Automatisk bogføring af aktiver og afskrivninger i Dinero anlægskartotek

 • Læsetid: 15 min.

 • Sidst opdateret 23/02/2024


Bogføring af aktiver – Dinero anlægskartotek:
Har du købt et aktiv som f.eks. en bil, computer eller lignende, og er du i tvivl om, hvordan du bogfører det? Vi har udviklet et smart anlægskartotek, som gør det nemt og overskueligt for dig at bogføre og holde styr på dine aktiver. Det er faktisk super nemt – læs med nedenfor.

Anlægskartoteket er for Pro-brugerne.

Først lidt om, hvad et aktiv er

Et aktiv er en ting, som du har købt til at drive din virksomhed – selvfølgelig for at tjene penge. Det kan fx være bygninger, maskiner eller en bil. Et aktiv forventes at holde i over ét år og er som udgangspunkt ikke købt med henblik på videresalg. Efter nogle år forventes aktivet ikke at være flere penge værd, hvorfor det afskrives hvert år. Et aktiv koster dig over 33.100 kr. ekskl. moms – hvis du har købt noget, der koster under 33.100 kr. ekskl. moms skal det bogføres som en småanskaffelse. Det kan du læse mere om her.

Straksafskrivningsgrænse
2024 = 33.100 kr. ekskl. moms
2023 = 32.000 kr. ekskl. moms

Bemærk: Du får det fulde momsfradrag, når du bogfører dit aktiv. Der er ikke momsfradrag på de afskrivninger, som der senere bliver lavet. Dit køb af aktivet kommer ikke til at få indflydelse på dit overblik da dette er en balancepost. Det er kun dine afskrivninger, som får det – da disse posteringer påvirker din resultatopgørelse.

Sådan fungerer vores anlægskartotek

Tryk på fanen ”Bogføring” → Herefter trykker du på ”Anlægskartotek” → Tryk på ”+ Opret aktiv”.

Her møder du et billede, du kender fra købsmodulet.

Du har købt et anlægsaktiv, hvor du har momsfradrag

Du skal nu udfylde tekst, beløbet inkl. moms samt hvor du har købt aktivet fra, og hvordan du har betalt for det. Så langt så godt. Nu mangler du blot at vælge afskrivningsperiode. Afskrivningsperioden betyder det antal år du forventer, at det købte aktiv har en betydelig værdi.

Så har du bogført dit aktiv, og du har nu fået dit momsfradrag for købet. Det kan du se på din momsangivelse for den periode, du har bogført aktivet i.

Nu skal du faktisk ikke gøre mere selv – fordi Dinero sørger helt automatisk for at bogføre ALLE afskrivninger op til dags dato og fremadrettet. Afskrivningerne vil blive bogført hver måned på månedens sidste dato. Disse posteringer vil du kunne finde under Bilagsoversigten. Du kan også følge med i afskrivningerne på det enkelte aktiv under ”Anlægskartotek”.

I Dinero laves afskrivningerne lineært, hvilket betyder at der afskrives med en lige stor andel hvert år – dog med undtagelse af købsåret. I købsåret må du kun afskrive andelen af den tid, du har haft aktivet. Lad os tage et eksempel:

Vi køber en bil (aktiv) d. 7 august 2016 til 24.000 kr. ekskl. moms. Vi forventer at bilens værdi vil være ubetydelig efter 3 år – så vi vælger 3 år som afskrivningsperioden.

Sådan beregnes afskrivningerne

Lad os tage et eksempel.

Købspris ekskl. moms: 24.000 kr (30.000 inkl. moms)

Købsdato: 07/08/2016

Afskrivningsperiode: 3 år (= 36 måneder)

 

Månedlig afskrivning: Købspris ekskl. moms / levetid i måneder

Eksempel: 24.000 kr. / 36 måneder = 666 kr.

Tallet rundes ned til nærmeste hele tal

 

Afskrivning første måned: Månedlig afskrivning / antal dage i måneden * antal dage til afskrivning (forskel mellem købsdato og sidste dato i måneden)

Eksempel: 666 kr. / 31 dage * 24 dage (07/08/2016 -> 31/08/2016) = 515 kr.

Tallet rundes ned til nærmeste hele tal

 

Afskrivning sidste måned: Købspris ekskl. moms – afskrivninger alle andre måneder

Eksempel: 24000 kr – 666 kr * (36 måneder -1) – 515 kr.

Som du kender det fra “Køb”, kan du registrere købet af dit aktiv som et kreditkøb. Det betyder, at du kan registrere betaling over flere omgange og dermed registrere dine afbetalinger. Lad os tage et eksempel på, hvordan det gøres. Vi har købt en bil til 30.000 kroner. Den skal betales over 3 omgange.

Du hopper til bogføring → Anlægskartotek. Her klikker du på “Aktivet skal betales via din netbank”. Her udfylder du som vist i nedenstående – selvfølgelig med dine egne data:

Aktiv på afbetaling
Aktiv på afbetaling

Til sidst trykker du blot på “Godkend” – og dit aktiv er nu bogført.

Når du betaler dit aktiv over flere omgange, skal du nu blot registrere betaling på aktivet hver gang du betaler. Det gør du ved at gå til Bogføring → Anlægskartotek → Klik ind på aktivet → Registrer betaling.

I nedenstående har vi registreret betaling af to omgange. Vi mangler nu blot at registrere de sidste 10.000 kroner. Det ser sådan ud:

Aktiv afbetaling

Ja, du skal dog være opmærksom på at afskrivningerne bliver posteret i alle år frem til dags dato. Vi vil ikke anbefale det, hvis du allerede har afleveret dit regnskab/selvangivelse.

Hvis du allerede har bogført et aktiv manuelt i indeværende år, skal du gå ind under Bilagsoversigt, slette købet og de eventuelle afskrivninger, du allerede har bogført. Derefter skal du gå ind under ”Bogføring” og vælge ”Anlægsaktiver” og bogføre dit aktiv her på ny.

Spørgsmål: Hvis jeg lægger værdien af mine aktiver sammen stemmer totalen ikke til totalen af anlægsaktiver i rapporter, hvordan kan det være?”

Svar: Fordi du har bogført manuelt på anlægsaktiver i balancen.

Materielle anlægsaktiver har konti fra 50500 til 51499.

I denne del kan du læse, hvordan du gør, når du har solgt et aktiv, som du har bogført i vores anlægskartotek.

Step 1 – oprettelse af faktura

Som det første, skal du oprette en faktura til køberen af dit aktiv – det gør du helt som du normalt vil oprette en faktura. Når fakturaen er oprettet kan du sende den afsted til køber.

Step 2 – registrering af betaling på faktura

Når du har modtaget pengene skal du fortælle det til Dinero. Det gør du ved at gå under “Salg” → Klik ind på fakturaen → Register betaling. Husk at vælge den dato, du har modtaget pengene på, samt vælge den beholdning (fx bank), hvor pengene er indbetalt på. Tilbage er nu blot at trykke “Registrer betaling”.

Step 3 – Bogfør salget i anlægskartoteket 

Som det tredje og sidste step skal du nu fortælle Dinero, at du har solgt dit aktiv.

Klik på Bogføring → Anlægskartotek → Klik ind på det aktiv, du har solgt → Vælg “Sælg aktiv”.

Når du klikker på “Sælg aktiv” bliver du mødt af følgende billede:

I ovenstående skal du angive på hvilken konto, du har bogført fakturaen (typisk 1000 – Salg af varer/ydelser m/moms), hvad beløbet var ekskl. moms og hvilken dato, du har solgt aktivet.

Med de informationer beregner vi om du har et tab eller en gevinst på salget.

Står “Tab/gevinst” i plus har du tjent penge på aktivet – og omvendt, står det i minus har du tabt penge på aktivitet. Bemærk – beløbene er angivet ex. moms. Der bogføres enten på 1500 (Gevinst ved salg af materielle anlægsaktiver) eller 8065 Tab ved salg af materielle anlægsaktiver, afhængigt af, om du har tabt eller tjent penge.

Dit salg bogføres på den konto, du har valgt (step 3 ovenfor) – i det her tilfælde konto: 1000 (Salg af varer/ydelser m/moms), 8065 Tab ved salg af materielle anlægsaktiver og 51040 (Driftsmiddel, afgang i året).

Scrapværdi håndterer vi også i vores anlægskartotek! Men inden vi fortæller, hvordan det gøres i Dinero, tager vi lige lidt indledende om, hvad en scrapværdi er.

Hvad en en scrapværdi?

En scrapværdi er den mindste værdi, som dit aktiv kan nedskrives til. Når man skal vurdere, hvad aktivets scrapværdi er, vil man lave en vurdering af, hvad aktivet vil være værd, når det ikke længere er i brug. Med andre ord: Hvad du forventer at kunne sælge det for, når det ikke længere skal bruges.

Lad os tage et eksempel.

Du har købt en bil til 100.000 kr. ex. moms. Den skal du bruge i tre år. Når de tre er gået vil din bil stadig have en værdi. Det er det, der kaldes en scrapværdi. For at finde scrapværdien på din bil, skal du nu vurdere, hvad du forventer at kunne sælge bilen for efter de tre år.

Lad os sige, at du forventer den har en scrapværdi på 30.000 kr. ex. moms. Altså det beløb, som du forventer at kunne sælge bilen for.

Se nedenfor, hvordan du bogfører aktivet med scrapværdi i Dinero.

Hvordan bogføres det i Dinero?

Aktivet bogføre du ved at klikke på “Bogføring” → “Anlægskartotek”.

Udfyld nu bilaget som vist nedenfor og husk at angive, at dit aktiv har en scrapværdi på 30.000 kr. ex. moms. Slut af med at trykke på “Godkend”.

Så er det bogført!

Ja det kan du godt.

Aktiver skal som hovedregel altid koste mere end 33.100 kr. ekskl. moms 2024(32.000 ekskl. moms i 2023), med undtagelse af hvis aktivet indgår i en serie.

Er du i tvivl om hvad en serie benyttelse er, kan du læse mere om det her.

Har du købt en ting til fx 15.000 kr, har du derfor stadig mulighed for, at bogføre den i anlægskartoteket. Du skal blot godkende denne advarselsbesked du modtager når aktivet oprettes.

Er du sikker på bogføringen af aktivet

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram