Sådan håndterer du det kilometergodtgørelse / kørselsgodtgørelse

 • Læsetid: 5 min.

 • Sidst opdateret 05/03/2024


Du kan få kilometergodtgørelse, når du kører i eget privat køretøj i forbindelse med firmaets opgaver. Det dækker altså over de udgifter, du har haft i firmaregi med dit private køretøj. Vi bruger bil som eksempel i guiden. Der er nogle særlige krav, der skal være opfyldt for at få kørselsgodtgørelse – dem har vi skrevet om nedenfor.

Der bogføres kilometergodtgørelse med udgangspunkt i statens takster:

Takster20242023
2022
(efter 1/5)
2022
(før 1/5)
2021
Kørsel (bil eller motorcykel) op til 20.000 km./år3,79 kr./km 3,73 kr./km 3,70 kr./km 3,51 kr./km3,44 kr./km
Kørsel (bil eller motorcykel) ud over 20.000 km./år 2,23 kr./km 2,19 kr./km 2,17 kr./km 1,98 kr./km1,90 kr./km
Egen cykel, knallert eller EU-knallert0,62 kr./km0,61 kr./km0,57 kr./km0,55 kr./km0,54 kr./km

Tallene er direkte fra Skattestyrelsens hjemmeside – se nærmere her.

Helt ekstraordinært har Skatterådet hævet satserne midt i 2022. De nye satser er gældende fra 1. maj. Ændringen sker nemlig ikke med tilbagevirkende kraft.

Forskellen på kørselsfradrag og -godtgørelse

Sådan bogfører du kørsel

Kilometergodtgørelse

Husk, at nedenstående bogføring kun er til, hvis du har kørt i din egen private bil i firmaregi. Ejer dit firma bilen, skal du IKKE have kilometergodtgørelse, men derimod blot bogføre omkostningerne, hvor de hører til i dit regnskab.

Som ejer af en personligt ejet virksomhed udbetaler du ikke kilometergodtgørelse direkte til dig selv. Du bogfører din kørsel udelukkende som et skattefradrag.

Gå til fanen Bogføring → Skabeloner → Kørsel

Indtast her, hvad dit samlede kørselsfradrag for måneden er – det beregnes ved at gange antal kørte kilometer med kilometertaksten.

Skabelonen bogfører på konto 7190: Biludgifter efter statens takster og modposterer på 60120: Mellemregning, da du som nævnt ikke direkte må udbetale disse kørepenge til dig selv fra din bank.

Vælger du derefter at overføre disse penge til dig selv, så skal du se det som en helt almindelig privat hævning. Dette skal du derfor bogføre i et ekstra bilag med skabelonen Hævet privat, som du finder under fanen Bogføring → Skabeloner.

Se i øvrigt gerne denne lidt ældre video, der forklarer dig, hvad kilometergodtgørelse egentlig betyder for dit regnskab og hvor meget, du skal betale i skat.

I det her tilfælde klarer man det typisk over lønsystemet, og beløbet udbetales sammen med lønnen.

Kan det ikke vente, kan beløbet også udbetales med det samme. Vælger man det, skal nedenstående postering i regnskabet laves. Husk også at overføre pengene via netbanken.

Lad os bruge et eksempel, hvor vi i 2022 har kørt 1.000 km i firmaregi (3,70 kr. * 1000 km = 3.700 kr.).

Klik på BogføringSkabelonerFinansbilag og udfyld bilaget som vist på nedenstående billede.

Bonusinfo

Hvis du vælger at udbetale det udenom lønnen, skal du selv manuelt indberette, at du har udbetalt kilometergodtgørelse. Det skal du gøre i eIndkomst. Du kan læse mere i denne guide fra SKAT.

[/pro]

Reglerne til kørsel

For at få kilometergodtgørelse og skattefradrag for denne, er det meget vigtigt, at du/I fører en kørebog. Der er intet krav til udseende, men der er krav til indholdet. Kravene er følgende:

 • Navn, adresse, CPR-nummer eller arbejdsnummer
 • Dato for kørsel
 • Kørslens formål
 • Hvad kilometertælleren viste ved begyndelsen af den daglige kørsel og ved dens afslutning
 • Kørslens mål og evt. delmål
 • Antal kilometer
 • Den anvendte sats
 • En beregning.

Der er som sagt ingen krav til udseendet, så du kan holde styr på det på den måde, der fungerer bedst for dig. Vil du gerne have styr på det elektronisk, har vi en integration med Mileage Book. Den kan du læse mere om her

Kørselsgodtgørelse, også kaldet kilometergodtgørelse, er betalt af arbejdsgiveren og er det, som vi behandler i denne guide. Får du ikke betalt kilometergodtgørelse af arbejdsgiver, kan du få et befordringsfradrag for det.

Kørselsfradrag, også kaldet befordringsfradrag, er i stedet, hvis du har mere end 12 km til dit arbejde. Transportmidlet og udgifterne til selve transporten spiller ingen rolle, men transporten må ikke være betalt af din arbejdsgiver. Det er det, som de fleste ansatte vil få ved almindeligt fast job, og som man indtaster på sin personlige forskudsopgørelse/selvangivelse.

Udgifter til parkering, bro, færge og motorvej er ikke en del af kilometergodtgørelse. Det betyder, at man skattemæssigt må fratrække disse i regnskabet – og samtidig stadig gerne få kilometergodtgørelse for de kørte kilometer. Reglen er gældende for både selvstændige og medarbejdere. Læs meget mere her.

Eksempel med parkeringsudgifter – Sådan bogfører du parkeringsudgifter

Parkeringsudgiften bogfører du som du normalt ville gøre. Klik på Opret → Nyt køb. Du udfylder bilaget som vist nedenfor – det eneste du skal være opmærksom på er feltet “Hvordan har du betalt bilaget?”. Her vælger du følgende:

 • Hvis dine medarbejdere (og dig som ejer) har lagt ud for parkeringen med egne private penge, vælger du “Udlæg ansatte og ejer” i selskaber (ApS & A/S),
 • Hvis dine medarbejdere har lagt ud for parkeringen med egne private penge, vælger du “Udlæg ansatte” i personligt ejede virksomheder (Enkeltmands og I/S),
 • Hvis du som ejer af har lagt ud med egne private penge, vælger du “Mellemregning” i personligt ejede virksomheder (Enkeltmands og I/S),
 • Hvis parkeringen er betalt med et af firmaets dankort vælger du blot “Bank”.

 

Udlægget for parkeringen kan du nu udbetale til dig selv eller dine ansatte. Udbetalingen laver du blot som bankoverførsel eller over lønnen. Udbetaler du ikke udlægget over lønnen, men direkte til medarbejderen kan du her se, hvordan du udbetaler et udlæg til din medarbejder.

Ønsker du at sælge din kørsel videre til din kunde, foregår det faktisk, som var det et helt almindeligt produkt, du solgte. De fleste sælger deres kørsel videre efter statens takster – men du skal være opmærksom på, at der skal tillægges moms.

Det betyder, at hvis du viderefakturerer din kørsel, har det intet med dit kørselsfradrag at gøre, og det skal blot sælges, som var det dine egne timer.

Lad os tage et eksempel. Du har kørt 125 kilometer – dem vil du gerne fakturere videre til din kunde. Du indsætter derfor en varelinje på din faktura indeholdende de kørte kilometer og prisen pr. kilometer.

Husk at indsætte prisen ekskl. moms i varelinjen – så udregner Dinero selv momsen. Det kunne se sådan ud:

Fakturer kørsel

Har du ved en fejl udbetalt kilometergodtgørelse til dig selv i en enkeltmandsvirksomhed, kan du se her, hvordan du retter det.

Hvis du vil beregne din kilometergodtgørelse, kan du gøre det på SKATs hjemmeside her.

Du kan også læse mere om kørselsfradrag via linket.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram