Udgivet 06/03/2024

Fremtidsfuldmagt – se vejledning med eksempler og skabelon

Med en fremtidsfuldmagt kan du selv påvirke eget liv og fremtidige forhold på trods af sygdom eller tab af mental kapacitet. Fremtidsfuldmagten giver en anden lov til at handle på dine vegne, hvis du på et tidspunkt ikke længere selv er i stand til det. Det kan omhandle alle dine personlige og økonomiske forhold til helt specifikke elementer. Fuldmagten aktiveres først, når kravene - som du selv bestemmer - er opfyldt. Personen kan dog aldrig oprette et testamente på dine vegne eller sende dig på plejehjem.

Portræt af Lasse Baagoe Hansen
Skrevet af Lasse Hansen
Læsetid: 34 min.
Fremtidsfuldmagt

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som først bliver aktiveret, hvis du en gang i fremtiden bliver syg eller svækket, så du fx mister evnen til at tage vare på dig selv og din økonomi.

Du kan også sige, at fremtidsfuldmagten er et privat og frivilligt alternativ til en almindelig fuldmagt og værgemål. Hvis du vil lave en fremtidsfuldmagt, er de eneste krav, at du er fyldt 18 år, og du er i stand til at handle fornuftsmæssigt (forstå og overskue konsekvenserne).

Nogen kalder den også for et fremtidstestamente, men det kan ikke sammenlignes med et almindeligt testamente.

Men hvorfor oprette en fremtidsfuldmagt? Der kan være stor tryghed i at vide, hvem der skal tage sig af ens personlige og/eller økonomiske forhold, hvis du på et tidspunkt ikke er i stand til det – enten i en kortere eller længere periode – jf. Lov om fremtidsfuldmagter.

En fremtidsfuldmagt kan omfatte to overordnede ting::

 • Personlige forhold – kan bl.a. være ansøgning om hjemmehjælp og anden offentlig hjælp samt ønsker til pleje eller anmodning om aktindsigt i patientjournaler
 • Økonomiske forhold – fx mulighed for at ansøge om offentlige ydelser samt mulighed for at lave betalingsaftaler og omlægge lån i fast ejendom

Der er ingen skabelon eller faste rammer for indholdet. Det er op til dig, præcis hvad du ønsker at give fuldmagt til. Det kan være alt fra udelukkende at give lov til aktindsigt til at omfatte alt – jo mere specifikt, jo bedre.

Fremtidsfuldmagten giver en person (fremtidsfuldmægtigen) lov til at handle på dine vegne, hvis den aktiveres. Der kan godt være flere fremtidsfuldmægtige. Hvis du ønsker flere, skal du beslutte, om de skal være sideordnede, eller der skal være subsidiære (tager over, hvis den primære ikke kan).

Det er vigtigt at huske på, at fremtidsfuldmagten ikke bliver aktiveret, før du fx bliver alvorligt syg, mentalt svækket eller lignende. Det er først her, fremtidsfuldmægtigen kan træffe beslutninger inden for de områder, der er beskrevet i fuldmagten.

Aktivt og hvilende tilsyn

Der føres tilsyn med brugen af fremtidsfuldmagten, så fremtidsfuldmægtigen ikke gør noget, der strider imod dine interesser. 

 • Hvilende tilsyn – der skal først gøres opmærksom på uregelmæssigheder
 • (Privat) aktivt tilsyn – person holder løbende øje med fremtidsfuldmægtigen

Hvis andet ikke fremgår af fremtidsfuldmagten, vil Familieretshuset føre et hvilende tilsyn. Det betyder, at de først griber ind, hvis de bliver gjort opmærksom på, at noget kan stride imod dine interesser. Dette kaldes også for et offentligt tilsyn.

Ved privat aktivt tilsyn holder en udvalgt person aktivt øje med, at fremtidsfuldmægtigen ikke træffer beslutninger, der strider mod dine ønsker/interesser. Du kan fx vælge en privatperson, du har tillid til, en revisor eller advokat – som dog tager betaling for det. 

Som sagt skal det tydeligt fremgå af din fremtidsfuldmagt, hvis du ønsker et aktivt tilsyn. Det kan fx være, hvis du vil have en ekstra sikkerhed, eller hvis du gerne vil have en fremtidsfuldmægtig med særlig faglig indsigt og så et familiemedlem til at sikre dig.. 

Hvad er fordelen ved en fremtidsfuldmagt?

En af de største fordele ved en fremtidsfuldmagt er, at du selv bestemmer, hvem der skal kunne underskrive på dine vegne og generelt tage sig af dine interesser. Ellers risikerer du at blive umyndiggjort. 

Du bestemmer nemlig ikke selv, hvem der skal være din værge, hvis du kommer under værgemål, fordi du fx ikke længere er i stand til at træffe vigtige beslutninger selv. 

Hele formålet med fremtidsfuldmagter er, at du selv påvirker eget liv og fremtidige forhold på trods af sygdom eller tab af mental kapacitet. Kort sagt er den med til at styrke retten til selvbestemmelse.

Der er også stor forskel på, om din ægtefælle er værge eller fremtidsfuldmægtig (kan træffe beslutninger på dine vegne på baggrund af en fremtidsfuldmagt). Fx er det mere besværligt at forvalte en ægtefælles formue som værge. 

En værge skal ansøge om at få lov til at bruge af personens formue, mens ægtefællen med en fremtidsfuldmagt i hånden selv kan træffe beslutninger om dette (hvis den giver ret til det selvfølgelig), ligesom personen fx også kan fortsætte med at give pengegaver til deres børn.

Hent gratis skabelon til fremtidsfuldmagt

Kan man selv lave en fremtidsfuldmagt? Ja, det kan du godt. Ligesom med en almindelig fuldmagt er der ikke nogen fast skabelon eller skema, men der er flere ting, du bør have med. 

Hent vores gratis skabelon til fremtidsfuldmagt, hvor vi har gjort det nemt og simpelt at lave en fuldt dækkende fuldmagt, du blot skal tinglyse, før den er gældende. Vi har lavet fire forskellige, der dækker forskellige forhold, så du nemt kan lave din egen.

"*" indikerer påkrævede felter

Når du henter skabelonen, tilmelder du dig samtidig vores nyhedsbrev.

Husk, at det er vigtigt, du er så specifik som muligt, når du laver din fremtidsfuldmagt. Hvis noget er uklart (eller slet ikke nævnt), risikerer du, at der ubevidst handles imod dine interesser.

Eksempel på fremtidsfuldmagt – hvad skal der stå i den?

Hvad giver en fremtidsfuldmagt ret til? Det korte svar er, hvad du skriver, den skal give ret til. Derfor er det også svært at lave et eksempel, da den kan sammensættes på mange forskellige måder. Det vigtigste er, at du er meget specifik om, hvad den skal give ret til.

Eksempel på fremtidsfuldmagt

Stamoplysninger om fuldmagtsgiver
Navn og personnummer
Stamoplysninger om fremtidsfuldmægtige (og eventuelle sideordnede/subsidiære fremtidsfuldmægtige)
Navn og personnummer
Stamoplysninger ved eventuelt privat tilsyn
Navn og CVR-/CPR-nummer på personen/virksomheden, der skal stå for dette
Denne fremtidsfuldmagt giver fremtidsfuldmægtige ret til
Indsæt alt fra helt overordnede forhold til specifikke retningslinjer
Hvornår fremtidsfuldmagten skal træde i kraft
Det kan fx være, hvis en læge vurderer, at du ikke længere er i stand til at tage stilling til dine egne interesser – eller du erklærer dig selv uegnet til det. I disse tilfælde kan det være en god idé med krav om lægeerklæring, før den kan aktiveres.

Der skal være minimum én fremtidsfuldmægtig, men der er ikke krav om, at der er flere. Hvis der er flere, skal du huske at angive, om de skal være sideordnede eller subsidiære

Hvis du ønsker et privat tilsyn, skal du skrive navn og CPR-/CVR-nummer. Du kan også slette denne del, hvis du blot ønsker et hvilende tilsyn – det er udgangspunktet, hvis andet ikke er nævnt specifikt.

Det vigtigste er det sidste element, hvor du skal konkretisere, hvad fremtidsfuldmagten giver ret til. Teksten kan sagtens være helt simpel og omfatte alle personlige og økonomiske forhold uden nærmere specificering, ligesom det kan være en meget specifik fuldmagt.

Eksempel på de fire overordnede koncepter (rettigheder), du kan give

Det kan være svært at komme med et helt specifikt eksempel, da hver situation er forskellig. Dog er der fire overordnede koncepter for fremtidsfuldmagter, du med fordel kan bruge, når du skal lave din fremtidsfuldmagt:

 1. Personlige og økonomiske forhold
 2. Personlige forhold
 3. Økonomiske forhold
 4. Èt eller flere specifikke forhold

Som tommelfingerregel bliver behovet for uddybning og specificering af de forskellige forhold større, efterhånden som du går ned af listen. Det vil sige, at du bør være meget konkret, hvis du kun ønsker at give personen lov til at træffe beslutninger om ét specifikt forhold.

Du kan godt blande de forskellige koncepter, hvis du mener, det giver det bedste resultat. Det kan fx være, du gerne vil give fremtidsfuldmægtigen ret til at træffe beslutninger om alle dine personlige forhold, men kun ét specifikt økonomisk forhold.

Men skal du egentlig skrive i din fremtidsfuldmagt for hver af de fire koncepter? Nedenfor kan du se eksempler på, hvad du potentielt kan skrive for de forskellige.

Type af forholdEksempel på tekst til forholdet
Alle personlige og økonomiske forhold“Jeg giver hermed fremtidsfuldmægtige ret til at træffe beslutninger om alle mine personlige og økonomiske forhold”
Alle personlige forhold“Jeg giver hermed fremtidsfuldmægtige ret til at træffe beslutninger om alle mine personlige forhold – det gælder bl.a. kontakt til offentlige myndigheder, ansøgninger om hjælpeforanstaltninger og anmodning om aktindsigt.

Fremtidsfuldmagten giver IKKE ret til at træffe beslutninger om mine økonomiske forhold.”
Alle økonomiske forhold“Jeg giver hermed fremtidsfuldmægtige ret til at træffe beslutninger om alle mine økonomiske forhold. Det gælder alle mine økonomiske forhold og formue – fx at indgå handler og kontrakter, gennemføre bankforretninger, anlægge retssager, pantsætte og sælge min faste ejendom.

Fremtidsfuldmagten giver IKKE ret til at træffe beslutninger om mine personlige forhold.”
Ét eller flere specifikke forhold“Jeg giver hermed tilladelse til, at fremtidsfuldmægtigen på mine vegne kan træffe beslutninger om [indsæt præcis beskrivelse af, hvad fuldmagten gælder].”

Hvis du kun giver fremtidsfuldmægtigen ret til at bestemme én eller flere specifikke ting, skal du være virkelig specifik med, hvad det indebærer. Det er fx en dårlig at bruge brede og overordnede termer – gør det helst så konkret som muligt, så du undgår misforståelser.

Du kan sagtens give ret til overordnede forhold,  men at X og Y er undtaget. Det vil dog være den klart bedste løsning, hvis du udpensler forholdene, fremtidsfuldmagten giver ret til – og, ofte lige så vigtigt, IKKE giver ret til.

Vores skabeloner, som du finder tidligere i indlægget, indeholder alle eksempler på tekst for hver af de fire koncepter. Du kan bruge dem, som de er i skabelonen, eller tilpasse dem til dine egne ønsker.

Vejledning til fremtidsfuldmagt – sådan opretter, registrerer, aktiverer og tilbagekalder du den

Vi har lavet en konkret vejledning, du kan bruge, hvis du skal oprette en fremtidsfuldmagt. Den tager dig gennem de forskellige trin, så du kommer godt i mål med oprettelsen, så den er juridisk gyldig. 

Når du har lavet din fremtidsfuldmagt – fx med vores skabelon – skal den tinglyses. Det sker i Tinglysningsretten og gennem en notar, som du kan læse mere om i de næste afsnit.

Tinglysning af fremtidsfuldmagt

Selve oprettelsen af fuldmagten sker via Digital Tinglysning. Når du har været gennem nedenstående proces, er den klar til at blive sendt forbi en notar (som du kan læse mere om i næste afsnit).

Log ind på tinglysning.dk (Tinglysning mv).

Vælg derefter “Opret fremtidsfuldmagt”

Udfyld kontaktinformation – sagsnummeret skal være dit fulde navn (det skal bruges, når den efterfølgende skal findes hos notaren).

Du skal ikke udfylde felterne “Kontaktperson” og “Myndighedskode”.

Vælg den retskreds, du hører under.

Udfyld feltet “Fuldmagtsgiver”, og afslut herefter ved at trykke på “Tilføj”.

Udfyld nu “Fuldmagtshaver”. Når du har gjort det, trykker du på “Tilføj”.

NB. Fuldmagtshaver kaldes også for fremtidsfuldmægtigen, og du kan tilføje flere.

Du kan bruge Domstolsstyrelsens hjemmeside til at finde din byret.

Nu skal du tilføje fremtidsfuldmagtens indhold – altså de forhold, den skal være gældende for.

Hvis teksten er lang, skal du opdele den i afsnit med dobbelt linjeafstand.

Hvis du har flere fuldmagtshavere/fremtidsfuldmægtige, skal du angive hver enkelts bemyndigelse.

Du må ikke skrive personnumre i tekstfeltet, men skriv navn og fødselsdato i stedet.

NB. Du kan hente og oprette fraser i systemet, hvis du har brug for det.

Du skal underskrive fremtidsfuldmagten digitalt inden mødet med notaren.

Fuldmagtsgiver har en mappe kaldet “Underskriftsmappe”, hvor bl.a. e-mail og sagsnummer kan tilføjes.

Når det er gjort, og du er klar til at skrive under, skal du trykke på “Til underskrift” og “Gå til underskriv dokument”. 

På tinglysning.dk skal du vælge “Dokumenter, der kan underskrives”. Tryk på blyanten i siden under “Underskriv” for at skrive under.

Når du har skrevet under, vil anmeldelsen ligge i notarens underskriftsmappe.

NB. Det er vigtigt, du ikke underskriver fremtidsfuldmagten fysisk inden mødet med notaren. Du skal nemlig sætte din underskrift foran notaren, hvis den skal være gyldig.

Bestil tid hos notaren, der er tilknyttet den retskreds, du valgte tidligere.

Det er en god idé at bestille tid med det samme, da fremtidsfuldmagten slettes efter 180 dage fra oprettelsestidspunktet, hvis den ikke er blevet anmeldt af en notar.

Når notaren har vedstået fuldmagten, er den gyldig – men endnu ikke aktiveret.

Du finder den under “Fuldmagter” – “Personer/virksomheder” og “Fuldmagter, jeg har givet” på tinglysning.dk.

Rubrikken “Aktiv” angiver, om den er sat i kraft eller ej. Hvis den ikke er det, vil der stå “Nej”. 

Du kan bruge Domstolsstyrelsens hjemmeside til at finde din byret.

Du kan kun have én fremtidsfuldmagt registreret. Du kan ikke ændre en fremtidsfuldmagt – i stedet skal du oprette en ny, som så automatisk vil erstatte den tidligere.

Du skal oprette en ny, hvis du vil:

 • tilføje en fuldmagtshaver
 • ændre i forholdet (rettigheder)
 • udpege en anden fuldmagtshaver

Det vil sige, at du skal igennem samme proces igen samt have den vedstået af en notar.

Når du har fået tinglyst fremtidsfuldmagten, og den er vedstået (en form for godkendt) af notaren, er den gyldig. Den vil blive aktiveret, hvis kravene for dette er mødt. Du kan altid se din fremtidsfuldmagt i Personbogen.

Hvis du vil ændre en fremtidsfuldmagt, kan du gøre det på tinglysning.dk. Men reelt set skal der oprettes en ny fuldmagt, der så erstatter den tidligere.

En fremtidsfuldmagt skal forbi en notar

En fremtidsfuldmagt er først gyldig, når den er vedstået (underskrevet) af en notar. Du skal betale en såkaldt retsafgift på 300 kr. ifm. mødet med notaren. Notaren skal sikre, at du er ved dine fulde fem og selv har underskrevet fuldmagten.

Hvis du er i den situation, hvor du ikke kan komme forbi notaren, er der også den mulighed, at hun kan komme hjem til dig på fx din hjemmeadresse eller hospitalet. Hvis du ønsker det, skal du kontakte retten – og betale for notarens transport.

Du skal forbi notaren senest 180 dage efter oprettelsen af fremtidsfuldmagten. Til mødet skal du medbringe officiel billedlegitimation med CPR-nummer – det kan fx være dit kørekort eller pas. Book tid her.

Du skal underskrive fremtidsfuldmagten foran notaren. Det er med andre ord vigtigt, at du ikke underskriver den hjemmefra.

Aktivering af fremtidsfuldmagt – hvornår træder den i kraft?

En fremtidsfuldmagt giver først en anden person lov til at træffe beslutninger på dine vegne, når den er aktiveret. Det er også kun dig, der kan se den i Personbogen, indtil den er aktiveret. Når den er aktiveret, vil den være offentlig tilgængelig i Personbogen.

Der er to måder, en fremtidsfuldmagt kan aktiveres på:

 • Du anmoder selv om det
 • Fuldmagtshaver anmoder om det (hvis kravene i fuldmagten er mødt)

Du kan altså enten selv bede om, at den aktiveres eller angive specifikke krav, der skal opnås, inden fremtidsfuldmagten kan aktiveres. Der er som sådan ingen krav til, hvad du kan vælge af kriterier, men det er (igen) en god idé at gøre det så specifikt som muligt. 

Mange tager udgangspunkt i en lægeerklæring, da det er en konkret ting. Hvis det fx drejer sig om demens eller alvorlig sygdom, skal dette tydeligt fremgå af en eventuel lægeerklæring, som skal vedlægges anmodningen om aktivering.

Det er i begge tilfælde Familieretshuset, der skal godkende anmodningen om aktivering af fremtidsfuldmagten. 

Når fuldmagtshaver beder om en aktivering, foretager Familieretshuset altid en konkret vurdering af situationen og sætter den kun i kraft, hvis du befinder dig i en tilstand, der er stemmer overens med det, der er nævnt under aktiveringsdelen af fuldmagten.

En fremtidsfuldmægtig kan anmode om aktivering, selvom der er flere sideordnede – hvis andet ikke er nævnt i fremtidsfuldmagten. Men hvis der står, at de skal træffe beslutninger i fællesskab, skal de også være enige om aktiveringen.

Det koster et mindre gebyr for at aktivere fremtidsfuldmagten. I 2024 kostede ansøgningen om ikraftsættelse 1.010 kroner. Du kan altid se den aktuelle pris via linket. 

Tilbagekaldelse af fremtidsfuldmagt

Du kan kun tilbagekalde en fremtidsfuldmagt, hvis den ikke er blevet aktiveret. Hvis den er blevet aktiveret, vil tilbagekaldelse være en del mere kompliceret – især hvis du er blevet erklæret mentalt uegnet til at tage vare på dig selv.

Tilbagekaldelse af fuldmagt foregår teknisk set ved, at der oprettes en ny fuldmagt, hvor fremtidsfuldmagtsgiver indsættes som fuldmagtsgiver og den nuværende fuldmagtshaver indsættes som fuldmagtshaver. 

I tekstfeltet (hvor du ellers ville have beskrevet forholdene, fuldmagten gælder til) skal du skrive “Tilbagekaldelse af tidligere tinglyst fremtidsfuldmagt”. Herefter skal du bestille en ny tid hos notaren, som også skal underskrive den nye.

Det er først i det øjeblik, at notaren har underskrevet den nye, at du har tilbagekaldt din fremtidsfuldmagt. 

Fremtidsfuldmagt uden NemID eller MitID

Hvis du er fritaget for Digital Post eller ikke har hverken NemID eller MitID, kan du også oprette en fremtidsfuldmagt. Det kræver dog en fysisk tur forbi Familieretshuset. Du skal ikke forbi en notar, hvis du er digitalt fritaget.

 • Udskriv fremtidsfuldmagten på papir
 • Udfyld den med alle relevante informationer
 • Aflevér den personligt hos Familieretshuset

I stedet for at udfylde den efter udprintning, kan du også hente vores skabelon og udfylde den på computeren, inden du printer. Du finder også blanketter på Familieretshusets hjemmeside.

Familieretshuset har hovedkontor i Aabenraa, men de har også ni lokationer rundt om i landet. Du kan som regel selv vælge, hvor du vil aflevere din fuldmagt, men der kan være undtagelser. Husk at booke et møde på forhånd – du kan ikke bare møde op uden en aftale.

En fremtidsfuldmagt er gratis – men du skal betale gebyrer

Det er gratis at lave en fremtidsfuldmagt. Det koster ikke noget at få tinglyst dokumentet, men der er to potentielle retsafgifter og gebyrer, du skal betale:

 • 300 kroner i retsafgift til en notar
 • 1.010 kroner til Familieretshuset for at aktivere fuldmagten

Så prisen på en fuldmagt vil i 2024 være på 1.310 kroner, hvis den på et tidspunkt aktiveres – prisen for aktivering kan ændres år til år. Hvis du er fritaget for digital post, skal du en tur forbi Familieretshuset for at lave fuldmagten, og du sparer derfor udgiften til notaren.

Du kan få lavet en fuldmagt hos en advokat

Der findes ikke en fast skabelon til fremtidsfuldmagter. Derfor er det vigtigt, at du er så specifik som muligt, når det kommer til, hvad den skal gælde – og ikke gælde. Her kan det være en fordel at få hjælp af en advokat til den konkrete ordlyd.

Advokater kan guide dig i retning af en tekst, der giver fuldmægtigen ret til præcis det, du ønsker – men ikke mere. Prisen på en fremtidsfuldmagt hos en advokat vil afhænge af omfanget og kompleksiteten. Men du skal nok regne med minimum et par tusind kroner.

Ægtepar kan ikke oprette en gensidig fremtidsfuldmagt

Det er ikke muligt at lave en samlet, gensidig fremtidsfuldmagt for ægtefæller (én fuldmagt, der vil dække begge ægtefæller), selvom ordlyden i de to vil være stort set identiske). 

Der skal laves separate fremtidsfuldmagter, hvilket også betyder, at begge skal på tinglysning.dk og forbi en notar. Hvis I får hjælp af en advokat, vil der typisk være penge at spare, da ordlyden i de to som sagt er næsten ens.

Som regel vil ægtefæller vælge hinanden som fuldmægtig. Det vil dog også være en god idé at vælge en subsidiær fuldmægtig (fx et voksent barn), der kan tage over, hvis en af jer går bort, eller I begge bliver syge. Så vil der stadig være en, der kan handle i jeres interesser.

Du er blevet udvalgt som fremtidsfuldmægtig – sådan gør du

Det er et stort ansvar at være fremtidsfuldmægtig. Det er din pligt at træffe beslutninger, så de stemmer overens med det, fuldmagtsgiveren selv ville have gjort. Du har nemlig pligt til at handle i fuldmagtsgiverens interesser og respektere de ønsker og krav, der er skrevet ned. 

Du har ret til at træffe beslutninger inden for de områder, fuldmagten omfatter. Hvis der er tale om større og vigtige beslutninger, skal du også (så vidt muligt) inddrage fuldmagtsgiveren samt dennes ægtefælle/samlever. Det kan fx være ifm. salg af ejendom.

Du må ikke:

 • Lave aftaler med dig selv
 • Indgå aftaler, hvor der kan være modstridende interesser mellem dig og fuldmagtsgiver
 • Forpligte fuldmagtsgiver ved kaution eller sikkerhedsstillelse for andres gæld

Du skal opbevare dokumentation for alle beslutninger, du træffer på fuldmagtsgiverens vegne. Det er især også vigtigt, at du holder dine egne penge adskilt fra fuldmagtsgiverens – der skal være vandtætte skodder, medmindre du er ægtefælle eller fast samlever.

Hvis der ikke er nævnt noget specifikt i fremtidsfuldmagten, vil du være sideordnet fremtidsfuldmægtig – hvor alle kan handle hver for sig på fuldmagtsgivers vegne. Det betyder, at én person kan bede om aktivering af fremtidsfuldmagten, selvom I er flere. 

Det skal stå specifikt i fuldmagten, hvis I skal træffe beslutninger i fællesskab eller varetage separate områder.

Du kan potentielt blive erstatningsansvarlig, hvis du tilsidesætter dine pligter – enten forsætligt eller uagtsomt. Det kan fx være, hvis fuldmagtsgiver lider et økonomisk tab.

Værgemål vs. fuldmagt vs. generalfuldmagt vs. fremtidsfuldmagt – hvad er forskellen?

Der findes flere forskellige typer fuldmagter og værgemål, der dækker over mange af de samme ting. Vi har samlet de mest brugte nedenfor, der kan være relevante for dig i fremtiden, hvor du ikke længere selv er i stand til at tage vare på dig selv.

Type af fuldmagtIndhold og aktivering
VærgemålFamilieretshuset udpeger en værge, der kan handle på dine vegne, hvis du pga. dit helbred ikke selv er i stand til at handle på dine egne vegne.
Tager lang tid, og gælder med det samme efter iværksættelse.
FuldmagtDu giver en person ret til at handle på dine vegne. Bruges som regel i forbindelse med afhentning af pakker eller andre specifikke ting.
Gælder typisk med det samme.
GeneralfuldmagtDu giver en anden person ret til at handle på dine vegne og varetage dine forhold.
Gælder typisk med det samme.
FremtidsfuldmagtDu giver en anden person ret til at handle på dine vegne (enten generelt eller specifikke forhold), hvis du på et tidspunkt i fremtiden ikke selv er i stand til at tage vare på dig selv.Gælder først, hvis den aktiveres.

Et værgemål fratager som regel ikke personen retten til at handle selv. Du er altså stadig myndig. Der kan være tilfælde, hvor det er nødvendigt at fratage den retlige handleevne, så du fx ikke længere kan indgå økonomiske aftaler eller optage lån

Umyndiggjorte personer mister også stemmeretten til valg til Folketinget – men kan stadig stemme til kommunalvalg og valg til Regionsrådet og Europa-Parlamentet. Det er domstolene, som helt eller delvist fratager en person den retlige handleevne.

En fuldmagt er et overordnet begreb, som bl.a. også dækker generel- og fremtidsfuldmagter. En almindelig fuldmagt gælder dog typisk kun til at kunne hente en andens pakke på posthuset eller medicin på apoteket. 

Fuldmagten og generalfuldmagten gælder med det samme, fuldmagtsgiver har skrevet under. Fremtidsfuldmagten gælder først, hvis kravene for aktivering er opnået, og du skal selv underskrive med MitID, ligesom en notar også skal vedstå den.

Oftest stillede spørgsmål

En fremtidsfuldmagt giver en udvalgt person ret til at varetage dine personlige og økonomiske forhold og træffe beslutninger på dine vegne. Den gælder (aktiveres) først, når du ikke længere selv er i stand til at tage vare på dig selv – fx pga. sygdom.

Du bestemmer selv, om fremtidsfuldmagten skal gælde alle personlige og økonomiske forhold, eller om den kun skal gælde helt specifikke ting. Det er vigtigt, at du er meget specifik omkring forholdene, hvis der ikke skal være tale om en generel fremtidsfuldmagt.

En fremtidsfuldmagt er gratis, men der skal betales et gebyr til notaren (for underskrift) og Familieretshuset (ved eventuel  aktivering).

En fremtidsfuldmagt skal indeholde standardinformationer om dig og de fremtidsfuldmægtige, der skal kunne tage beslutninger på dine vegne. 

Derudover skal der også stå, hvad fuldmagten specifikt giver ret til – og, endnu vigtigere, hvad den ikke giver ret til. Du kan dog sagtens give en generel fremtidsfuldmagt, der gælder alle dine personlige og økonomiske forhold. 

Til sidst skal den indeholde information om, hvornår den kan/skal aktiveres. Det kan fx være i tilfælde af alvorlig sygdom eller demens. Det kan være en god idé at stille krav om en lægeerklæring, når fuldmagten skal aktiveres.

Økonomiske forhold vedrører både din nuværende og fremtidige økonomi. Du kan enten give en generel fuldmagt eller en gældende kun til specifikke forhold. Som udgangspunkt vil der være tale om en generel fuldmagt, hvis andet ikke er nævnt.

Økonomiske forhold i en fremtidsfuldmagt – fuldmægtigen kan:

 • indgå kontrakter og retshandler af enhver art
 • sælge og bestyre fast ejendom
 • kvittere vedrørende pantebreve
 • indfri (fuldmagtsgivers) lån med fuldmagtsgivers penge
 • indsætte fuldmagtsgivers penge i et pengeinstitut
 • investere eller anbringe fuldmagtsgivers penge på anden måde
 • ansøge om offentlige ydelser på vegne af fuldmagtsgiver
 • repræsentere dig som kreditor eller arving

En fremtidsfuldmægtig kan med fremtidsfuldmagten (hvis den omfatter økonomiske forhold) også tilbagekalde almindelige fuldmagter, som tidligere er givet af fuldmagtsgiver – hvis forholdet i fuldmagten vedrører forhold, som er omfattet i fremtidsfuldmagten. 

Du kan også give andre personer fuldmagt til at tage sig af ét eller flere økonomiske forhold, så længe det er inden for fremtidsfuldmagtens område. Det er dog dit ansvar, at de (også) træffer beslutninger, der er i fuldmagtgivers interesse.

Personlige forhold vedrører alle forhold, der vedrører dig som person – både nuværende og fremtidige. Ligesom ved økonomiske forhold kan der gives generel eller specifik fuldmagt til at handle på dine vegne. Hvis du ikke skriver andet, vil der være tale om en generel fuldmagt.

Personlige forhold i en fremtidsfuldmagt – fuldmægtigen kan:

 • ansøge kommunen om hjælpeforanstaltninger
 • træffe valg og klage over enhver afgørelse vedrørende (fuldmagtsgivers) personlige forhold
 • få aktindsigt i alle oplysninger om fuldmagtsgivers person og helbred – fx lægejournal
 • komme med tilkendegivelser med hensyn til omsorg og pleje

Du kan dog ikke indgå ægteskab eller oprette et testamente på vegne af fuldmagtsgiveren. Du kan heller ikke give tilladelse til, at fuldmagtsgiver fx flyttes på plejehjem, hvis det er imod dennes ønske. Du kan heller ikke tvinge fuldmagtsgiver til at udføre/undlade en handling.

Du laver en fremtidsfuldmagt ved at skrive, hvad den skal gælde for, hvem der skal kunne tage beslutninger på dine vegne, og hvornår den skal kunne aktiveres. 

Når du har gjort det, skal du oprette den hos Tinglysningsretten, inden du får den vedstået (underskrevet) af en notar. Når notaren har skrevet under, er den ikke gyldig – det bliver den først, når kravene for aktivering er nået, og ansøgningen om aktivering er godkendt.

En fremtidsfuldmagt træder først i kraft, når Familieretshuset har taget stilling til, om betingelser for aktivering er opfyldt – og godkender anmodningen fra én eller alle, du har betroet i fremtidsfuldmagten.

Det er gratis at lave en fremtidsfuldmagt på tinglysning.dk, men du skal betale 300 kroner i retsafgift til notaren, når denne skal underskrive (vedstå) fremtidsfuldmagten.

Det er meget forskelligt, hvad det koster at få lavet en fremtidsfuldmagt hos en advokat. Du bør dog regne med minimum et par tusinde kroner, men det kan hurtigt stige, hvis der er tale om en kompleks sag. 

Hvis du og din ægtefælle skal have lavet en fremtidsfuldmagt hver, kan I ofte få en stor rabat på nummer to hos advokaten. Ordlyden vil nemlig typisk være næsten identisk, så den anden fremtidsfuldmagt vil være hurtig at udforme.

Du behøver ikke få en advokat til at lave din fremtidsfuldmagt – det kan dog være en god idé ved komplicerede sager.

Du finder din fremtidsfuldmagt i Personbogen, hvor det kun er dig, der kan se den, hvis den ikke er aktiveret. Hvis den er aktiveret, er den offentlig tilgængelig og kan ses af alle i Personbogen. 

Sådan finder du din fremtidsfuldmagt.

Du kan enten selv lave en fremtidsfuldmagt eller få en rådgiver til at hjælpe dig. Det er typisk advokater, der laver fremtidsfuldmagter, da de har indsigten.

Forskellen på en fuldmagt og en fremtidsfuldmagt er primært omfanget, og hvornår den træder i kraft. 

En fuldmagt bruges som regel, hvis du skal give en anden lov til at hente en pakke for dig på posthuset, og den gælder i det øjeblik, du skriver under. 

En fremtidsfuldmagt gælder alle personlige og økonomiske forhold – men kan også begrænses til specifikke forhold. Den skal tinglyses, og den er først gyldig, når den aktiveres – når du fx ikke længere kan tage vare på dig selv.

Begge giver en anden person ret til at handle på dine vegne. Du udpeger selv personen i en fuldmagt, mens det ikke er sikkert, du overhovedet kender personen, der bliver udpeget som værge ifm. et værgemål.

En fuldmagt bruges til mindre ting (fx afhentning af medicin i en andens navn), mens et værgemål bruges til at træffe beslutninger om alle personlige og økonomiske forhold, når en person ikke længere selv er i stand til det.

En fremtidsfuldmagt virker ved, at du giver en anden person fuldmagt til at træffe beslutninger på dine vegne i fremtiden – hvis du fx bliver dement eller på anden vis ikke kan tage vare på dig selv. 

Du bestemmer selv, om den skal gælde alle økonomiske og personlige forhold, eller om det kun skal være ét specifikt. En fremtidsfuldmagt gælder først, når kravene til aktivering er opfyldt (Familieretshuset tager stilling til dette). 

På den måde er du selv med til at bestemme, hvem der skal kunne træffe beslutninger på dine vegne, hvis du på et tidspunkt ikke længere er i stand til det.

Hvis du ikke har en fremtidsfuldmagt, har du ikke selv mulighed for at bestemme, hvem der skal tage sig af dine personlige og økonomiske forhold, hvis du ikke er i stand til det i fremtiden.

Du kan potentielt komme under værgemål, hvor en person, du ikke kender, skal tage beslutninger på dine vegne. 

En fremtidsfuldmagt gør det også nemmere for en ægtefælle eller fast samlever at tage sig af dine økonomiske forhold, da de typisk får flere rettigheder.

Du skal selv underskrive en fremtidsfuldmagt, når du uploader den på tinglysning.dk. Herefter skal en notar underskrive (vedstå) den, før den er tinglyst. 

Vær opmærksom på, at det først er, når den potentielt aktiveres, at fremtidsfuldmagten er gyldig.

Du laver en fremtidsfuldmagt ved at notere stamoplysninger om dig selv og alle fremtidsfuldmægtige. Herefter skal du beskrive, hvilke forhold fuldmagten skal omfatte, og hvornår den eventuelt skal aktiveres,

Når du har gjort det, skal du uploade den på tinglysning.dk og få den underskrevet af en notar.

En fremtidsfuldmagt giver ret til lige præcis det, du gerne vil have, den skal give ret til. Den kan nemlig give ret til alle økonomiske og personlige forhold til ét eller flere specifikke forhold. 

Det er op til fuldmagtsgiver, hvor generel og omfattende den skal være.

Du skal vælge én eller flere fremtidsfuldmægtige i fremtidsfuldmagten, og det er dem, der skal aktivere den – hvis kravene for aktivering er opfyldt. Når den er aktiveret, er den offentlig tilgængelig, og alle vil kunne søge den frem i Personbogen. 

Det er dog en god idé at fortælle dem og andre pårørende, at du har oprettet en fremtidsfuldmagt.

Et fremtidstestamente er et andet ord for fremtidsfuldmagt, da de praktisk talt er samme ting.

Portræt af Lasse Baagoe Hansen
Lasse Hansen Dinero
Lasse er content manager hos Dinero. Han hjælper med at gøre tunge og svære regnskabsbegreber og -regler letforståelige samt udtænker indhold, der gør regnskabet lidt lettere for dig, som gerne vil være iværksætter eller allerede er i gang med at udleve iværksætterdrømmen.

Skriv en kommentar

0 kommentarer

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram