ROI (Return On Investment) – Hvad er det?

ROI er et udtryk, som anvendes inden for økonomiens og virksomhedernes verden. ROI er en forkortelse for Return On Investment, og det er et udtryk for, hvor meget du får ud af en given investering eller indsats.

  • Læsetid: under 2 min.

  • Sidst opdateret 14/06/2022


Hvad er ROI?

Driver du en virksomhed, er det altid nyttigt at vide, hvor meget du får ud af de forskellige indsatser, som du sætter i gang. Hvad giver det dig eksempelvis at få sat en ny hjemmeside op? Eller hvor meget får du ud af give din webshop en ordentlig overhaling? Det kan begrebet ROI bruges til at regne ud.

Return On Investment, er kort sagt et udtryk for det afkast, som en investering giver. Det giver dig altså et billede af, hvor effektive dine investeringer er. En investering kan være alt fra at bruge penge på annoncering til at købe et hus og sælge det igen senere hen.

En investerings ROI kan både være positiv og negativ.

Positiv eller negativ ROI?

En positiv ROI er udtryk for, at en investering har kunnet betale sig. Har den derimod givet underskud, er der tale om en negativ ROI.

Du kan altså se, om du har vundet penge ved at investere, eller om du har tabt penge på den pågældende investering.

Hvordan beregner du det?

Når du skal lave beregningen, skal du følge et simpelt regnestykke:

ROI = (Fortjeneste – Investering) / Investering x 100

Det kan være svært at finde ud af, hvor meget af din fortjeneste der rent faktisk skyldes den konkrete indsats. Det er et aktuelt issue ved langt de fleste kampagner, som bliver sat i værk.

Er der derimod tale om en investering i fast ejendom eller andet, er det straks nemmere at finde frem til de konkrete tal.

For at tage et helt konkret eksempel tager vi udgangspunkt i et scenarium, som kunne være aktuelt i næsten enhver virksomhed.

Hvis vi antager, at du bruger 10.000 kr. på en annonce i et blad, som resulterer i henvendelser fra kunder, der giver en fortjeneste på 15.000 kr. vil din ROI komme til at se således ud:

(15.000 kr. – 10.000 kr.) / 10.000 kr. X 100 = 50 %

Her er der altså tale om en ganske fornuftig investering, der har en positiv ROI på hele 50 %.

Beregn din ROI

Hvad viser det dig?

Return of investment er et nyttigt redskab, når du skal vurdere, om en investering er rentabel eller ej. Du kan både bruge det til at evaluere på en indsats, som du har sat i værk, men du kan også bruge det til at lave en beregning af, hvor stor en indtjening du forventer, at et konkret tiltag vil kaste af sig.

Selvom du ikke har faktiske tal at forholde dig til, før du har sat et tiltag i værk, kan du ud fra et estimat regne dig frem til, hvad du cirka kan forvente at omsætte for. Og herudfra kan du beregne ROI for en given investering.

Spørgsmål & svar

ROI betyder Return On Investment.

(Fortjeneste – Investering) / Investering x 100

Det er svært at sige, hvad en god ROI er, da det kommer meget an på, hvad der beregnes.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram