Virksomhedsskatteordning

Virksomhedsskatteordningen er en frivillig ordning at blive beskattet på, som kan benyttes af personligt ejede virksomheder.

  • Læsetid: under 2 min.

  • Sidst opdateret 12/10/2023


Virksomhedsskatteordningen (virksomhedsordning) i enkeltmandsvirksomhed

Hvad er en virksomhedsskatteordning?

Du kan vælge at blive beskattet af den danske virksomhedsskatteordning (VSO – virksomhedsordningen), hvis du ejer en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentskab.

Det er frivilligt, om du vil benytte dig af metoden. Du skal være opmærksom på, at du ifølge ordningen kun skal betale en selskabsskat på 22 % af dit opsparede overskud. Opsparet overskud er det beløb, du vælger at spare op i din virksomhed.

Hvornår kan du anvende en virksomhedsordning?

Hvis du vælger at benytte dig af virksomhedsskatteordningen, skal der ske en skarp afgrænsning af din privatøkonomi og din virksomheds økonomi.

Det betyder blandt andet også, at virksomhedens egenkapital skal bogføres på særlige konti. Dermed er du også forpligtet til at skulle lave årsregnskab samt, naturligvis, at følge bogføringsloven. Dertil skal du på din selvangivelse oplyse, at du benytter dig af ordningen. Det skal ske senest samtidig med, at du indsender oplysningsskemaet for det indkomstår, hvor du ønsker ordningen anvendt. Du kan læse mere om, hvordan du tilmelder dig VSO på Skattestyrelsens hjemmeside.

Du har mulighed for at fortryde valget af virksomhedsskatteordningen, hvis du på et tidspunkt finder ud af, at anvendelsen af virksomhedsskatteordningen har været dårlig for dig. Du kan nemlig fortryde helt frem til den 30. juni i andet kalenderår efter udløbet af det pågældende indkomstår.

Ligesom du kan fortryde den anden vej rundt, hvis du ønsker at benytte dig af ordningen. Du skal ikke redegøre for dine bevæggrunde til fortrydelsen.

Eksempel på virksomhedsskatteordning

Hvis du har en enkeltmandsvirksomhed, kan du hæve løn til dig selv i virksomheden. Du skal betale indkomstskat af den løn, du hæver til dig selv. Derudover skal der betales selskabsskat af det resterende overskud i virksomheden.

Der gælder også andre regler baseret på dine specifikke omstændigheder, hvorfor du altid bør konsultere en professionel rådgiver omkring virksomhedsskatteordningen.

Bemærk, at hvis du anvender Dinero, har vores chatsupport ikke mulighed for at vejlede i virksomhedsskatteordningen. Vi henviser derfor altid til en revisor, hvis du har brug for vejledning til VSO, og hvordan du skal anvende ordningen.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram