Enkeltmandsvirksomhed

En enkeltmandsvirksomhed er stiftet og ejet af en enkelt person og er derfor kun en mulighed, hvis du alene opretter den. Virksomhedstypen er en af de mest anvendte former for iværksættere og start-ups.

  • Læsetid: 3 min.

  • Sidst opdateret 21/12/2023


Skat og fradrag i enkeltmandsvirksomhed

Hvad er en enkeltmandsvirksomhed?

Mange starter ud med at oprette en enkeltmandsvirksomhed, hvis de ønsker at blive selvstændige. Starter du en enkeltmandsvirksomhed, er du som enkeltperson ejer af virksomheden.

Det betyder dog ikke, at der kun kan arbejde en enkelt person i enkeltmandsvirksomhederne. Du kan sagtens ansætte folk i din virksomhed. Enkeltmandsdelen betegner udelukkende ejerforholdet.

Dinero er et godkendt regnskabsprogram

Alle pakker i Dinero er certificeret af Erhvervsstyrelsen. Du har fx mulighed for upload af bilag i skyen, bankafstemning og modtage og sende EAN-fakturaer. Fokusér 100% på virksomheden i stedet for støvede paragraffer. Læs mere her.

Hvordan opretter du dig?

Det er både let og hurtigt at oprette enkeltmandsvirksomheder. Og samtidig er det helt gratis. Hvis du ønsker at starte din egen enkeltmandsvirksomhed, kræver det kun ganske få trin:

  • Du skal først gå til hjemmesiden virk.dk, hvor du skal trykke ”start virksomhed”.
  • Du logger efterfølgende ind med til NemID
  • Herefter vælger du ”Enkeltmandsvirksomhed”
  • Angiv personlige oplysninger som navn, adresse osv. Du skal også oplyse, om momsregistrering og lignende.
  • Klik OK

Efter disse steps har du oprettet enkeltmandsvirksomheden, og du får derfor tildelt et CVR-nummer. Husk, at du må ikke oprette en virksomhed, hvis du er ledig og får dagpenge eller andre former for understøttelse. I så fald er du nødt til at melde dine dagpenge fra. Modtager du SU, kan du uden videre oprette virksomheden.

Hvilke krav er der til en enkeltmandsvirksomhed?

Mange vælger at starte en enkeltmandsvirksomhed, fordi der ikke som sådan foreligger nogle krav til oprettelsen. Registreringen af virksomhedsformen kræver ingen kapital, som det er tilfældet for anpartsselskaber og aktieselskaber. Det betyder derfor, at du kan oprette en enkeltmandsvirksomhed uden at lægge nogen startkapital i projektet.

Dertil er det heller ikke noget krav, at virksomheden har en direktion eller bestyrelse tilknyttet. Du er som eneejer den, der træffer alle virksomhedens beslutninger og udstikker mål og retninger.

Men er der så overhovedet nogle krav? Starter du en enkeltmandsvirksomhed, bliver den omfattet af loven om erhvervsdrivende virksomheder. Det betyder blandt andet, at virksomhedens navn ikke må vildlede – i den forstand, at det ikke må angive aktiviteter, som virksomheden slet ikke foretager sig. Dertil skal navnet adskille sig klart fra andre virksomheder.

Som alle andre virksomheder med en indtægt er enkeltmandsvirksomhederne også forpligtet til at bogføre efter bogføringsloven, så alle økonomiske aktiviteter kan dokumenteres. Få eventuelt hjælp af en revisor.

Hvem hæfter?

Som ejer af en enkeltmandsvirksomhed er du som person også ansvarlig for virksomheden. Derfor hæfter du med din egen personlige formue for virksomhedens forpligtelser som husleje, løn osv. Det vil sige, at du kommer til at betale med egen formue, hvis virksomheden stifter gæld og kreditorerne kræver regningerne betalt. Du kommer derfor til at betale med dine personlige aktiver, der kan være bil, hus, båd og lignende.

Skat og moms i en enkeltmandsvirksomhed

I enkeltmandsvirksomheder skal du betale skat af virksomhedens overskud. Du som lønmodtager i en enkeltmandsvirksomhed betaler skat af det fulde kontantbeløb du har tjent.

Hvis enkeltmandsvirksomheden har underskud, kan ejeren trække det fra sin egen eller sin ægtefælles lønindkomst. Sådan gør du.

Som udgangspunkt skal virksomheden momsregistreres. Hvis du udbetaler løn til dig selv fra virksomheden, skal du betale B-skat, hvor AM-bidrag er medregnet.

Vi har skrevet et indlæg om skat i en enkeltmandsvirksomhed, som du kan læse her.

Læs om Dineros Skatteopgørelse til iværksættere med enkeltmandsvirksomheder, PMV, I/S eller IVS

Fordele og ulemper ved en enkeltmandsvirksomhed

Som du har kunne læse, er der en række ting, du skal vide om en enkeltmandsvirksomhed inden, du starter op. Derfor har vi også opsat de forskellige fordele og ulemper, som kan være ved en enkeltmandsvirksomhed.

Fordele

Ulemper

  • Du hæfter personligt og det betyder, at du hæfter for virksomhedens forpligtelser med hele din formue
  • Du kan kun være én ejer

Måske en PMV i stedet for en enkeltmandsvirksomhed?

Enkeltmandsvirksomheder er ikke de eneste personligt ejede virksomheder. Der findes nemlig også personligt ejede mindre virksomheder (PMV), som har mange ligheder med EMV’er. Når du opretter en PMV, kan du drive erhverv uden at skulle indberette moms og andre udgifter til det offentlige.

Den største forskel på en enkeltmandsvirksomhed og en PMV er omsætningskravet. Du må nemlig ikke tjene mere end 50.000 kr. i løbet af et kalenderår. Hvis du går det, skal du omdanne virksomheden til en anden virksomhedstype – fx en enkeltmandsvirksomhed. Derudover skal en PMV registreres på ny hvert tredje år.

Du kan sagtens bruge Dinero som regnskabsprogram til din PMV.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram