Sådan bogfører du afskrivninger manuelt

  • Læsetid: 5 min.

  • Sidst opdateret 17/04/2024


Har du bogført et aktiv og beregnet afskrivninger, som du nu vil bogføre i Dinero? Denne guide vil forklare, hvordan du gør dette.

Bemærk – I Dinero har vi et anlægskartotek, hvor du som Pro-bruger kan bogføre dine aktiver og få bogført afskrivninger hertil – helt automatisk! Denne guide viser dig derfor, hvordan du bogfører dine afskrivninger manuelt.

Husk at du skal have bogført et aktiv, før du skal bogføre dine afskrivninger. Er du i tvivl om, hvordan du bogfører et aktiv, kan du se mere her.

Hvis dit køb koster mere end 33.100 (2024 sats), karakteriseres det som et aktiv, som skal indgå i balancen. Samtidig skal du afskrive på aktivet.

Herunder viser vi, hvordan afskrivningerne bogføres. Guiden er delt op i tre. Først kigger vi på al teorien omkring afskrivninger og herefter om du skal bogføre afskrivninger på materielle eller immaterielle aktiver:

Sådan bogfører du afskrivninger manuelt i Dinero

Introduktion til afskrivninger

Først og fremmest findes der materielle og immaterielle aktiver.

Materielle aktiver er ting som inventar, biler, computer osv. Alt som er fysisk tilstede.

Immaterielle aktiver er ja – ikke materielle. Det kan være ting som patenter, goodwill, værdien af et brand, et kundekartotek eller lignende. Det er ofte noget som bruges af større virksomheder.

Typer af afskrivninger

Når vi taler regnskab findes der to forskellige typer af afskrivninger – og ja det er ret regnskabs og skatteteknisk. Hvis du er ligeglad med det, så bogfør bare de skattemæssige afskrivninger. De kan godt med lidt god vilje bruges til begge dele.

Grunden til vi beskæftiger os med to typer af afskrivninger er at de skattemæssige afskrivninger bestemmer hvor meget vi får fradrag for i vores regnskab. De andre afskrivninger er de driftsmæssige. De afskrivninger skal vise hvor meget vores aktiv reelt set er værd og hvor meget værdi det repræsenterer i virksomheden. Når vi op i en vis regnskabsklasse kan vi ikke slippe for at lave begge dele, men teknisk set vil det altid være bedst at gøre.

Skattemæssige afskrivninger

De skattemæssige afskrivninger er dem som bestemmer hvor meget man skattemæssigt må trække fra på et indkøbt driftsmiddel. Her er der nogle faste regler afhængigt af hvad vi har købt.

Almindelige driftsmidler må afskrives med 25% af saldoen årligt. Køber vi eksempelvis noget for 100.000 kan vi afskrives 25.000 første år. Næste år må vi afskrive 25% af 75.000, det er 18.750 osv. osv.

Dette kalder vi afskrivning efter saldometoden. Vi tager altså en procentdel af den opdaterede saldo, år for år. Køber vi flere driftsmidler lægges de blot oveni denne saldo.

Andre typer af driftsmidler afskrives forskelligt. F.eks. er afskrivningssatsen på bygninger og grunde typisk 4%. I forhold til indretning af lejede lokaler (altså permanent indretning som ikke bare kan tages med ved fraflytning) kan det gå i mange forskellige retninger.

Er du i tvivl om hvor meget du skattemæssigt må afskrive på det du har købt skal du have fat i Skattestyrelsen, men for alle “almindelige” driftsmidler er det 25% af saldoen årligt.

Vi afskriver altid fuldt i det år vi køber vores driftsmiddel men ikke i det år vi sælger det (hvis vi sælger det inden det er fuldt afskrevet).

Driftsmæssige afskrivninger

De driftsmæssige afskrivninger er dem vi egentlig bør bogføre i vores daglige regnskab. Herefter bør vi tage det regnskab ud af vores regnskabsprogram og korrigere det når vi skal aflevere vores skatteregnskab. (pst. det er præcist det f.eks. vores skatteopgørelse kan hjælpe dig med).

Men arbejder vi i en lille regnskabsklasse kan vi godt slippe afsted med blot at bogføre de skattemæssige afskrivninger direkte. Dette gør vores liv lidt lettere, men vores regnskab er ikke helt ligeså skarpt.

De driftsmæssige afskrivninger laves typisk efter et lineært princip med en scrapværdi. Ok – det var lige to begreber på en gang. Lad os tage dem et af gangen.

Lineære afskrivninger bestemmer vi hvor meget vores aktiv falder med værdi pr. år. Lad os sige vi køber en bil. Vi forventer den bil virker i 4 år til det vi skal bruge den til. Når de 4 år er gået har den en rest værdi. Restværdi og scrapværdi er det samme.

Lad os fortsætte vores eksempel. Vores bil koster 200.000 (ekskl. moms) og vi forventer som sagt den holder i 4 år. Når de 4 år er gået regner vi med at kunne få 40.000 (ekskl. moms) for vores bil. Derfor skal vi i hvert år afskrive:

200.000 kr. – 40.000 kr. = 160.000 kr.
160.000 kr. / 4 år = 40.000 kr./år.

Vi afskriver altså 40.000 kroner pr. år. Her kigger vi ikke på saldoen år for år, men afskriver et fast beløb hvert år. Deraf lineært.

Disse afskrivninger kunne vi også lave hver måned hvis vi fortrækker løbende at vise værdien af vores aktiv i regnskabet helt up to date. Så deler vi blot vores beløb i 12 og indtaster dette den sidste dag i hver måned i stedet for sidst på året.

Med alt det teori på plads, er vi klar til at kigge på hvordan vi faktisk bogfører det i Dinero.

Find din driftsmiddel saldo

I dette eksempel har vi købt en bil til 200.000 kroner, hvor der skal afskrives 50.000 kr. første år, da vi har bestemt at være pragmatiske og kun at bruge skattemæssige afskrivninger. (Læs teorien i punkt 1 for en uddybende forklaring.)

Se her hvordan et aktiv bogføres.

Du kan se den nuværende værdi af dit aktiv ved at trykke på RegnskabRapporterBalance.

(Klik eventuelt på billedet for at forstørre det)

Bogfør dine afskrivninger

Du bogfører afskrivningen ved at trykke på BogføringSkabelonerFinansbilag

Tekst: Afskrivning af driftsmiddelsaldo
Konto: 8020 Materielle anlægsaktiver, afskrivninger
Beløb: Beløbet som skal afskrives (i plus)
Modkonto: 51060 Driftsmiddel, årets afskrivninger

I vores eksempel herover kunne det se ud som nedenstående:

OBS! Du skal ikke bogføre afskrivninger manuelt, hvis du har bogført dit aktiv i vores anlægskartotek, da afskrivninger her laves automatisk.

Tjek din saldo

Hopper du op til første del af dette afsnit, der hvor vi fandt vores driftsmiddel saldo inde i rapporterne, vil du nu kunne se dine afskrivninger fremgå og din nye driftsmiddelsaldo.

 

Har du immaterielle anlægsaktiver som goodwill mv., er fremgangmåden det samme som punkterne ovenfor – med nogle få ændringer af konti.

Her benyttes “8000 – Immaterielle anlægsaktiver, afskrivninger” og “50060 – Immaterielle, årets afskrivninger”

Bogfør dine afskrivninger

Du bogfører afskrivningen ved at trykke på Bogføring til venstre → Skabeloner Finansbilag.

Tekst: Afskrivning af immaterielt anlægsaktiv
Konto: 8000 – Immaterielle anlægsaktiver, afskrivninger
Beløb: Beløbet som skal afskrives (i plus)
Modkonto: 50060 – Immaterielle, årets afskrivninger

I vores eksempel herover kunne det se ud som nedenstående:

Når du har udfyldt finansbilaget klikker du på Godkend og så har du bogført din afskrivning 💪🏼

Du får et overblik over dine immaterielle anlægsaktiver ved at gå i RegnskabRapporter Balance.

Tips & bonusinfo

  • Skal du i stedet afskrive en vare, du har på lager, som er defekt eller lign., og derfor ikke kan sælges videre? Så læs med her.
  • Kunne du godt tænke dig at udrydde det manuelle arbejde med at bogføre afskrivninger? Tag et kig på vores anlægskartotek.
Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram