Selskab, personligt ejet virksomhed eller forening - sådan påvirker den nye bogføringslov dig

Den nye bogføringslov er nu vedtaget, og vi kender nu mere til detaljerne i den nye lov. Personligt ejet virksomheder og selskaber vil blive påvirket forskelligt af de nye regler. Her på siden kan du se, hvad den nye lov betyder for lige netop din virksomhed.

ny bogføringslov

Sådan bliver din virksomhed påvirket af de nye regler

Den nye bogføringslov påvirker danske virksomheder (og foreninger) forskelligt. Der er fx forskel på, om du har et selskab eller en personlig ejet virksomhed. Derudover er der også forskel på, hvor meget du omsætter for over en periode på to år.

Der er flere ting, du skal holde styr på, så du også overholder bogføringsloven efter de nye ændringer. Vi tager dig gennem de nye regler for personligt ejede virksomheder, selskaber og foreninger, så du kan få de svar på de konkrete spørgsmål, der vedrører dig.

Tag vores test. Find ud af, hvad ændringerne betyder for lige præcis din virksomhed.

Tag testen her

Pil der peger nedad

Det er vigtigt at huske på, at selvom du måske ikke er omfattet af de ændrede regler i den nye bogføringslov, skal du stadig leve op til de eksisterende love og regler omkring bogføring og moms. De nye regler gælder ikke dig, som ikke har et CVR-nummer og kun får B-indkomst.

Vær opmærksom på, at der også kommer ændringer til årsregnskabsloven sammen med den nye bogføringslov, som kan have betydning for både personligt ejet virksomheder og selskaber. 

Dinero er et godkendt regnskabsprogram

Alle pakker i Dinero lever op til reglerne i bogføringsloven og er certificeret af Erhvervsstyrelsen. Du har fx mulighed for upload af bilag i skyen, bankafstemning og modtage og sende EAN-fakturaer. Du kan derfor fokusere 100% på virksomheden i stedet for støvede paragraffer. Læs mere her.

Personligt ejet virksomhed – Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S

Reglerne for personligt ejede virksomheders brug af et digitalt bogføringssystem træder først i kraft tidligst d. 1. juli 2026, da de er en del af regnskabsklasse A – det gælder med andre ord alle enkeltmandsvirksomheder, personligt ejet mindre virksomheder (PMV) og interessentskaber (I/S).

Hvis dit regnskabsår følger kalenderåret, vil du sandsynligvis først overgå til obligatorisk digital bogføring d. 1. januar 2027.

Som ejer af en personligt ejet virksomhed, er det din omsætning, der er i centrum ift. de nye regler for brug af digitalt bogføringssystem. Det er altså omsætningen i din enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, du skal være opmærksom på med den nye bogføringslov.

Du skal nemlig have en omsætning på over 300.000 kr. over en periode på to år, før du er omfattet af de nye regler. Vi har lavet tre eksempler, så du nemt og hurtigt kan se, om du er omfattet af de nye regler eller ej i din personlig ejet virksomhed.

Hvis du har omsat for over 300.000 kr. i år 1, skal du være særlig opmærksom i år 2. Du bliver nemlig omfattet af de nye regler og krav med det samme, du har omsat for over 300.000 kr. i år 2. Det betyder, at hvis du når grænsen i oktober i år 2, er du omfattet fra den dag, du overskred grænsen.

EksemplerOmsætning år 1Omsætning år 2Omsætning år 3Omfattet eller ej
158.615 kr.154.150 kr.311.202 kr.Ikke omfattet
2352.523 kr.320.414 kr.420.121 kr.Omfattet
3309.504 kr.386.414 kr.265.671 kr.Ikke omfattet (i år 4 og 5)

Din omsætning skal være over 300.000 kr. på hinanden to følgende år. Det er derfor, at virksomheden i eksempel 1 og 3 ikke er omfattet. I eksempel 1 er omsætningen kun over grænsen i ét år. Derfor er virksomheden ikke omfattet nogen af årene.

Eksempel 3 er lidt en speciel størrelse. Omsætningen er over i år 1 og år 2. Det betyder, at virksomheden er omfattet af reglerne i år 3 – men da omsætningen er under grænsen på 300.000 kr. i år 3, vil virksomheden ikke være omfattet af reglerne i år 4 og 5.

I eksempel 2 er omsætningen over grænsen i alle år, og derfor er virksomheden omfattet af de nye regler i år 3 og 4. Og hvis de fortsætter med at have en omsætning over 300.000 kr., vil de også fortsætte med at være omfattet af reglerne.

Få nyheder og opdateringer direkte i indboksen

Vil du være opdateret på alt omkring den nye bogføringslov? Tilmeld dig vores nyhedsbrev, hvor vi løbende vil sende nyheder og opdateringer ud. Jeg vil gerne holdes opdateret.

(Kapital)selskaber – ApS, A/S, P/S m.fl.

Reglerne er helt klare for selskaber. Alle regnskabspligtige selskaber er omfattet af de nye regler med det samme. Der er med andre ord ikke en omsætningsgrænse, du skal være opmærksom på. Du skal leve op til de nye regler fra dag 1. 

De nye regler gælder automatisk for alle:

Derfor skal du have et registreret bogføringssystem (som fx Dinero) fra d. 1. juli 2024, hvor loven om digital bogføring tidligst træder i kraft for virksomheder i regnskabsklasse B, C og D – alle selskaber hører til én af de tre regnskabsklasser.

Hvis dit regnskabsår følger kalenderåret, vil du derfor reelt set først overgå til obligatorisk digital bogføring d. 1. januar 2025.

Foreninger – almennyttige og erhvervsorienterede

Hvis du har en forening, kommer de nye bogføringsregler muligvis også til at gælde dig. Det afhænger af aktiviteterne i foreningen.

 • Foreninger med erhvervsmæssig aktivitet – omfattet af reglerne*
 • Foreninger uden erhvervsmæssig aktivitet – ikke omfattet
 • Foreninger, der modtager offentlige tilskud – omfattet af reglerne**

Det er samme grænse og deadline som for personligt ejede virksomheder, der gælder for foreninger. Det betyder altså, at hvis en forening har en omsætning over 300.000 kr. på hinanden to følgende år, så skal de leve op til kravene i den nye bogføringslov.

Foreninger, der bliver omfattet af de nye regler, kan også bruge Dinero fremadrettet.

*For erhvervsmæssige foreninger, som skal aflægge regnskab efter årsregnskabsloven, træder reglerne i kraft samtidig med selskaber (1/7-24).

**Du er omfattet, hvis en forudsætning for at få tilskuddet er, at du udarbejder et regnskab.

Hent guide med komplet gennemgang af den nye bogføringslov

Du tilmelder dig samtidig Dineros nyhedsbrev, som du altid kan afmelde med et enkelt klik.

Sådan træder de nye regler i kraft for de forskellige regnskabsklasser

Der er forskel på, hvornår reglerne træder i kraft for danske virksomheder. Reglerne for digital bogføring træder nemlig senere i kraft for virksomheder i regnskabsklasse A end for de resterende regnskabsklasser.

RegnskabsklasseTræder i kraft
Regnskabsklasse ATræder tidligst i kraft d. 1. juli 2026
Regnskabsklasse BTræder tidligst i kraft d. 1. juli 2024
Regnskabsklasse CTræder tidligst i kraft d. 1. juli 2024
Regnskabsklasse DTræder tidligst i kraft d. 1. juli 2024

Det er enkeltmandsvirksomheder, PMV’er og interessentskaber, som er en del af regnskabsklasse A. Fristen for disse var tidligere 1/1-26, men i slutningen af april 2023 meldte Erhvervsstyrelsen ud, at fristen er rykket, så den nu er tidligst d. 1. juli 2026 for denne gruppe.

Regnskabsklasse B, C og D indeholder alle resterende selskaber lige fra selskaber med begrænset hæftelse (fx anpartsselskaber og aktieselskaber) til mellemstore og store virksomheder samt børsnoterede selskaber og statslige aktieselskaber.

Det er vigtigt at sige, at de præcise datoer for krav om digital bogføring ikke er meldt ud endnu. Det er dog disse foreløbige datoer, Erhvervsstyrelsen selv har meldt ud.

Med Dinero overholder du alle regler – også kommende

Hvis du bruger Dinero i dag, overholder du automatisk moms- og bogføringsloven. De smarte bogføringsskabeloner, Assistenten og andre funktioner sørger nemlig for, at du får bogført dine bilag korrekt. Alle pakker er certificeret og godkendt af Erhvervsstyrelsen.

Udover selve bogføringen kommer der dog også forskellige andre krav og regler, du (eller et registreret bogføringssystem) skal overholde.

Udvalg af regler og krav, som Dinero også understøtter:

 • ISO-standarder inden for informationssikkerhedsstyring
 • OIOUBL og Peppol BIS (krav om disse ifm. e-faktura)
 • Understøttelse af automatisering af administrative processer
 • Digital opbevaring af regnskabsmateriale

Dit regnskab i Dinero lever selvfølgelig op til alle regler og love, der er med den nye bogføringslov. Det gælder alle ovenstående regler samt nye, der måtte blive tilføjet.

Virksomheder skal også lave procedurer for transaktioner og procedurer for regnskabsmateriale med de nye krav. Vi har gjort det nemt for dig og lavet en skabelon til de to, hvor du bare skal indsætte information om din egen virksomhed. Hent dem ved at klikke på linkene.

Vores skabelon er opdateret, så den passer til de nye anbefalinger og vejledninger, som Erhvervsstyrelsen vil håndhæve fra d. 1/1 2023.

Indlægget er en del af serien om den nye bogføringslov

Oftest stillede spørgsmål

Hvis du har en omsætning på over 300.000 kr. to år i træk, er du omfattet af de nye regler om digital bogføring i den nye bogføringslov, når de træder tidligst i kraft d. 1. juli 2026.

Det betyder, at du skal leve op til kravene om digital bogføring, ligesom der også bliver stillet krav til, hvordan du opdateret dit regnskabsmateriale.

Hvis du ikke er omfattet af reglerne, skal du ikke leve op til de nye krav om digital bogføring etc. Du skal dog stadig leve op til de eksisterende love og regler omkring moms og bogføring m.m.

Med et registreret bogføringssystem (som Dinero) skal du ikke selv sikre og bevise, at du lever op til reglerne ved en eventuel revision. Her henviser du bare til bogføringssystemet.

Hvis dit regnskabsår følger kalenderåret, vil du sandsynligvis først overgå til obligatorisk digital bogføring d. 1. januar 2027.

Der er dog ingen krav om, at du skal bruge et registreret bogføringssystem – men så skal du selv kunne bevise, at du lever op til kravene.

Alle selskaber er automatisk omfattet af de nye regler med den nye bogføringslov.

Reglerne for selskaber træder tidligst i kraft d. 1. juli 2024. Det betyder, at de fra denne dato skal leve op til reglerne for digital bogføring, opbevaring af regnskabsmateriale etc., som der kommer med den nye bogføringslov.

Hvis dit regnskabsår følger kalenderåret, vil du derfor reelt set først overgå til obligatorisk digital bogføring d. 1. januar 2025.

Hvis du bruger Dinero, vil du automatisk komme til at overholde de forskellige krav, når de træder i kraft, da alle vores pakker er godkendt af Erhvervsstyrelsen.

Både-og. Det afhænger af typen af forening. Foreninger med erhvervsmæssig aktivitet og foreninger, der modtager offentlige tilskud vil i udgangspunktet være omfattet af de nye regler. Det betyder også, at foreninger uden erhvervsmæssig aktivitet i udgangspunktet ikke vil være omfattet.

For erhvervsmæssige foreninger, som skal aflægge regnskab efter årsregnskabsloven, træder reglerne i kraft samtidig med selskaber (1/7-24), mens det for resten først vil være tidligst d. 1/7-26, reglerne vil træde i kraft.

Skriv en kommentar

4 kommentarer

 1. Kommentar: Vi er en forening. Egentlig er det uden betydning om vi er omfattet af den nye bogføringslov eller ej. vi vælger at følge bogføringsloven under alle omstændigheder. Vores omsætning kan deles op i en erhvervsmæssig del og en forenings del, således, at vi er under beløbsgrænsen på 300kkr for den enkelte afdeling, men samlet er vi over. En gang imellem søger vi kommunalt tilskud, hvorfor kommunen kræver vi leverer et regnskab.

  1. Hej Helge

   Omsætningsgrænsen for at bruge Dinero Starter ligger på 100.000 DKK ekskl. moms. Vi beregner omsætningen ud fra summen af konto 1000-1999 + summen af konto 9000-9199. Giver disse konti tilsammen en saldo på mere ned 100.000 kr eks moms vil det være nødvendigt at benytte Starter+.

   Håber dette besvarede dit spørgsmål 🙂

   Du må have en rigtig dejlig dag!

   De bedste hilsner, Theresa – Dinero support

 2. Spørgsmål: En forening uden erhvervsmæssig aktivitet, og som ikke modtager offentlige tilskud – men som eksempelvis søger og modtager bidrag fra fonde – vil den være omfattet af den nye bogføringslov? På forhånd tak for svaret.

  1. Hej Liselotte

   Foreninger uden erhvervsmæssigt aktivitet vil som udgangspunkt ikke være omfattet af den nye bogføringslov, så længe i ikke modtager offentlige tilskud. Så modtager i offentlige tilskud senere hen vil i være omfattet af bogføringsloven.

   Jeg håber det svarer på spørgsmål!

   De bedste hilsner Endrit – Dinero Support

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram