Hensat forpligtelse

Når du har en virksomhed, skal du hele tiden være i stand til at svare dine finansielle forpligtelser. En hensat forpligtelse er et beløb, som ledelsen afsætter med henblik på at kunne betale fremtidige - men usikre - udgifter. Hensatte forpligtelser er nøje defineret, og du kan således ikke anvende en hensat forpligtelse som opsparing.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 06/01/2021


Hvad er en hensat forpligtelse?

En hensat forpligtelse er en term, som bruges inden for regnskab, hvor det er en sum penge, der er sat af til kommende finansielle forpligtelser i fremtiden. Disse finansielle forpligtelser er sandsynlige, men har dog også en karakter af usikkerhed over sig. Derfor vides det ikke på selve dagen, om virksomheden rent faktisk skal svare det beløb, der er afsat som en hensat forpligtelse.

Du skal huske, at hensatte forpligtelser naturligvis skal regnes med, når du laver regnskab. Du skal regne dem ind i balancen, og de skal bogføres i resultatopgørelsen. Det vil naturligvis føre til, at virksomhedens egenkapital bliver mindre.

Hvorfor skal du hensætte en forpligtelse?

Når du sætter et beløb af, som du eventuelt skal bruge på et senere tidspunkt, skal beløbet sættes af i regnskabet. Det gør du, fordi du naturligvis ønsker, at dit indeværende regnskab for det aktuelle år skal være helt retvisende. Du kan ikke bogføre beløbet som brugt, hvis du endnu ikke har betalt for den fremtidige og stadig usikre udgift.

Kriterier for at hensætte en forpligtelse

Du kan ikke blot behandle ethvert beløb som en hensat forpligtelse. Der er flere kriterier, som skal være dækket, inden du kan anvende en hensat forpligtelse. Som vi allerede har været inde på, skal forpligtelsen være usikker af natur. Men hvad betyder det? Det betyder, at forpligtelsen skal have over 50 % sandsynlighed for at gå igennem. Usikkerheden ved en hensat forpligtelse har at gøre med to forhold:

  1. Størrelsen på forpligtelsen
  2. Tiden for afvikling af forpligtelsen

Det er naturligvis en svær balancegang at vurdere, hvorvidt der er tale om 50 % sandsynlighed.

Udover ovennævnte er der også andre kriterier, der skal være opfyldt:

  1. Forpligtelsen skal medføre en retlig eller faktisk forpligtelse
  2. Forpligtelsen vil have konsekvenser for virksomhedens økonomi
  3. Det skal være muligt at kunne finde ud af, hvor stort et beløb det kommer til at dreje sig om
  4. Ovenstående skal være undersøgt af virksomhedens ledelse

Eksempler på hensat forpligtelse

Der er mange eksempler på hensatte forpligtelser, og de begrænser sig ikke til et enkelt område inde for regnskab. Det kan eksempel være, at virksomheden har en forestilling om, at en medarbejder vælger at fratræde sin stilling det kommende år. Med en sådan fratrædelse er der nogle økonomiske omkostninger af forskellig art. Her kan ledelsen hensætte et beløb i regnskabet, som senere må formodes at skulle bruges til at opveje de økonomiske forpligtelser, der følger medarbejderens stop.

Hensatte forpligtelser kan dog også inkludere en mængde andre eksempler. Det kan dreje sig om tab, skattespørgsmål, pensioner, tab og så videre. Fælles for dem alle er blot, at ledelsen er usikker på, om forpligtelsen skal betales eller ej. Det kan være en fordel at få hjælp af en revisor til regnskabet.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram