Det er generelt meget forskelligt, hvor høj trækprocent hver enkelte har, da det altid afhænger af din indkomst.

Hvis du er i tvivl om trækprocenten, kan du altid læse meget mere på Skattestyrelsens hjemmeside, hvor du finder en udførlig guide under din forskudsopgørelse. 

Beregn bruttoløn af nettoløn

Vil du gerne vide, hvad du får udbetalt, når skat, bidrag og andet er fratrukket? Så kan du med fordel gøre brug af en lønberegner, der blandt andet kan findes hos Skattestyrelsen.  

Her skal du først og fremmest skrive din bruttoløn på, som du finder øverst i dine lønsedler. Bruttolønnen er som sagt den løn, du har tjent, som din arbejdsgiver betalte før skat, bidrag og fradrag.

Der er flere fordele ved at bruge en lønberegner. Én af fordelene er blandt andet, at du bliver opmærksom på, hvor meget du faktisk betaler i skattefradrag, arbejdsfradrag samt pension.

Når du bruger beregneren, er slutresultatet det, vi kalder for en nettoløn. En nettoløn er altså det beløb, du vil få udbetalt, når alt skat og bidrag er fratrukket. 

Forventede årlige bruttoløn

Din forventede, årlige bruttoløn er den løn, du har tjent før skat, fradrag og bidrag. Bruttolønnen er derfor en løn, der er aftalt med din arbejdsgiver.

Du har altid mulighed for at se din bruttoløn på din lønseddel. Husk også, at du altid har adgang til dine lønsedler i e-Boks.

Pension og bruttoløn

I din bruttoløn vil det kun være dit eget pensionsbidrag, der bliver medregnet. Her er det nemlig vigtigt at være opmærksom på, at en arbejdsgiver betaler omkring 2/3 af pensionen.

Du betaler altså 1/3 selv. Du har selv mulighed for at se den procentdel, der er blevet indbetalt til ratepension i din årsopgørelse

Leder du efter en guide til pension for selvstændige? Så finder du den via linket.

Bruttoløn – arbejdsgiverbetalt pension

Når du modtager din lønseddel, vil du hurtigt opdage, at pensionen kan stå under flere forskellige poster. Her er der som regel både AM-pension firma og AM-pension egen.

Som vi var omkring ovenfor, betaler en arbejdsgiver 2/3 af din pension, som du kan se under AM-pension firma. Denne bliver beregnet som en procentdel af lønnen, før der bliver trukket AM-bidrag og skat.

Pengene fra både dig og din arbejdsgiver bliver sat ind på en pensionsordning – fx på en firmapension

Bruttoløn med eller uden pension

Bruttolønnen betyder altid aftalt løn, der kan ses i ansættelseskontrakten eller overenskomsten. Dog vil bruttoløn altid være din løn, før der bliver fratrukket pension, AM-bidrag, A-skat og fradrag.

Pension vil dog altid være en del af lønnen, hvis du er sikret arbejdsgiverbetalt pension. Af de årsager er det en god idé at sørge for at sætte dig grundigt ind i din løn og forstå, hvordan den udregnes. Som regel vil det kun være dit eget pensionsbidrag, der bliver medregnet i bruttolønnen. 

Husk, at alle medarbejdere over 16 år, som arbejder mere end ni timer ugentligt, har ret til at indbetale til ATP. Hvor meget, du skal indbetale, afhænger af dine arbejdstimer samt medarbejder- og arbejdsandel. Derudover kan der være andre pensioner, du skal betale til – for eksempel arbejdsmarkedspension,

Pension PO og flere. Her indbetaler både du og din arbejdsgiver en procentdel af lønnen til pensionsordningen. 

Bruttoløn inklusive pension

Hvis din bruttoløn er inklusive pension, er det formentlig fordi, det er blevet valgt, at både arbejdsgiver- og medarbejderbetalt pension skal være en procentsats af lønnen. Det sker ved, at pensionsindbetalingen bliver beregnet ud fra din bruttoløn, hvoraf der bliver fratrukket en procentsats af lønnen til pension. Et eksempel kan være:

Du har en bruttoløn på 10.000 kroner. Dit pensionsbidrag på 10 % medfører et pensionsbidrag på 1.000 kroner. 

Bruttoløn eksklusive pension

Din bruttoløn kan som bekendt enten være med eller uden pension. Hvis den er med pension, betaler arbejdsgiveren en del af din løn til pensionsordningen, samtidig med du også selv betaler en andel af din indkomst til samme pensionsordning.

Er din bruttoløn eksklusive pension, er det fordi, der ikke er aftalt en pensionsordning. Det er derfor altid en god idé at aftale et arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag med din arbejdsgiver, hvis din bruttoløn er eksklusive pension lige nu. 

Bruttoløn før eller efter skat

Som vi har været inde på tidligere, er det vigtigt at være opmærksom på, at bruttoløn altid er før skat. Det vil sige, at bruttoløn er din grundløn. Det er den løn, arbejdsgiveren skal udbetale til dig. Dog modtager du ikke bruttoløn, men derimod nettoløn.

Det vil sige at bruttoløn bliver til nettoløn, når al bidrag, fradrag og skat er fratrukket. Bruttoløn vil derfor aldrig være det beløb, du har til rådighed månedsvis. Dit månedlige rådighedsbeløb er derimod din nettoløn. 

Feriepenge og ferieberettiget løn

Der er en række betingelser for, hvornår du kan få ferie med løn. Betingelserne lyder på, at du har en måneds opsigelsesvarsel, du har ret til fuld løn på sygedage samt ret til fuld løn på helligdage. Opfylder du de betingelser, kan du gå på ferie med løn.

Af de årsager bliver feriepengene ikke lagt oven i din bruttoløn. Det er meget vigtigt, at disse betingelser fremgår af ansættelseskontrakten, hvis du har ret til at holde ferie med løn samt 1 % ferietillæg. 

Betingelserne giver dig nemlig rettighed til at holde ferie eller have tilfældige sygedage, uden du bliver trukket i løn. Af de årsager vil ferie alligevel være en del af din løn, bare ikke på den måde, at feriepengene kommer oven i bruttolønnen.

Feriepengene og ferietillægget er beløb, du optjener af den ferieberettiget løn – det vil sige din bruttoindkomst. Du kan også selv vælge, om du i stedet ønsker at få udbetalt feriepenge, der udgør cirka 12 % af din løn. 

Dog forholder det sig anderledes, hvis du ikke opfylder ovenstående betingelser eller er timelønnet. Er det tilfældet, skal arbejdsgiveren udbetale 12,5 % af din bruttoløn månedsvis til en feriekonto eksempelvis.

Her kan der være tilfælde, hvor beløbet bliver lagt oven i bruttolønnen, hvis det er aftalen. I så fald vil feriepengene ikke altid være en del af bruttolønnen. 

Får du udbetalt feriepenge og ikke betalt ferie, kan du søge om at få pengene udbetalt på feriepengeinfo på Borger.dk

Det er på baggrund af din ferieberettigede løn, at størrelsen på din fritvalgsordning beregnes – hvis du har en. Det er nemlig ikke alle, der er berettiget til denne.

Bruttoløn-goder

Der er mange goder og fordele ved en bruttolønsordning – især for virksomhederne. Det gælder især de mange skattefrie goder som for eksempel uddannelse, befordring mellem hjem og arbejde, computer eller tablet til arbejdsmæssig brug, medarbejderpleje, gaver, årskort og meget mere.

Dog kræver det, at der mellem arbejdsgiver og medarbejdere bliver lavet en bruttolønsaftale, som mere konkret er en omlægning af løn. En sådan aftale går ud på, at arbejdsgiveren får mulighed for at tilbyde en række personalegoder – dog kræver det, at lønmodtageren accepterer nedsat løn.

En sådan bruttolønsaftale bliver også kaldt en fleksibel lønpakke og en lønomlægning, der kræver en række opfyldte betingelser. Som ovenstående eksempler viser, er der altså flere fordele forbundet med en sådan ordning. For virksomheden ligger besparelserne i en bruttolønsordning i medarbejderens skatteprocent.

Udgifterne for virksomheden vil dog stadig være uændret, da personalegodet faktisk kan trækkes fra som det, der kaldes en driftsomkostning

Dog bør du være opmærksom på, at det ikke er alle arbejdsgivere, der har lige stor gavn af en bruttolønsordning. Derfor bør du kun overveje det, hvis goderne er arbejdsrelateret og ikke af privat karakter. 

Frokostordning og kantine

Der er generelt mange virksomhederne, der tilbyder madordninger. Dog er det vigtigt at være opmærksom på de moms- og skatteregler, der optræder i den forbindelse.

Det er nemlig som udgangspunkt ikke muligt at betale frokostordning via en bruttolønsreduktion, men derimod skal betalingen ske via beskattede midler.

Det kan for eksempel gøres ved at kræve, at medarbejderne indbetaler et månedligt beløb ud fra, hvor ofte de spiser på arbejdet. Dog skal der afregnes moms af medarbejdernes betaling. 

Aktier og bruttoløn

Tilbage i 2018 vedtog Folketinget en lovændring, der udvider muligheden for at få tildelt medarbejderaktier. Det vil sige, at selskaber nu har mulighed for at udbyde en højere procentdel af årslønnen i medarbejderaktier, end hvad der har været mulighed for tidligere.

Det vil sige, at medarbejderne kan få tildelt aktier og køberettigheder til aktier til en værdi, der svarer til 20 % af medarbejderens årsløn. Tilbuddet, der nu har en grænse på 20 %, har dog den betingelse, at den kontante bruttoløn reduceres.

Således har selskaberne nu muligheden for en medarbejderaktieordning med en grænse på 20 % mod en nedsættelse af den kontante bruttoløn. 

Uddannelse finansieret af virksomheden

Som vi tidligere har været omkring, har medarbejdere og arbejdsgiver mulighed for at indgå en bruttolønsordning, der giver adgang til en række personalegoder mod lønnedsættelse. Én af goderne er heriblandt muligheden for at tilbyde medarbejderne efteruddannelse, som i det tilfælde finansieres af virksomheden. 

Bruttolønsordningerne er generelt blevet en mere og mere populære løsning både for arbejdsgiver og medarbejdere. I det tilfælde kan virksomheder nemlig trække udgifterne til efteruddannelserne fra i skat, hvilket ikke altid er en mulighed for den enkelte lønmodtager.

Dog er det vigtigt at være opmærksom på, at betalingen for uddannelsen bliver modregnet i bruttolønnen. 

Fradrag i bruttoløn

En almindelig bruttoløn er som nævnt altid din grundløn, før fradrag og øvrige omkostninger fratrækkes. Er der derimod tale om en bruttolønsordning, vil det svare til at modtage et fradrag i din personlige indkomst.

Som ovenstående eksempel kan det være, at virksomheden betaler for din uddannelse. I de tilfælde vil virksomheden påkræve et fradrag for udgiften uden, at du som lønmodtager bliver beskattet af personalegodet. 

Bruttoløntræk – hvad er det?

Et bruttoløntræk er til stede i de føromtalte bruttolønsordninger, der gør det muligt for medarbejdere at indgå i individuelle lønaftaler ved for eksempel at tilvælge en række personalegoder mod et bruttoløntræk.

Goderne bliver betalt af arbejdsgiveren på lige fod med øvrige produktionsfaciliteter, hvorfor disse ikke kan finansieres gennem bruttoløntræk. Her er det vigtigt at være opmærksom på, at der maksimalt kan fratrækkes 10 % af medarbejdernes minimalløn. 

Bruttoløn vs. nettoløn 

Som tidligere nævnt er det essentielt at skelne mellem bruttoløn og nettoløn, dog bør disse ses i relation til hinanden. Bruttolønnen er altid højere end nettolønnen, da det er din grundløn før afgifter fratrækkes.

Begge termer vil være tilgængelige på din lønseddel og dermed give dig et konkret billede af din grundløn og derefter den løn, du får udbetalt, når AM-bidrag, fradrag og skat er fratrukket. 

Bruttoløn, nettoløn og pension

Er der indgået en pensionsordning med en arbejdsgiver- og medarbejderbetalt pension, vil pensionsindbetalingen tage udgangspunkt i bruttolønnen som vist i tidligere eksempel. Når du modtager din nettoløn, vil pensionen være fratrukket, hvis der er indgået en pensionsordning.  

Stillinger – bruttoløn for udvalgte stillinger

Nedenfor kan du se en oversigt over den gennemsnitlige bruttoløn pr. måned for udvalgte stillinger i starten af 2023. 

StillingerBruttoløn
Bruttoløn pædagog29.991 kroner
Bruttoløn nyuddannet psykolog41.217 kroner
Bruttoløn lærer34.807 kroner
Bruttoløn læge53.693 kroner
Bruttoløn gymnasielærer 35.483 kroner 

Oftest stillede spørgsmål

Hvis du har en fast løn, behøver du ikke at beregne din bruttoløn, da du vil kunne se din bruttoløn på din lønseddel. Er du derimod timelønnet, kan der være behov for at vide, hvor meget du har tjent den pågældende måned.

Når du skal beregne din bruttoløn som timeansat, gør du det først og fremmest ved at finde den aftalte timeløn. Herefter ganger du din timeløn med de timer, du har arbejdet i løbet af måneden. Herefter vil du finde frem til bruttolønnen for den udvalgte måned, som du efterfølgende skal betale skat af.

Bruttoløn er din grundløn – det vil sige de penge, du har tjent, før der bliver trukket bidrag og skat. Bruttolønnen bliver efterfølgende til nettoløn. Det vil sige nettolønnen er de penge, du får udbetalt på din lønkonto, når alle afgifter er fratrukket. Både nettoløn og bruttoløn kan ses på din lønseddel.

Bruttoløn er altid din grundløn før skat, mens nettoløn er efter skat.

Var denne artikel nyttig?

Relaterede ord

Herunder finder du relaterede ord fra vores regnskabsordbog der relaterer sig til Bruttoløn

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram