Udskudt skat

Udskudt skat er den difference, som kan opstå mellem de regnskabsmæssige og skattemæssige værdier i en virksomhed. Forskellen mellem disse regnskaber kan blandt andet opstå, når et aktiv afskrives med forskellig hastighed i de to regnskaber.

  • Læsetid: 3 min.

  • Sidst opdateret 09/10/2023


Hvad er udskudt skat?

Udskudt skat kan klassificeres som en art hensat forpligtelse og opstår i det tilfælde, hvor der opstår en forskel mellem skatteregnskabet og årsregnskabet. Disse kan nemlig vise forskellig skat for samme år, når der bruges forskellige metoder til at afskrive efter.

Hvis du køber noget dyrt udstyr, som skal afskrives over eksempelvis fem år, vil du under normale omstændigheder afskrive det med 20% om året, hvad angår den regnskabsmæssige del af virksomheden. Men i forhold til den skattemæssige del vil afskrivningen udgøre 25% af saldoen pr. år, så du kan udnytte så meget som muligt af skattefradraget.

Når et aktiv afskrives hurtigere i skatteregnskabet end i årsregnskabet, vil den skattepligtige indkomst være mindre end den regnskabsmæssige. Mens det modsatte gør sig gældende til sidst i aktivets levetid. Så skattebetalingen vil i første omgang blive mindre, mens den til sidst i forløbet vil være større. Forskellen hér udgør årets udskudte skat.

Hvis du vil vide, hvornår du kan tilbageføre udskudt skat, anbefaler vi, at du snakker med din revisor eller bogholder. Det afhænger nemlig af flere ting.

Sådan beregner du udskudt skat

Der skal altså beregnes udskudt skat af forskellen mellem de regnskabsmæssige og de skattemæssige værdier. Når du skal beregne den udskudte skat, skal du anvende den gældende trækprocent, som pt. er 22%. Hvis forskellen mellem de regnskabsmæssige værdier og de skattemæssige værdier er 150.000 kroner. Så vil den udskudte skat med gældende skatteprocent være 22% af 150.000, som giver 33.000 kroner.

Læg i øvrigt mærke til, at skatteprocenten ændrer sig, Pt. er den 22%, men hvis der sker en trinvis nedsættelse af selskabsskatteprocenten, kan det ske, at du skal regne den udskudte skat ud med forskellige procentsatser. I de fleste tilfælde vil det dog vær den endelige procent, som anvendes.

Udskudt skat i årsregnskabet

Den udskudte skat kan både optræde som et aktiv og et passiv i årsregnskabet. Det afhænger i det hele af, om den regnskabsmæssige værdi overstiger den skattemæssige. Skulle den regnskabsmæssige værdi være større og den skattemæssige værdi lavere, skal du medregne den udskudte skat som et beløb, du skylder til Skattestyrelsen.

Skulle det omvendte være tilfældet, skal du medtage den udskudte skat som et skatteaktiv.

Der er flere gode grunde til at indregne den udskudte skat i dit årsregnskab. For det første får du et nøjagtigt billede af den egenkapital, som virksomheden har, når alt er betalt og gæld og aktiver er gjort op.

Du skal også være opmærksom på, at den indgår i den kreditvurdering, som banker og realkreditinstitutter foretager. Selvom den udskudte skat ofte først skal betales, når al anden gæld er betalt. Så udgør den udskudte skat en del af virksomhedens soliditet. Derfor bør du som virksomhedsejer selv regne den udskudte skat ind i dit årsregnskab og dermed slippe for at banker eller realkreditinstitutter gør det selv.

Spørgsmål & svar

Udskudt skat kan klassificeres som en art hensat forpligtelse og opstår i det tilfælde, hvor der opstår en forskel mellem skatteregnskabet og årsregnskabet.

Den gældende trækprocent, er 22 %. Eksempel: Forskellen mellem regnskabsmæssige- og skattemæssige værdier er 150.000 DKK. Udskudt skat vil være 22 % af dette beløb, altså 33.000 DKK.

Udskudt skat opstår i det tilfælde, hvor der opstår en forskel mellem skatteregnskabet og årsregnskabet i virksomheden.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram