Nettopost

Inden for bogføring skal du altid sørge for at bogføre alle dine transaktioner. En nettopost er i dette tilfælde en post, hvor der ikke er medregnet nogle udgifter.

  • Læsetid: under 2 min.

  • Sidst opdateret 08/12/2021


Hvad er en nettopost?

Hvis du ejer en virksomhed, skal du være opmærksom på, hvad pengene bliver brugt på, og indtjeningen. Derfor bogfører du alle dine transaktioner. En nettopost dækker over en enhed, hvor ingen af dine omkostninger regnes med. Hele pointen med netto-begrebet er nemlig, at du her ikke regner med omkostninger af nogen art. Det kunne for eksempel være skat, moms eller andre udgifter, der knytter sig til en vare.

I de forskellige regnskabskategorier kan du lægge de varierende nettoposter sammen. Det kan dreje sig om en nettopost inden for en finansiel indtægt og en nettopost inden for en finansiel omkostning. Så kan du hele tiden bevare overblikket.

Skal nettoposten registreres i årsrapporten?

En årsrapport er en rapport, som afbilder udviklingen i virksomheden i det forløbne år. Denne består blandt andet af en forklaring af den anvendte regnskabspraksis, oplysninger, der har haft indflydelse på regnskabet, samt årsregnskab. Fælles for alle de tal, som står i årsrapporten, er, at de er brutto. Derfor er det ikke god skik at skrive nettoposterne ind i årsrapporten, da disse i sagens natur har en nettoværdi.

Der er dog enkelte tilfælde, hvor det er muligt at skrive nettoposterne ind i årsrapporten. Det kan lade sig gøre i de tilfælde, hvor beløbet ikke spiller nogen større rolle og derfor ikke medvirker til at gøre billedet af årsrapporten misvisende. Det kan blandt andet dreje sig om værdiændringer som følge af ændringer i valutakursen på en given møntfod, eller hvis beløbet har noget at gøre med sikringen af aktiver og forpligtelser.

Netto-begrebet hos en virksomhed

En virksomhed skal være i stand til at skelne mellem brutto og netto. Eksempelvis er det vigtigt at kende til din nettoomsætning. Nettoomsætningen er virksomhedens salg i løbet af et år, og på samme måde som med nettoposten, er der her tale om et beløb, som er regnet uden omkostninger som skat, moms og andet.

Derfor er det også som regel meget enkelt at regne nettoomsætningen ud, da du blot skal gange antallet af solgte enheder med prisen. Problematikken med nettoomsætningen er den, at den ikke tager højde for alle dine andre udgifter. Derfor kan du sagtens havne i en situation, hvor du har en meget høj nettoomsætning, men alligevel præsenterer et dårligt resultat overall.

Nettoomsætningen skal indgå i dit årsregnskab, hvor resultatet skal stå øverst på resultatopgørelsen. For produktionsvirksomheder er det, som sagt, let at regne nettoomsætningen ud, mens det kan vise sig sværere, hvis du har en virksomhed, der eksempelvis har specialiseret sig i finansielle tjenester. Her kan du med fordel rette henvendelse til en revisor, som kan være dig behjælpelig.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram