Den nye bogføringslov stiller også krav til din revisor

Med de nye regler bliver det et krav, at virksomheder skal lave digital bogføring samt opbevare deres regnskabsmateriale digitalt i minimum fem år. Men hvis en virksomhed får hjælp til bogføringen af en revisor eller bogholder, er det et fælles ansvar, at regnskabet overholder reglerne.

Indlægget er en del af serien om den nye bogføringslov

Krav til revisorer og bogholdere, der laver bogføring for virksomheder

Det er ikke kun virksomheder, der skal være opmærksomme på de nye regler og krav, der kommer med den nye bogføringslov. Bruger du fx en revisor eller bogholder til at klare regnskabet, stilles der også krav til dem.

Virksomheder, som hjælper andre virksomheder med at bogføre, skal nemlig leve op til de samme regler som virksomhederne, de bogfører for. Hvis du har en virksomhed til at hjælpe med bogføringen, vil de i udgangspunktet dele ansvaret for, at dit regnskab lever op til kravene.

Du skal dog stadig selv have en procedurer for regnskabsmateriale og procedurer for transaktioner, som du kan læse mere om via linket, eller få revisoren/bogholderen til at hjælpe dig.

Hent guide med komplet gennemgang af den nye bogføringslov

Du tilmelder dig samtidig Dineros nyhedsbrev, som du altid kan afmelde med et enkelt klik.

Hvad siger paragrafferne i bogføringsloven egentlig?

Der er særligt to af de nye paragraffer, som er relevant for virksomheder, der får hjælp til bogføringen af en anden virksomhed samt virksomheder, der hjælper andre med deres bogføring: 

§ 16. Virksomheder, der er bogføringspligtige efter § 1, stk. 1, og som efter årsregnskabslovens § 3, stk. 1, har pligt til at aflægge en årsrapport, eller hvor nettoomsætningen i to på hinanden følgende indkomstår overstiger 300.000 kr., skal i et digitalt bogføringssystem:

1) registrere virksomhedens transaktioner efter § 7, stk. 1, og

2) opbevare registreringer og de bilag, der dokumenterer registreringerne efter § 9.

Stk. 2. Virksomheder skal sikre, at det digitale bogføringssystem, de anvender efter stk. 1,

1) er registreret efter § 20, stk. 1, eller

2) opfylder kravene efter § 15 og regler udstedt i medfør heraf, hvis bogføringssystemet ikke er registreret efter § 20, stk. 1.

Stk. 3. Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om, hvilke bilag der omfattes af opbevaringspligten efter stk. 1, nr. 2.

§ 17. Virksomheder, der udfører bogføring for andre virksomheder, skal ved bogføringen for disse virksomheder ligeledes iagttage kravene efter § 16, stk. 1 og 2.

Paragraf 17 siger, at fx en revisor eller bogholder skal leve op til samme krav som virksomhederne, der er omfattet af reglerne, hvis de laver deres regnskab. De skal fx sikre sig, at de bruger et registreret bogføringssystem (som fx Dinero), eller at deres eget system lever op til kravene.

Dinero er et godkendt regnskabsprogram

Alle pakker i Dinero lever op til reglerne i bogføringsloven og er certificeret af Erhvervsstyrelsen. Du har fx mulighed for upload af bilag i skyen, bankafstemning og modtage og sende EAN-fakturaer. Du kan derfor fokusere 100% på virksomheden i stedet for støvede paragraffer. Læs mere her.

Der er forskel på bogføringssystemer og -løsninger

Der er stor forskel på, hvordan en revisor eller bogholder hjælper virksomheder med digital bogføring. Derfor kan det også være forskelligt, hvad det kommer til at have af betydning for dem og virksomhederne.

EksempelEr det registreret?Betydning
Virksomhed har regnskab i Dinero og giver revisoradgangJaKravene overholdes, da der bruges et registreret bogføringssystem. Virksomheden skal umiddelbart ikke bevise noget
Revisor har virksomhedens regnskab liggende under sin profil i DineroJaKravene overholdes, da der bruges et registreret bogføringssystem. Virksomheden skal umiddelbart ikke bevise noget
Bogholder bruger eget system – virksomhed har ikke adgangNejBegge skal kunne bevise, at systemet lever op til alle lovkrav. 
Virksomhed bruger ikke-registreret eksternt system, og bogholder har adgangNejBegge skal kunne bevise, at systemet lever op til alle lovkrav.
Virksomhed bruger ikke-registreret internt system, og bogholder har adgangNejBegge skal kunne bevise, at systemet lever op til alle lovkrav. 

De nye regler stiller ikke krav om, at du bogfører i et registreret bogføringssystem. Det vil dog ofte gøre det meget nemmere, da hverken du eller din revisor selv skal kunne bevise, at systemet lever op til lovkravene ved en revision. Her henviser I bare til bogføringssystemet (fx Dinero).

Med den nye bogføringslov kommer der dog krav om digital opbevaring af regnskabsmateriale og digital bogføring. Så du kan fx ikke opbevare bilagene fysisk. Det skal du også med i tankerne ift. de nye regler.

Med DInero Starter, Dinero Starter+ og Dinero Pro kan du uploade bilag til skyen, så de gemmes digitalt. Med Dinero Pro kan du endda uploade og bogføre dine bilag med mobil-appen, så bogføringen er overstået med det samme.

Med Dinero er både du og din revisor sikret

Det er nemt for både virksomheder og revisorer at lave regnskab i Dinero. Typisk laver virksomhederne selv det meste med fx de smarte bogføringsskabeloner og Assistenten. Det tager kun få klik at bogføre korrekt – og ofte klarer systemet det automatisk for dig.

Du kan give din revisor adgang til dit regnskab i Dinero. Med Revisoradgang får din revisor eller bogholder direkte adgang til regnskabet og kan selv lave alle udtræk. Det er nemt i dagligdagen, og I sørger også begge for, at I automatisk overholder de nye krav og regler.

Få nyheder og opdateringer direkte i indboksen

Vil du være opdateret på alt omkring den nye bogføringslov? Tilmeld dig vores nyhedsbrev, hvor vi løbende vil sende nyheder og opdateringer ud. Jeg vil gerne holdes opdateret.

Oftest stillede spørgsmål

Revisorer og bogholdere vil også være omfattet af ændringerne i den nye bogføringslov, hvis de laver regnskab for andre.

Virksomheder, som hjælper andre virksomheder med at bogføre, skal nemlig leve op til de samme regler som virksomhederne, de bogfører for. De vil sammen med virksomheden dele ansvaret for, at regnskabet lever op til kravene.

Som udgangspunkt vil revisor og virksomhed dele ansvaret for, at regnskab og bogføring lever op til kravene i den nye bogføringslov.

Hvis virksomheden eller revisoren laver bogføringen i et registreret bogføringssystem (som Dinero er), skal de dog ikke bevise noget. Her henviser de bare til, at de bruger Dinero og deres regnskab i regnskabsprogrammet.

Skriv en kommentar

6 kommentarer

  1. Hej Bent

   Vi er ikke bekendte med straffen, såfremt man som bogholder/revisor ikke overholde disse regler. Her vil jeg anbefale du kontakter Erhvervsstyrelsen og spørg dem herom.

   De bedste hilsner – Lasse, Dinero Support

 1. Hej Dinero, Når den nye bogføringslov’s krav om digital opbevaring af bilag træder i kraft, forsvinder Dinero Starter så – eller hvordan håndteres dette fremover? For et holdning selskab med meget få bilag vil Dinero Pro være en stor udgift oveni Dinero Pro til driftsselskabet.

  1. Hej Anders

   Vi forventer, at Dinero Starter kommer til at være compliant med den nye bogføringslov. Vi arbejder på den endelige løsning og forventer at kunne melde noget ud til efteråret 🙂

   De bedste hilsner

   Lasse fra Dinero

 2. Hej Jeg skal til at bruge revisor1 til min bogføring og de skal lave min årsopgørelse, men de har deres eget system hvor de laver bogføring, men der kan jeg ikke følge med i siger de, må man godt det??

  1. Hej Michael

   Beklager den lidt længere svartid her.

   Det er ikke fordi der er noget ulovligt i, at din revisor har deres eget program og de så egentlig bare udlevere alt til dig derfra.

   Jeg vil dog altid anbefale du har adgang til dit regnskabsprogram og dermed bruger et program, som du kan få adgang til specielt, hvis du skal skifte revisor eller gerne vil se noget i dit regnskabsprogram løbende.

   De bedste hilsner – Lasse, Dinero Support

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram