Valuta

Valuta er en samlebetegnelse for et lands møntfod og betyder oprindeligt “at være værd”.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 13/01/2022


Hvad er valuta?

I Danmark har vi kroner og ører. I USA er der amerikanske dollars, og i store dele af Europa kan du betale med euro. Det viser tre ting. For det første er en valuta en samlet betegnelse for et givent lands officielle møntfod. Derfor er det andet det en betegnelse, der bruges om alle landes penge.

For det tredje tjener eksemplet også til at illustrere, at en enkelt valuta ikke nødvendigvis skal være knyttet til det samme land. De lande, som er med i euroen, kan nemlig også bruge valutaen uden for deres eget land, og kursen  – eller værdien – er den samme, uanset i hvilket euro-land du anvender den.

Valutakurser

Når talen falder på valuta, kommer du måske til at tænke på valutakurser. Valutakursen er groft sagt bytteforholdet mellem to slags forskellige valutaer. For eksempel kan du sætte den amerikanske dollar over for den danske krone og regne ud, hvor mange dollars du får. Det kan du bruge vores valutaomregner til.

Hvis vi antager, at dollarkursen er 605,5, svarer det til, at du kan købe 605,5 kroner for 100 dollar. Eller den anden vej rundt. Hvis du veksler 100 kroner til dollars, får du 6,055 dollars. Her har vi set bort fra vekselgebyr og andre omkostninger såsom forskellen på at købe og sælge valuta, hvor kursen også varierer.

Har du brug for at omregne én valuta til en anden? Så brug vores valutaomregner, så kan du nemt og hurtigt omregne de valutaer som du ønsker.

Kursen kan være fast eller flydende

Kursen ændrer sig ofte på en valuta, hvis der er tale om en flydende kurs, som retter sig efter udbud og efterspørgsel. Men der eksisterer også en anden mulighed. Nemlig at gøre kursen fast. Her er det besluttet, at en given valuta skal holde sig indenfor en vis grænse.

Til den flydende kurs hæfter der sig også muligheden for at spekulere i valuta. Her gælder det på samme måde som med aktier om at købe valutaen, når den er lav og sælge den igen, når den er høj. Her vil fortjenesten så udgøre den forskel på kursen, som du har været så heldig (og dygtig) at hente.

Valuta i virksomhedens regnskab

Hvis du køber varer eller ydelser i en anden valuta end dansk, så er der kke noget galt med det. Men det er naturligvis vigtigt, at du er opmærksom på, at du skal kunne regne valutaen om til danske kroner. På SKATs hjemmeside kan du i øvrigt læse.

Om at du kan aflægge og bogføre regnskabet i danske kroner, euro eller fremmed valuta. Dog skal pligtmæssige oplysninger dog stadig ske i danske kroner, og regnskabet skal indeholde oplysninger, der muliggør omregning af regnskabet til danske kroner.

Læs også om Arbitrage i vores regnskabsordbog.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram