Retshjælp

Retshjælp er en måde, hvorpå du kan få økonomisk tilskud til at løse problemer af juridisk art. Retshjælpen er afhængig af dine personlige økonomiske forhold. Ligeledes tages der hensyn til sagens art, og om du har en forsikring, der dækker retshjælp.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 26/11/2019


Hvad er retshjælp?

Hvis du får brug for retshjælp, er der i Danmark et system, hvor du kan få enten tilskud eller helt gratis advokathjælp. Det har i nogle tilfælde noget at gøre med størrelsen på din indkomst, ligesom du kan tegne en forsikring, der giver dig ret til retshjælp.

Retshjælpen er for nemheds skyld delt ind i tre trin, som vi vil gennemgå herunder.

Retshjælp trin 1

På trin 1 er der tale om en slags akut førstehjælp. Her kan du få svar på helt grundlæggende problematikker. Det kan eksempelvis dreje sig om spørgsmål om en lejebolig, eller du kan få rådgivning om gæld og dennes retsvirkninger, hvis du eksempelvis er blevet indkaldt til et møde i fogedretten og ikke ved, hvad du skal gøre.

Retshjælpen på trin 1 er for alle uanset indkomst, og du kan typisk finde hjælpen på de danske biblioteker, hvor advokatvagten sædvanligvis holder til.

Retshjælp trin 2 og 3

Når det drejer sig om retshjælp på trin 2 og 3, forholder sagerne sig en smule anderledes. Her får du et tilskud til advokatregningen, men det kan udelukkende lade sig gøre, hvis din indtægt ikke er for høj.

Hvis din personlige indtægt er under 322.000 kroner, kan du få tilskud. Dette beløb forhøjes med 56.000 kroner for hvert hjemmeboende barn. Har du således to børn under 18 år boende hjemme, kan du få tilskud til din advokatregning, såfremt din indtægt ikke overstiger 434.000 kroner årligt.

Hvis vi ser nærmere på trin 2, kan advokaten her lave arbejde for 1.070 kroner inklusive moms. Her vil staten betale ¾, mens du selv skal sørge for at betale den resterende del af beløbet. For disse penge kan en advokat for eksempel udarbejde simple dokumenter. Der kan blandt andet være tale om ægtepagter eller testamenter.

På trin 3 kan advokaten påtage sig et arbejde, der vil andrage 2.440 kroner, hvoraf staten vil stå for det halve af regningen. Det smarte er, at du kan få retshjælp fra både trin 2 og 3 til samme sag, hvilket alt andet lige betyder, at du får flere timer at gøre godt med.

Hvad er fri proces?

Endelig er der spørgsmålet om fri proces, der også hænger nøje sammen med filosofien om retshjælp. Hvis du bliver godkendt til fri proces, skal du ikke betale noget for retssagen, og det gælder i øvrigt, uanset om du vinder eller taber sagen.

For at få fri proces er der en række af forhold, som skal være til stede. For det første må din indtægt ikke overstige 322.000 kroner, og der skal være en rimelig grund til at føre sagen. Du kan få din advokat til at vurdere, hvorvidt der er grobund for at søge om fri proces.

Hvornår kan du ikke få retshjælpen?

Det er ikke sådan, at du kan få retshjælp til alle juridiske spørgsmål. Det gælder blandt andet ikke i disse sager:

  • Hvis du er tiltalt i en offentlig straffesag
  • Hvis du søger om gældssanering
  • Hvis du har en forsikring, som dækker retshjælp

Samt en række af andre tilfælde.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram