Soliditet

Termen soliditet er et udtryk for, hvordan balancen mellem en virksomheds egenkapital og fremmedkapital ser ud. Soliditet giver en indikation af, hvor godt en virksomheds økonomi er rustet til modgangstider.

  • Læsetid: under 2 min.

  • Sidst opdateret 22/11/2023


Hvad er soliditet?

For at kunne forstå begrebet soliditet er det nødvendigt at have en forståelse for begreberne egenkapital og fremmedkapital. Soliditeten i en virksomhed er nemlig et udtryk for forholdet mellem de to.

Egenkapitalen består af en virksomheds samlede aktiver eller ejendele, når al virksomhedens gæld er trukket fra. Det er altså groft sagt lig med virksomhedens endelige værdi. Fremmedkapital derimod dækker over den værdi, som er indskudt i en virksomhed. Det kan eksempelvis være i form af banklån, realkredit, leverandørkreditter eller andet.

Soliditeten er et udtryk for, hvor sundt forholdet er mellem en virksomheds egenkapital og fremmedkapital. I daglig tale taler man om henholdsvis høj eller god soliditet modsat lav eller dårlig soliditet.

Høj versus lav soliditet

Er soliditeten høj vil det sige, at en stor del af en virksomheds værdi kommer fra egenkapitalen. Soliditeten vil ændre sig løbende, og i takt med at en virksomhed betaler af på sin gæld eller producerer overskud, vil virksomhedens soliditet stige. En virksomhed kan have en meget høj soliditet på 100 %, hvis finansieringen udelukkende kommer fra egenkapital.

Når vi taler om en lav soliditet, vil det sige, at en stor del af en virksomheds finansiering stammer fra fremmedkapital. Har en virksomhed en meget lav soliditet på 0 %, svarer det til, at den slet ingen egenkapital har, men udelukkende gør brug af fremmedkapital og ekstern finansiering.

Som tommelfingerregel bør en veletableret virksomhed have soliditeten på 30-40 %, hvis den skal anses for at være sund. For nystartede virksomheder kan man forvente en lavere soliditet, da det tager tid at opspare penge i virksomheden. En nystartet virksomhed forventes dermed ikke at ligge helt oppe på de 30-40 %.

Hvilken betydning har en høj soliditet?

Jo større del af en virksomhed, der består af egenkapital frem for fremmedkapital, des bedre rustet vil virksomheden være i tilfælde af dårlige tider eller et decideret økonomisk tab.

Når banken eller investorer overvejer at kaste penge i en forretning, vil de typisk tage et blik på soliditeten for at få et indblik i, hvor økonomisk stærk virksomheden er, hvis den kommer ud for en mindre eller en større økonomisk krise. Jo højere soliditeten er for din virksomhed, des nemmere er det for dig at optage lån eller tiltrække investorer.

Hvad er soliditetsgrad?

Soliditetsgraden er et nøgletal, som giver en indikation af, hvordan det forholder sig med en virksomheds soliditet, og dermed hvor risikabelt det er at investere i den pågældende virksomhed.

Når du skal regne soliditetsgraden ud for en virksomhed, ser regnestykket således ud:

Soliditetsgrad = egenkapital x 100 / aktiver

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram