Sådan bogfører du med splitmoms/delvist momsfradrag

  • Læsetid: 3 min.

  • Sidst opdateret 05/03/2024


Denne guide er lavet til dig, der har delvist momsfradrag, også kaldet splitmoms. Delvist momsfradrag opnås, når en del af din omsætning er momsfri, mens en anden del af din omsætning er momspligtig. Dette er tilfældet, hvis du fx er lønsumspligtig, men samtidig også har momspligtige aktiviteter. Her kan du opnå delvis momsfradrag på de udgifter, som vedrører både den momsfri- og den momspligtige aktivitet.

Delvist fradrag bruges altså kun i situationer, hvor udgifter kan relateres til både det momspligtige og det momsfrie salg. Eksempler på dette kan være husleje, vand, varme, lys eller revisor. Kan udgiften relateres helt til momspligtigt salg, har du 100% fradrag på din moms. Og omvendt, hvis udgiften kan relateres helt til momsfritaget salg, har du 0% fradrag på din moms.

Denne guide tager dig igennem en situation, hvor du har et delvist fradrag på 60%.

Hvordan bogfører jeg med delvis fradragsprocent i Dinero?

Først og fremmest bogføres alle dine køb helt normalt med Dineros købsbilag. De udgifter der relaterer sig til dine momspligtige aktiviteter bogføres med momsfradrag. Har du udgifter som kun knytter sig til de momsfritagede aktiviteter, skal disse bogføres helt uden momsfradrag.

De udgifter der kan relatere sig til begge kan der, som nævnt, opnås delvis momsfradrag på. Til at starte med, skal du blot bogføre udgifterne helt almindeligt med moms – og herefter laves der en nedregulering af købsmomsen, så du får dit delvise momsfradrag, og på den måde splitter momsen op.

Opret derfor ny konto, som du kalder “Regulering af købsmoms” på konto 7700 – momskoden skal være “ingen moms” ellers får vi regnet moms af moms. Se hvordan du opretter en konto her

Regulering af købsmoms uden moms

Når dit kvartal eller halvår (afhængigt af hvor ofte du afregner moms) er gået og bogført helt færdigt og er afstemt, finder du din fordelingsnøgle for perioden. Det gør du under Regnskab (mappen oppe til højre) Rapporter Resultatopgørelse. (Sorter øverst til venstre på din periode)

Her tager du din momsfrie omsætning og deler med din samlede omsætning, den procentdel af momsen har du nemlig ikke fradrag for. 

Lad os sige du har 20.000 i momsfri omsætning, og 50.000 i alt i omsætning, det giver 20.000 / 50.000 = 40% af momsen har du altså IKKE fradrag for. 

Find din købsmoms for perioden, inde under Skattestyrelsen → Moms – I mit eksempel her står der 5.800 i købsmoms.

Hvis den samlede købsmoms bruges både til momspligtige og ikke momspligtige formål skal du regulere hele dette beløb. Det er udgifter som f.eks. husleje, kontorartikler, reklame osv.

Hvis du har købt varer til videresalg med moms, skal dette ikke reguleres med. Husk derfor at korrigere for dette beløb inden du laver reguleringen.

Tip: Havde jeg købt varer for 5.000 kroner inkl. moms, til videresalg med moms, er der altså 1.000 kroner i købsmoms som ikke skal med i reguleringen. Træk derfor de 1.000 kroner fra inden du går videre med beløbet. Det beløb du ville tage med videre i mit eksempel ville i så fald være 4.800 kroner.

Vi tager de 5.800 du har bogført med fuld momsfradrag, og regulerer det nu ned. Vi skal altså først gange det med de 40% for at finde beløbet vi skal trække fra vores købsmoms. 

5.800 *40% = 2.320. 

Vi bogfører nu vores købsmoms regulering i et finansbilag (Bogføring Skabeloner Finansbilag) således:

Tip: Vær særlig opmærksom på konto, modkonto og beløb uden fortegn her. Det er vigtigt du opstiller det på præcist samme måde hos dig for at få det rigtige resultat!

Tilbage på din momsafregning har du nu 2.320 mindre i købsmoms, da du jo ikke har fradrag for hele momsbeløbet, og du er nu klar til at afregne momsen. 

Tip: Er din købsmoms blevet større? Så har du nok vendt konto og modkonto forkert i step 4, eller skrevet beløbet ind med minus. – Er du i tvivl så kontakt vores support.

Har du allerede indberettet moms for perioden inden du bogfører reguleringen, skal du ind og lave en efterindberetning på dette. Det kan du læse mere om her.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram