FAQ om den nye bogføringslov

  • Læsetid: 11 min.

  • Sidst opdateret 05/03/2024


Vi har samlet alle de oftest stillede spørgsmål, vi har fået fra vores brugere, siden den nye bogføringslov trådte i kraft. Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål, kan du typisk finde svaret her.

Vi har forsøgt at inddele spørgsmålene i nogle overordnede kategorier, så det forhåbentlig gør det lidt nemmere at finde svaret på dit spørgsmål.

  • Overordnede spørgsmål
  • Digital bogføring og registrerede bogføringssystemer
  • Procedurer (transaktioner og regnskabsmateriale), opbevaring, sikkerhedskopi og backup
  • Dinero og den nye bogføringslov

Overordnede spørgsmål

Hvis du har en omsætning over 300.000 kr. to år i træk i din personligt ejet virksomhed, vil du som udgangspunkt være omfattet af reglerne tidligst 1/7-2026.

Alle selskaber er omfattet af de nye regler tidligst fra 1/7-2024.

Reglerne kommer også til at gælde foreninger med erhvervsmæssig aktivitet samt foreninger, der modtager offentlige tilskud. Her vil der også være en omsætningsgrænse på 300.000 kr., og det er samme regler og tidsfrister som for personligt ejede virksomheder.

Hvis du har Dinero, behøver du ikke bekymre dig om at skulle skifte regnskabsprogram. Dinero bliver nemlig et registreret bogføringssystem hos Erhvervsstyrelsen, når registreringen åbner. Du kan med andre ord trygt fortsætte med at bruge Dinero.

Du bør skifte til et registreret bogføringssystem, hvis du lige nu bruger et bogføringssystem, der ikke kommer til at leve op til de nye regler og krav for at kunne blive certificerede og registrerede – medmindre du selv vil stå for at sikre og bevise, at systemet overholder alle lovkrav. 

Hvis du skifter nu, kan du få det hele klaret, inden ændringerne træder i kraft for din virksomhed.

Hvis du har en omsætning på over 300.000 kr. to år i træk, er du omfattet af de nye regler og krav, når de træder i kraft tidligst d. 1. juli 2026.

Det betyder, at du skal leve op til kravene om digital bogføring, ligesom der også bliver stillet krav til, hvordan du opbevarer dit regnskabsmateriale.

Hvis du ikke er omfattet af reglerne, skal du ikke leve op til de nye krav om digital bogføring etc. Du skal dog stadig leve op til de eksisterende love og regler omkring moms og bogføring m.m.

Med et registreret bogføringssystem (som Dinero bliver) skal du ikke selv sikre og bevise, at du lever op til reglerne for digital bogføring ved en eventuel revision. Her henviser du bare til bogføringssystemet.

Der er dog ingen krav om, at du skal bruge et registreret bogføringssystem – men så skal du selv kunne bevise, at du lever op til kravene.

Alle selskaber er automatisk omfattet af de nye regler med den nye bogføringslov.

Reglerne for selskaber træder tidligst i kraft d. 1. juli 2024. Det betyder, at de tidligst fra denne dato skal leve op til reglerne for digital bogføring, opbevaring af regnskabsmateriale etc., da overgangsperioden med den nye bogføringslov udløber.

Hvis dit regnskabsår følger kalenderåret, vil du derfor reelt set først overgå til obligatorisk digital bogføring d. 1. januar 2025.

Bruger du Dinero i dag, vil du automatisk komme til at overholde de forskellige krav, når de træder i kraft.

Ja, nogle foreninger er omfattet af bogføringsloven. Det betyder, at foreninger skal have digital bogføring tidligst fra d. 1. juli 2026, hvis de falder for omsætningsgrænsen. Dvs. hvis foreningen har en omsætning på over 300.000 kr. to år i træk. 

Dog er foreninger med et udelukkende socialt, politisk, kulturelt eller humanitært formål ikke bogføringspligtige, og de vil derfor heller ikke være omfattet af kravene om at skulle bruge et digitalt bogføringssystem.

Revisorer og bogholdere vil også være omfattet af ændringerne i den nye bogføringslov, hvis de laver regnskab for andre.

Virksomheder, som hjælper andre virksomheder med at bogføre, skal nemlig leve op til de samme regler som virksomhederne, de bogfører for. De vil sammen med virksomheden dele ansvaret for, at regnskabet lever op til kravene.

Læs mere under, “Den nye bogføringslov stiller også krav til din revisor”.

Som udgangspunkt vil revisor og virksomhed dele ansvaret for, at regnskab og bogføring lever op til kravene i den nye bogføringslov. Læs mere under, “Den nye bogføringslov stiller også krav til din revisor”.

Hvis virksomheden eller revisoren laver bogføringen i et registreret bogføringssystem (som Dinero bliver), skal de dog ikke bevise noget. Her henviser de bare til, at de bruger Dinero samt deres regnskab i regnskabsprogrammet.

Der er også kommet ændringer til årsregnskabsloven sammen med de nye regler til bogføringsloven. Fristen for virksomheders årsrapporter er forlænget, så den nu er seks måneder efter regnskabsårets afslutning for virksomheder i regnskabsklasse B, C og D – og dermed er den samme som fristen for virksomhedernes oplysningsskema.

De største ændringer til årsregnskabsloven er muligheden for øget kontrol af virksomheder, hvor risikoen for potentiel svindel er høj. Myndighederne får også mulighed for at kræve revision af en virksomhed.

Spørgsmål til digital bogføring og registrerede bogføringssystemer

Digital bogføring er bogføring i et digitalt bogføringssystem (som fx Dinero). Bonner og kvitteringer scannes med mobilen (eller via computeren), hvorefter de bogføres og opbevares digitalt sammen med alle de andre bilag.

Med digital bogføring opbevares al regnskabsmateriale digitalt, ligesom arbejdsgangene i virksomheden vedrørende regnskab og bogføring er digitale.

Bogføring skal være digitalt for personligt ejede virksomheder tidligst fra d. 1. juli 2026, hvis virksomheden er omfattet af reglerne – det vil sige, at den har en omsætning over 300.000 kr. på hinanden to følgende år.

For selskaber skal bogføring være digital tidligst fra d. 1. juli 2024. Alle selskaber vil være omfattet af krav om digital bogføring. Hvis dit regnskabsår følger kalenderåret, vil du derfor reelt set først overgå til obligatorisk digital bogføring d. 1. januar 2025.

Læs mere om frister og regler under “Hvem er omfattet af reglerne?”.

I personligt ejede virksomheder skal bilag være digitale tidligst d. 1. juli 2026. For selskaber er det allerede d. 1. juli 2024, at bilag skal være digitale i virksomheden.

Et registreret bogføringssystem er verificeret og godkendt af Erhvervsstyrelsen (hvilket Dinero bliver, når de åbner op for registreringsprocessen). For at komme på den officielle liste skal bogføringssystemet fx:

  • Understøtte opfyldelse af nærmere angivne krav til bogføring
  • Opfylde nærmere angivne krav til it-sikkerhed
  • Understøtte automatisering af administrative processer 

Hvis du bruger et registreret bogføringssystem, skal du ikke selv kunne bevise, at du lever op til reglerne ved en eventuel revision – her henviser du bare til Dinero.

Se alle krav hos Erhvervsstyrelsen.

Der er ikke noget krav om, at du bruger et registreret bogføringssystem, uanset om du er omfattet af de nye regler i bogføringsloven eller ej.

Det kan dog være en god idé, da du dermed ikke selv skal kunne sikre og bevise, at du overholder alle krav og regler ved en eventuel revision.

Med et registreret bogføringssystem (som Dinero bliver) vil alle dine bilag fx automatisk blive gemt i skyen, ligesom du kan være sikker på, at din bogføring og regnskab overholder alle lovkrav.

Overordnet skal dit regnskab og bogføring være 100% digitalt. Det betyder blandt andet, at registreringer skal dateres og henvise til et specifikt bilag, ændringer skal fremgå af systemet, og der skal løbende tages sikkerhedskopi af regnskabsmaterialet.

Der er også krav om, at du skal lave procedurer for transaktioner og regnskabsmateriale i virksomheden, hvis du er omfattet af reglerne i den nye bogføringslov.

Regnskabsmaterialet (og sikkerhedskopien) skal opbevares digitalt i mindst fem år, og det skal være muligt at gendanne bogføringsdata i et maskinlæsbart format.

Procedurer (transaktioner og regnskabsmateriale), opbevaring, sikkerhedskopi og backup

Regnskabsmateriale er alt materiale, der har med dit regnskab at gøre. Det er meget mere end bare bonner og kvitteringer. Det inkluderer fx også beskrivelser af bogføringen og procedurer af transaktioner og regnskabsmateriale, som bliver et krav med den nye bogføringslov.

Procedurer for transaktioner er en kort beskrivelse af, hvordan du vil sikre, at alle transaktioner registreres og sikrer, at det sker korrekt. Du skal også angive, hvem der er ansvarlig for proceduren.

I dine procedurer for regnskabsmateriale skal du beskrive, hvordan du opbevarer dit regnskabsmateriale. Det kan fx være i et registreret bogføringssystem. Hvis du har en revisor eller bogholder til at hjælpe dig med bogføringen, kan du typisk henvise til deres procedurer i din egen (for de dele, de hjælper dig med).

Opbevaringen skal leve op til bogføringslovens § 4, nr. 2 og 4-7, og der skal i beskrivelsen stå, hvem der er den ansvarlige for proceduren.

Du skal have lavet dine procedurer senest d. 1/1-2023, hvor Erhvervsstyrelsen begynder at håndhæve dette krav, hvis du er omfattet af reglerne. Hvis du ikke har lavet dem endnu, kan du bruge vores skabelon til at få styr på det på ingen tid. Hent den her.

Hvis du bruger vores skabelon til dine procedurer for regnskabsmateriale og transaktioner, skal du blot udfylde dine hyppige transaktioner og frekvensen af dem samt de ansvarlige. Det er altså alle ting i dit regnskab, du ved, der kommer fast.

Salg vil fx typisk være dagligt, mens lønudbetaling er én gang om måneden. Hvis du har Dinero Pro, kan betalingen enten være månedlig eller årlig – afhængig af, hvordan du betaler. Betaler du gebyr til banken hver tredje måned, er frekvensen her kvartalsvis.

Hvis du er usikker på transaktionstyper og frekvensen, kan du se dit nuværende regnskab igennem. 

Hvis du er omfattet af de nye regler omkring digital bogføring med den nye bogføringslov, skal du have procedurer for transaktioner og regnskabsmateriale – de skal være lavet inden d. 1/1 2023.

Når du har udfyldt vores skabelon, skal du ikke gøre mere. Du skal blot opbevare den, så du kan fremvise den, hvis du bliver bedt om det. Du kan fx gemme den på en arbejdscomputer eller i Dropbox. Du kan hente skabelonen her.

Hvis din virksomhed er omfattet af ændringerne i den nye bogføringslov, skal virksomheden gemme alt regnskabsmateriale og sikkerhedskopier i mindst fem år. Det kan gemmes hos en udbyder (som Dinero) eller 3. part.

Ændringer i registreringer og bilag skal også fremgå af systemet, og det skal være muligt at gendanne bogføringsdata i et maskinlæsbart format.

Du kan se alle regler og krav her.

De fleste digitale bogføringssystemer tager automatisk en eller anden form for sikkerhedskopi (backup) af dit regnskabsmateriale. Med den nye bogføringslov skal sikkerhedskopien også opbevares digitalt i skyen hos en udbyder (dit regnskabsprogram) eller 3. part i mindst fem år.

Hvis du fx bruger Dinero Pro, bliver alle dine bonner, fakturaer og andre bilag automatisk uploadet til skyen, hvor de bliver gemt – og der bliver løbende taget sikkerhedskopi af indholdet. Bruger du Dropbox til sikkerhedskopi, opfylder det som udgangspunkt ikke kravene i den nye bogføringslov.

Hvis du bruger et registreret bogføringssystem, som Dinero bliver, kan du være sikker på, at du overholder alle krav til bogføring, opbevaring af regnskabsmateriale og sikkerhedskopier.

I dag tager Dinero en sikkerhedskopi af dit regnskab minimum én gang i døgnet. Det betyder, at du kan få gendannet dit regnskab, hvis der er behov for det.

Nej, det må du ikke, hvis du er omfattet af kravene om at bruge et digitalt bogføringssystem. Dit regnskabsmateriale skal nemlig opbevares i et digitalt bogføringssystem – derfor kan du ikke opbevare det i fx Dropbox, Google Drev, OneDrive eller andre fildelingstjenester.

Nej, det er der ingen krav om. Du skal blot opbevare dine procedurer et sikkert sted, så du nemt kan fremvise dem, når/hvis du bliver bedt om det.

Det er den bogføringspligtige virksomhed, som har ansvaret for at opbevare regnskabsmateriale på betryggende vis. Ved brug af Dinero vil den bogføringspligtige virksomhed på betryggende vis kunne opbevare alle bilag og registreringer, som bliver lagt ind i regnskabsprogrammet.

Den nye bogføringslov indeholder definitioner på begge spor – de er defineret i bogføringslovens § 3, nr. 3 og 4. Erhvervsstyrelsen skriver følgende på deres hjemmeside:

“Transaktionssporet er efter denne definition den sammenhæng, der er mellem de enkelte registreringer og virksomhedens årsregnskab, skatte- eller afgiftsopgørelse, tilskudsregnskab eller tilsvarende regnskabsopstilling, der skal udarbejdes i henhold til lovgivning eller virksomhedens frivilligt udarbejdede regnskaber, når de ikke udelukkende anvendes til virksomhedens eget brug. Kontrolsporet er de oplysninger, der dokumenterer registreringernes rigtighed.

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet udkast til regler om, hvordan et digitalt regnskabsprogrammer skal understøtte en løbende registrering af virksomhedens transaktioner med angivelse af bilag for hver registrering, dvs. de oplysninger der dokumenterer registreringernes rigtighed (kontrolsporet).”

Praktiske link ift. regler og krav til digitale standard regnskabsprogrammer:

Dinero og den nye bogføringslov

Ja, Dinero gemmer dit regnskab i fem år jf. kravene i den nye bogføringslov.

Dinero lever allerede op til mange af de kommende lovkrav, som blev offentliggjort med udstedelsen af bekendtgørelsen med krav d. 1. februar 2023.

Dinero bliver et registreret regnskabsprogram, som overholder alle krav.

Ja, Dinero kommer til at overholde alle gældende krav og regler. Det betyder, at du automatisk overholder alle lovkrav og trygt kan bruge Dinero fremadrettet – også efter ændringerne er trådt i kraft for din virksomhed.

Ja, det gør vi. Hvis du bruger Dinero i dag, kan du slappe helt af. Dinero bliver nemlig et registreret bogføringssystem, så du helt automatisk overholder alle de nye regler og krav, når de træder i kraft for din virksomhed.

Vi holder dig løbende orienteret. Du kan også skrive dig op til vores nyhedsbrev omkring den nye bogføringslov, hvor vi vil dele relevante nyheder. Skriv dig op her.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram