Ny bogføringslov - Gennemgang af alle krav, vigtige ændringer og deadlines

Bogføringsloven skal moderniseres, og ændringerne betyder især krav om digitalt bogholderi – for nogle – og større bøder. Vi kigger på de væsentlige ændringer og forklarer, hvad du skal være særlig opmærksom på.
Tag vores test, og få svar på, hvad ændringerne betyder for din virksomhed.

Dine bilag og arbejdsgange skal være digitale

Hvis du er vant til fysiske bilag, mapper og ringbind, skal du være særlig opmærksom. Dine bilag skal nemlig snart til at være digitale – faktisk skal de fleste arbejdsgange digitaliseres med den nye bogføringslov, der blev vedtaget d. 19. maj 2022, og som er trådt i kraft d. 1. juli 2022.

Tilbage i 2021 blev Folketinget enige om en politisk aftale med en reformpakke for dansk økonomi. Formålet er øget revision og et styrket fokus på at undgå fejl i regnskaberne. 

Der er især to lovforslag, danske virksomheder skal være opmærksomme på:

 • L 163 A – Ny bogføringslov (krav om digital bogføring)
 • L 163 B – Ændringer af årsregnskabsloven (revisionspligt)

Forslagene skal blandt andet styrke indsatsen mod snyd samt hjælpe danske virksomheder med at undgå selv at lave fejl i regnskabet, samt når de indberetter skat og moms. 

Hvordan påvirker den nye bogføringslov din virksomhed? Tag testen, og se, hvordan de nye regler og krav påvirker din virksomhed.

Tag testen her

Du kan læse mere om de væsentlige ændringer længere nede i indlægget.

Krav om digital bogføring indføres trin for trin.

For selskaber er det tidligst d. 1/7-24, mens det for personlig ejede virksomheder er tidligst d. 1/1-26. Det er vigtigt at sige, at de præcise datoer for krav om digital bogføring ikke er meldt ud endnu. Det er dog disse foreløbige datoer, Erhvervsstyrelsen selv har meldt ud.

Hvilke virksomheder er omfattet af lovforslaget?

Alle personligt ejede virksomheder med en omsætning over 300.000 kr. to år i træk vil være omfattet af lovforslagene. Der er ingen grænse for regnskabspligtige virksomheder (selskaber), så de er alle omfattet.

Loven gælder også alle foreninger, som driver erhvervsmæssige aktiviteter – det vil typisk være moms- og/eller skattepligtige foreninger. Foreninger, som modtager offentlige tilskud, vil umiddelbart også være omfattet af lovforslaget.

Berørte virksomheder og foreninger får følgende pligter:

 • En virksomhed skal registrere transaktioner og opbevare registreringer og bilag i et digitalt bogføringssystem
 • Oplysningspligt om hvilket bogføringssystem virksomheden anvender/har anvendt ved indsendelse af årsrapport

Registrering og opbevaring kan enten ske i et registreret bogføringssystem eller i et andet digitalt bogføringssystem. Erhvervsstyrelsen skal verificere og godkende systemet, før det kan komme på listen over registrerede bogføringssystemer.

Hvis bogføringssystemet ikke er registreret, er det virksomhedens egen pligt at sikre, at systemet overholder lovkravene – og kunne bevise dette ved en eventuel revision.

Få nyheder og opdateringer direkte i indboksen

Vil du være opdateret på alt omkring den nye bogføringslov? Tilmeld dig vores nyhedsbrev, hvor vi løbende vil sende nyheder og opdateringer ud. Jeg vil gerne holdes opdateret.

Sådan påvirker bogføringsloven dig
Personligt ejet virksomheder og selskaber påvirkes forskelligt af reglerne – som også træder i kraft på forskellige tidspunkter.

Læs, hvordan din virksomhed påvirkes

Registreret bogføringssystem
Du skal bruge et registreret bogføringssystem – medmindre du selv vil bevise, at du lever op til reglerne.

Læs om kravene til dig og systemet

Krav om digital bogføring

Krav om digital bogføring
Arbejdsgange og bogføring skal være digitalt. Det gælder også opbevaring af regnskabsmateriale og dokumentation.

Læs om de nye krav og tidsfrister

Opbevaring af regnskabsmateriale
Alt regnskabsmateriale skal opbevares digitalt, og du skal løbende tage sikkerhedskopier.

Læs mere om krav til opbevaring

Der stilles også krav til din revisor
Får du hjælp af en revisor eller bogholder til bogføringen, deles i om ansvaret for, at regnskabet lever op til kravene.

Læs mere krav til revisorer og bogholdere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven
Deadlines i årsregnskabsloven strømlines, og myndighederne får bl.a. mulighed for at kræve revision af en virksomhed.

Læs om ændringerne og nye deadlines

Procedurer for transaktioner
Du skal beskrive proceduren for transaktioner i virksomheden samt angive, hvem den ansvarlige er.

Læs mere om procedurer for transaktioner

Procedurer for regnskabsmateriale
Du skal beskrive, hvordan du vil opbevare materialet sikkert og i overensstemmelse med de nye regler.

Læs mere om proceduren

Hvad bliver ændret med de nye regler?

De helt store ændringer bliver krav om digital bogføring i danske virksomheder, ligesom der også kommer øget revision for større virksomheder samt en forlængelse af indberetningsfristen for årsrapporten.

Der vil også være fokus på bl.a. beskyttelse af persondata (GDPR) og ISO-standarder inden for informationssikkerhedsstyring. Der vil samtidig være krav om OIOUBL og Peppol BIS i forbindelse med e-faktura.

Du skal lave procedurer for transaktioner samt procedurer for regnskabsmateriale, hvis du er omfattet af de nye regler. Her skal processerne beskrives, ligesom der skal stå en ansvarlig for, at procedurerne overholdes. Vores skabelon er opdateret, så den passer til de nye anbefalinger og vejledninger.

Virksomheder, der laver bogføring for andre (fx revisorer), skal samtidig leve op til de samme regler som dem, de bogfører for. De kommer til at dele ansvaret med virksomheden ift. at regnskab og bogføring lever op til de nye regler og krav.

De nye regler kommer i høj grad til at få betydning for virksomheder, som ikke bruger et regnskabsprogram eller opbevarer regnskabsmateriale digitalt.

Ny bogføringslov (L 163 A)

Bogføringen bliver (endnu) mere digital med den nye bogføringslov. Når den nye bogføringslov træder i kraft, bliver det et lovkrav at opbevare alt regnskabsmateriale digitalt. 

 • Al regnskabsmateriale (og en sikkerhedskopi) skal opbevares digitalt i skyen hos en udbyder eller 3. part i mindst fem år
 • Registreringer skal dateres og henvise til et bilag – og der skal foretages regelmæssig sikkerhedskopiering af registreringer
 • Ændringer i registreringer eller bilag skal fremgå af systemet
 • Gendannelse af bogføringsdata i et maskinlæsbart format
 • Hvis en virksomhed har fravalgt revision eller ikke har indsendt den første årsrapport, kan Erhvervsstyrelsen lave en risikobaseret bogføringskontrol
 • “Regnskabsmateriale” udvides til også at omfatte dokumentation for faktuelle oplysninger i ledelsesberetningen i virksomhedens årsrapport
 • Der bliver mulighed for at give væsentlige højere bøder, hvis en virksomhed ikke lever op til de nye regler. Der vil være mulighed for at give bøder på op til 1,5 mio. kr.

Den nye bogføringslov er vedtaget, men der vil være en overgangsperiode, hvor bogføringssystemerne har mulighed for at tilpasse sig de nye regler. Du kan se, hvornår ændringerne træder i kraft sidst i indlægget.

Ændringer til årsregnskabsloven (L 163 B)

Som nævnt tidligere kommer der også ændringer til årsregnskabsloven. Nedenfor kan du se de største ændringer, der forventes at komme:

 • Fristen for indlevering af årsrapporter udskydes permanent én måned – fremover er fristen d. 30. juni, hvis dit regnskabsår følger kalenderåret
 • Krav om revisionspligt for virksomheder med en balancesum over 50 mio. kr. i to på hinanden følgende år – dette gælder uanset nettoomsætningens størrelse
 • Krav om revisorerklæring efter eget valg for virksomheder i særlige risikobrancher (hvis de har en årlig nettoomsætning mellem 5-8 mio. kr. i to på hinanden følgende år)
 • Det vil ikke være muligt at fravælge revision ved bødeforlæg eller dom for overtrædelse af hvidvaskningsloven, samt hvis et medlem af ledelsen har haft konkurskarantæne inden for de seneste to år
 • Hvis der er væsentlige fejl og mangler i en virksomheds bogføring, er der mulighed for administrativt at pålægge denne revision
 • Antallet af medarbejdere i virksomheden skal også fremgå af årsrapporten, selvom der er 0 ansatte

Ændringerne betyder, at Erhvervsstyrelsen får flere muligheder – hvor de tidligere primært kun havde mulighed for at foretage kontrol af den indsendte årsrapport. Med de nye regler vil de også få mulighed for at få regnskabsmaterialet udleveret samt inddrage revisor. 

Dinero lever selvfølgelig op til alle nye regler

Mange elementer i lovforslagene er allerede en integreret del af Dinero. Dinero vil være et registreret bogføringssystem, som automatisk overholder alle love og regler for dig, når de nye regler træder i kraft. Kom i gang med det samme.

Hvornår træder ændringerne i kraft?

Den nye bogføringslov er trådt i kraft d. 1. juli 2022. Der vil være en overgangsperiode, og det er derfor forskelligt, hvornår reglerne for den digitale bogføring træder i kraft for de forskellige regnskabsklasser.

 • Loven træder i kraft d. 1. juli 2022
 • 1. januar 2023 bliver kravene til digitale bogføringssystemer (som Dinero) specificeret
 • Bogføringssystemer har 2023 til at lave tilpasninger, så de (og brugerne) lever op til de nye regler
 • Tidligst 1. juli 2024 træder reglerne for selskaber (regnskabsklasse B, C og D) i kraft
 • Tidligst 1. januar 2026 træder reglerne for personligt ejede virksomheder (regnskabsklasse A) i kraft

Det er vigtigt at sige, at de præcise datoer for krav om digital bogføring ikke er meldt ud endnu. Det er dog disse foreløbige datoer, Erhvervsstyrelsen selv har meldt ud.

Timeline over implementeringen af den nye bogføringslov.

Er du i tvivl om, hvilken regnskabsklasse din virksomhed hører under? Få overblikket her.

Relevante links

Vi har samlet diverse relevante links, hvor du kan læse mere om lovforslagene m.m.

Oftest stillede spørgsmål

 1. Hvis du har en omsætning over 300.000 kr. to år i træk i din personligt ejet virksomhed, vil du som udgangspunkt være omfattet af lovforslagene.

  Alle selskaber er som udgangspunkt omfattet af de nye regler.

  Reglerne kommer også til at gælde foreninger med erhvervsmæssig aktivitet samt foreninger, der modtager offentlige tilskud. Her vil der også være en omsætning på 300.000 kr.

 2. Ja, Dinero kommer til at overholde alle gældende regler. Det betyder, at du automatisk overholder alle lovkrav og trygt kan bruge Dinero fremadrettet – også efter ændringerne er trådt i kraft for din virksomhed.

 3. Bogføring skal være digitalt for personligt ejede virksomhed tidligst fra d. 1. januar 2026, hvis virksomheden er omfattet af reglerne – har omsætning på over 300.000 kr. på hinanden to følgende år.

  For selskaber skal bogføring være digital tidligst fra d. 1. juli 2024. Alle selskaber vil være omfattet af krav om digital bogføring. Hvis dit regnskabsår følger kalenderåret, vil du derfor reelt set først overgå til obligatorisk digital bogføring d. 1. januar 2025.

 4. Du bør skifte til et registreret bogføringssystem, medmindre du selv vil stå for at sikre, at systemet overholder alle lovkrav.

  Hvis du skifter nu, kan du få det hele klaret, inden ændringerne træder i kraft for din virksomhed.

  Vi flytter dit regnskab gratis og nemt.

 5. Både Dinero Starter og Dinero Pro overholder allerede mange af de kommende lovkrav. Selvom de endelige lovkrav ikke er fastlagt endnu, tør vi godt sige, at vi kommer til at overholde disse.

 6. Ja, det gør vi. Hvis du bruger Dinero i dag, kan du slappe helt af. Dinero bliver nemlig et registreret bogføringssystem, så du helt automatisk overholder alle de nye regler og krav, når de træder i kraft for din virksomhed.

  Vi holder dig løbende orienteret. Du kan også skrive dig op til vores nyhedsbrev omkring den nye bogføringslov, hvor vil dele relevante nyheder.

  Jeg vil gerne holdes opdateret.

 7. Reglerne omkring digitalt regnskab og opbevaring kommer muligvis også til at gælde for dig, hvis du har en forening. Det afhænger af, hvilken slags aktiviteter der er i foreningen.

  • Foreninger med erhvervsmæssig aktivitet – omfattet af reglerne
  • Foreninger uden erhvervsmæssig aktivitet – ikke omfattet
  • Foreninger, der modtager offentlige tilskud – omfattet af reglerne*

  Det er samme grænse og deadline som for personligt ejede virksomheder, der gælder for foreninger. Det betyder altså, at hvis en forening har en omsætning over 300.000 kr. på hinanden to følgende år, så skal de leve op til kravene i den nye bogføringslov.

  Foreninger, der bliver omfattet af de nye regler, kan også bruge Dinero fremadrettet.

  *Du er omfattet, hvis en forudsætning for at få tilskuddet er, at du udarbejder et regnskab.

 8. Ja, foreninger er omfattet af bogføringsloven. Det betyder, at foreninger skal have digital bogføring tidligst fra d. 1. januar 2026, hvis de falder for omsætningsgrænsen.

  Dog er foreninger med et udelukkende socialt, politisk, kulturelt eller humanitært formål ikke bogføringspligtige, og de vil derfor heller ikke være omfattet af kravene om at skulle bruge et digitalt bogføringssystem.

 9. Hvis du er omfattet af de nye regler omkring digital bogføring med den nye bogføringslov, skal du have procedurer for transaktioner og regnskabsmateriale – de skal være lavet inden d. 1/7 2022.

  Brug vores skabelon til procedurerne (skabelonen på begge sider omfatter begge procedurer)

  Når du har udfyldt skabelonen, skal du ikke gøre mere. Du skal blot opbevare den, så du kan fremvise den, hvis du bliver bedt om det. Du kan fx gemme den på en arbejdscomputer eller i Dropbox.

10 kommentarer

 1. Er I opmærk som på at der er kommet vejledning fra Erhvervsstyrelsen https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/2022-09/Skabelon-til-beskrivelse-af-bogfoeringsprocedure_WA.docx

  1. Hej Johan

   Tak for dit indlæg. Det ved jeg faktisk ikke med sikkerhed, men har i hvert fald lige sendt retning af den rigtig person. Så tager vi lige et nærmere kig på det.

   De bedste hilsner – Lasse, Dinero Support

 2. Opfylder DINERO vejledningen kravene i ES vejledningen? eller skal der foretages opdateringer?

  1. Hej Johan

   Vi har lige opdateret vores skabelon, så den er i overensstemmelse med den nye vejledning fra Erhvervsstyrelsen.

   Formularen er opdateret, men der kan gå noget tid, inden det slår igennem i systemet – du kan dog hente den nye via linket her: https://dinero.dk/wp-content/uploads/2022/05/L163.docx

   Hvis du får hjælp af andre til bogføringen, skal du anføre dette i skabelonen samt CVR-nummeret på revisoren/bogholderen, som laver bogføringsopgaven.

   Lasse fra Dinero

 3. Hej og godt Nytår! Jeg har gennemlæst og udfyldt jeres vedlagte L163. Tak for informationen. Men hvem skal egentlig have dette dokument?

  På forhånd tak.

  1. Hej Lars

   Mange tak og godt nytår til dig 🙂

   Fedt! Du skal blot opbevare skabelonen et sted, så du kan fremvise den, hvis du bliver bedt om det – fx af Erhvervsstyrelsen. Du skal med andre ord ikke sende den til nogen, men blot opbevare den på fx din arbejdscomputer.

   De bedste hilsner

   Lasse fra Dinero

 4. Vi er en frivillig forening, der hver måned udgiver en lokal avis – vores omsætning er ikke 300 tkr. og derover. Omsætningen stammer fra de annoncer som er i avisen. Foreningen er momsregistreret .Udover selve omsætningen får vi en del penge ind fra det vi kalder frivillig indbetaling. Hvert år udsender vi et “tiggerbrev m/girokort” hvor modtagerne af avisen kan indbetale et beløb – p.t. er girokorte fortrykt med kr. 150. P.t. kommer der af frivillighedens vej omkring 75.000 – kr. 80.000 pr. år. Alle i lokalområdet får avisen i postkassen 11 gange om året uanset om det har betalt de kr. 150 eller ej. Er vi omfattet af den nye bogføringslov? På forhånd tak. VH Jytte Hansen – kasserer i Bjert-Stenderup Medieforening

  1. Hej Jytte

   Umiddelbart lyder det til, at I er en del af den gruppe af foreninger, der potentielt kan være omfattet, hvis jeres omsætning når over grænsen. Dog vil vi antage, at donationerne (girokortene) ikke vil være en del af dette regnestykke med grænsen på 300.000, men alene de annoncer I sælger. Jeg vil dog under alle omstændigheder råde jer til at kontakte Skattestyrelsen og få et svar fra dem for at være sikre på, at I tæller de rigtige ting med.

   De bedste hilsner

   Lasse fra Dinero

  1. Hej John

   Ja, på nuværede tidspunkt sletter vi slet ikke jeres regnskaber og du vil så have adgang til dine regnskaber i Dinero i de lovpligtige 5 år. Det vil du have via vores gratis Dinero Starter version.

   Hvis der sker ændringer til ovenstående melder vi det selvfølgelig ud i god tid, så i har mulighed for at få hentet en backup.

   De bedste hilsner, Lasse – Dinero Support

Skriv en kommentar

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram