Profit

Profit er en term, der blandt andet bliver anvendt i regnskabsmæssig forstand. Profit dækker over det overskud eller den fortjeneste, som kommer ud af en økonomisk aktivitet.

  • Læsetid: under 2 min.

  • Sidst opdateret 10/05/2021


Hvad er profit?

Det overordnede formål med at drive en virksomhed er at skabe profit eller med andre ord at tjene flere penge, end det koster at drive forretningen. Den værdi, der er tilbage, når alle omkostninger er betalt, er profitten, som en virksomhed får ud af sin indsats.

Profitten kan inden for regnskabernes verden sammenholdes med termer som overskud eller fortjeneste. Tager du summen af alle dine udgifter og trækker dem fra summen af alle dine indtægter, får du et resultat. Er der flere indtægter end udgifter i det samlede hele, er der tale om profit eller med andre ord et overskud.

Profit som begreb inden for kapitalismen

Ordet profit stammer fra tiden, hvor kapitalismen blomstrede. Her var grundsynet, at selvom det var det arbejdende folk, der tilførte værdi til samfundet, så var det kapitalisterne eller virksomhedsejerne, som høstede al frugten gennem profit. Det var dem, der blev rige, mens det var arbejderklassen, der knoklede til en fast løn. Sådan så marxisterne i hvert fald på det.

Profit hænger nært sammen med begrebet merværdi, der stammer fra samme tid. Merværdi er den værdi, som en medarbejder producerer, når lønnen er trukket fra. Altså den værdi eller det overskud, som det giver at have en medarbejder til at arbejde for sig, når lønnen i kroner og ører bliver trukket fra.

Profit er i samme øjemed den indtjening eller det overskud, som det giver at drive virksomhed.

Hvad betyder profitabel?

Ordet profitabel kommer af termen profit. At noget er profitabelt vil sige, at det kan betale sig. Eller med andre ord, at det er lønsomt. Hvis en virksomhed giver overskud, kan man sige, at den er profitabel. Der er altså en profit eller et overskud ved at drive den pågældende forretning. Er der ingen indtjening , er den ikke profitabel og løber altså ikke rundt.

Profitabel kan også bruges i mange andre sammenhænge. Eksempelvis ved køb af aktier eller ved andre investeringer. Er det en profitabel investering, der giver profit, eller giver investeringen i det store hele underskud? Har du eksempelvis investeret i aktier, vil tiden vise, om det er en profitabel investering eller ej.

Stiger aktierne, kan du på et senere tidspunkt vælge at sælge dem med overskud eller profit, men er de faldet i værdi, kan du risikere at tabe på dem, hvis du får behov for at sælge dem. Det kan altså både være en lønsom eller profitabel investering, der får værdien af din kapital til at stige, men det kan også gå den anden vej og give dig mindre value for money.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram