Sådan håndterer du importspecifikation fra Skattestyrelsen

  • Læsetid: 5 min.

  • Sidst opdateret 05/03/2024


Når du importerer varer fra lande udenfor EU, skal du importørregistreres. De fleste vælger en sikkerhedsstillelsesordning, som giver mindre administration, imens du betaler månedsvis. Vil du vide mere om dette, læs her.

Er du importørregistreret, er denne guide til dig, så du er sikker på at få indberettet den korrekte moms.

Vi inddeler guiden i to dele. Første del handler om, hvordan du får bogført dit udenlandske køb, samt forklarer hvordan din momsangivelse i Dinero skal se ud, hvis du har gjort det korrekt. Anden del handler om, hvordan du korrekt får bogført den importspecifikation, som du får fra Skattestyrelsen.

1. del – Udenlandsk køb og hvordan det fremgår på momsangivelsen

Det første, der sker, når du handler med udlandet, er, at du modtager en faktura fra leverandøren. Denne faktura skal i Dinero registreres som køb fra lande udenfor EU. I “Købt fra” vælger du derfor “Verden”.

Dette gør du under Bogføring →  Køb.

Det kunne se ud som nedenstående:Varekøb5

Har du bogført dit køb med “Købt fra” til “Verden”, og er der ikke moms på bilaget (som i ovenstående), dvs. hvis det fulde beløb står ud for ‘SUBTOTAL MOMSFRIT’, så er bilaget bogført korrekt 😊

Er din faktura i en udenlandsk valuta? Så skal det bogføres som et kreditkøb. Hvis der er moms på din faktura, så har leverandøren lavet en fejl.

Du kan i denne guide (del 2) se hvordan du bogfører et kreditkøb fra verden, samt læse hvordan man håndterer det, hvis man har fået en faktura fra udlandet med moms.

Dinero laver nu en momsangivelse, som du skal indberette efter. Du kan se den under fanen: Skattestyrelsen → Moms. Når tallet ved ‘Moms af varekøb i udlandet’ står med rød, skyldes det at du har bogført køb fra lande uden for EU. 

Som det ses på billedet, går momsen frem og tilbage og påvirker derfor ikke den reelle moms du skal betale eller have retur. (Dvs. momsen for dine udenlandske køb giver 0 – fordi der ikke er moms på), nøjagtig som reglerne foreskriver.

Det er dog stadigvæk noget der skal indberettes til SKAT af statistiske årsager, så de kan se hvor meget der bliver handlet med udenlandske virksomheder. Reglerne håndterer Dinero til fulde for dig – hvis du gerne blive klogere på det regnskabstekniske, kan du læse mere om det her.

2. del – Sådan får du bogført hvad der står på din importspecifikation

Vi deler denne del op i tre. I første del viser vi, hvordan du gør, hvis du modtager en importspecifikation, herefter hvordan du korrigerer momsen og til sidst hvordan du bogfører betalingen af toldgebyret.

Når du modtager en importspecifikation fra Skattestyrelsen, skal der bogføres efter deres opgørelse, som kunne se ud som nedenstående:Importspecifikation

Importspecifikationen viser at vi skal betale 2.115 DKK. Vi skal kun betale 2.115 DKK., fordi det kun er tolden (plus gebyret for sikkerhedsstillelsesordningen), som vi betaler for, dvs. i det her tilfælde 2.107,70 + 7,30 = 2.115 DKK.

Dette skal indbetales via. betalingslinjen på opkrævningen og betales altså for sig selv og ikke sammen med din moms. Pst – dette kan tilmeldes PBS så det betales automatisk. Det tilmeldes i TastSelv Erhverv.

Momsen skal kun indberettes – og det står allerede på vores momsangivelse i Dinero, fordi vi har bogført købet. Vi skal derfor ikke tænke mere på momsbeløbet, men kun koncentrere os om toldgebyret.

OBS Hvis momsbeløbet ikke helt er det samme som står i Dinero, kan du korrigere for forskellen.

Først og fremmest skal vi finde beløbet i Dinero – dette gøres inde på Skattestyrelsen → Moms. Sørg for at stå i den rigtige periode. I det her tilfælde har vi fået en importspecifikation for november måned, dvs. vi skal ind på 4. kvartal 2021. I vores tilfælde står der 13.325 DKK som moms af varekøb i udlandet.

Da de 13.325 DKK både vedrører køb fra EU og køb fra verden, skal vi finde det momsbeløb, der kun vedrører varekøb verden – og dette skal korrigeres.

Klik derfor på Regnskab → Posteringer. Her søger vi på bilag i perioden 1/11/2021 – 30/11/2021, da importspecifikationen vedrører købene i november. Vi søger kun på konto 64020 – Moms af varer fra udlandet.

I November måned har vi altså bogført syv bilag, som er købt uden for Danmark – hvoraf kun fire af dem, er køb fra Verden, og de resterende er fra EU.

IVV

Man kan se hvilke køb, der er fra Verden ved at kigge på momstypen. Det er de køb, der har momstype IVV (varekøb verden), vi skal kigge på og vi ser altså bort fra dem, der har momstypen IEUV (EU varekøb).

Vi summerer de bilag, der har momstypen IVV og får et beløb på 9.750 DKK. På selve importspecifikationen står der hvilket beløb, der skal fremgå på momsangivelsen. Det står nederst ved *Momsbeløb, som skal medtages på momsangivelsen i rubrikken “Moms af varekøb mv i udlandet”. I dette tilfælde er det beløb der skal medtages 8.891 DKK.


Beløbet skal altså korrigeres fra 9.750 DKK til 8.891 DKK. Dette gøres i et finansbilag. Klik på Bogføring → Skabeloner. Vælg Finansbilag og udfyld som følger:

Dato: Sidste dag i måneden – Vores importspecifikation vedrører købene i November, og vi vælger derfor 30/11 som dato for korrektionsbilaget.

Tekst: Korrektion af importmoms
Konto: 64060 Købsmoms

Beløb: I minus hvis det skal ned og i plus, hvis det skal op.
Modkonto: 64020 Moms af varer fra udlandet

I vores tilfælde skal det korrigeres fra 9.750 ned til 8.891. Derfor skriver vi -859 DKK.

Korrektion

Vi kan nu gå ind og se momsangivelsen for 4 kvartal 2021 i Dinero og tjekke om vi har fået korrigeret korrekt. Klik på Skattestyrelsen → Moms, og vælg 4. kvartal 2021.

Vi kan nu se at beløbet har rettet sig fra 13.325 til til 12.466, hvoraf 8.891 er vedrørende varekøb fra Verden, og det resterende vedrører købene fra EU.

Det ses altså at hverken varekøbene i EU, verden eller korrektionen påvirker den moms, du skal betale – Dog er det stadigvæk vigtigt at du får det indberettet korrekt til SKAT.

I det her tilfælde har vi kun bogført køb fra EU og verden – Vi har ikke bogført noget salg eller køb hvor der er momsfradrag på, og derfor er ‘Moms i alt’ stadigvæk 0.

Nu til selve betalingen af toldgebyret. På importspecifikationen fremgår det, at vi skal betale 2.115 DKK hvoraf de 2.107,70 DKK er toldgebyret og de 7,30 DKK er gebyr for sikkerhedsstillelsesordningen.

Det kan bogføres i et køb. Tryk på det blå plus oppe til højre og tryk på Opret nyt køb.

I beskrivelsen skriver du ‘Fragt’ og vælger det forslag hvor der bogføres konto: Fragt uden moms. Her skrives toldbeløbet ind.

Herefter trykkes på ‘Opret ny linje +’, og i beskrivelsen skrives ‘Gebyr’ og her vælges det forslag hvor der bogføres på konto: Offentlige bøder og gebyrer. Her skrives det ekstra lille gebyr ind.

Toldgebyret

Klik på Godkend og du er nu i mål med din importspecifikation! 😊

Hvad er import? Se svaret her.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram