Kørselsfradrag 2024

Hvis du har mere end 24 km. frem og tilbage til dit arbejde, er du berettiget til et kørselsfradrag. Det gælder alle slags lønnet arbejde, du betaler AM-bidrag af, samt studiejob, lønnet praktik og løntilskudsjob. Der er tale om et dagligt fradrag, du får hver eneste dag, du kører til og fra dit arbejde – altså ikke ved fx syge- og hjemmearbejdsdage.

 • Læsetid: 6 min.

 • Sidst opdateret 22/03/2024

Mente du kørselsgodtgørelse?

Kørselsgodtgørelse (befordringsgodtgørelse) er en økonomisk kompensation, som udbetales til en medarbejder, der bruger egen bil eller et andet privat transportmiddel til arbejdsrelateret kørsel.
Læs mere.

Hvad er kørselsfradrag?

Kørselsfradrag er et personligt fradrag, du kan få, hvis du har mere end 24 km. til og fra dit arbejde – dog kun de dage, du reelt set kører til og fra arbejdet. Det er lige meget, om du transporterer dig med fx bil, bus, tog eller cykel, da alle transportmidler giver fradrag

Du kan kun få kørselsfradrag (også kaldet befordringsfradrag) fra din folkeregisteradresse til dit arbejdssted. Det betyder, at det ikke er muligt at få fradraget, hvis du i perioder kører fra fx dit sommerhus. Du kan dog godt få det for flere ture til arbejdspladsen, men så skal der være en rigtig god grund til samtlige ture.

Du kan få kørselsfradrag, hvis du har et lønnet arbejde, som du betaler AM-bidrag af. Det er også muligt, hvis du har et studiejob, et løntilskudsjob eller lønnet praktik. Studerende har ikke mulighed for at få fradraget, da SU ikke tæller som løn. Det samme gælder ved ulønnet praktik.

Der er ikke tale om, at du får udbetalt kørselsfradraget. I stedet bliver det indregnet i din årsopgørelse. Du kan sige, at skatteværdien af fradraget er omkring 26% – hvilket betyder, at du ca. sparer 520 kr. i skat, hvis dit kørselsfradrag er på 2.000 kr. 

Du kan ikke få kørselsfradrag, hvis du har fri bil til rådighed (firmabil). Du kan heller ikke få fradraget, hvis din arbejdsgiver betaler transporten – fx via en bruttolønsordning eller i form af et pendlerkort.

Du er også berettiget til fradraget, hvis der er tale om en delebil, uanset om du betaler for kørslen eller ej – fx hvis du kører med en kollega eller via GoMore. Det er dog kun én af personerne i bilen, der kan få brofradraget.

Forskellen på kørselsfradrag og -godtgørelse

Du skal være særlig opmærksom ved meget lange afstande

Du skal have de fradrag, du er berettiget til. Der er dog skærpede krav til dokumentation, hvis du søger kørselsfradrag for meget lange afstande. Derfor er det vigtigt, at du har dokumentation på alt, du indberetter.

Består hele eller dele af din transport af fly eller færge, kan du få fradrag for den faktisk dokumenterede udgift til færge eller fly. Her kræves der dokumentation i form af fx flybilletter, brændstofkvitteringer eller færgebilletter.

Rejser du ind og ud af EU, kan du få stemplet dit pas og bruge det som dokumentation på, at rejsen/transporten faktisk er foregået. 

Kørselsfradrag-sats 2024 for transport og broer

Satserne for kørselsfradrag pr. km. varierer afhængig af længden fra dit hjem til dit arbejde. Jo længere der er, jo mere får du i fradrag. Der er dog en nedre grænse på 24 km. Det vil sige, at hvis du har mindre end 12 km. til arbejde, er du ikke berettiget til fradraget.

Hovedreglen for kørselsfradrag-satserne er, at satsen for over 120 km. er (ca.) halvdelen af satsen for 25-120 km.

Satser for kørselsfradrag i 2023 og 2024

Nedenfor kan du se de aktuelle satser for 2023. Vi har også samlet satserne for kørselsfradrag for 2024, så du nemt kan få et overblik over sidste års satser, hvis du mangler at beregne dit kørselsfradrag.

Transport til og fra arbejde pr. dag2024
Fradrag pr. km. pr. dag
2023
Fradrag pr. km. pr. dag
0-24 kmIntet fradragIntet fradrag
25-120 km.2,23 kr.2,19 kr.
Over 120 km.1,12 kr.
(2,23 kr. i yderkommuner)
1,10 kr.
(2,19 kr. i yderkommuner)

Fristen ændres meget sjældent, når den først er fastsat. Det skete dog 1. april 2022, hvor satsen for kørselsfradrag blev hævet helt ekstraordinært, og den nye sats endda var med tilbagevirkende kraft for hele året.

Satser for kørsel over bro – ekstra kørselsfradrag i 2023 og 2022

Husk, at der er mulighed for ekstra kørselsfradrag, hvis du fx kører over Storebælts- eller Øresundsbroen. I stedet for et fradrag pr. kørte kilometer, får du et ekstra fradrag pr. tur. Under tabellen kan du se, hvordan du skal bruge det i beregningen af dit kørselsfradrag for 2023 og 2024.

BroTransportmiddel2023 og 2024
Ekstra fradrag pr. tur
StorebæltsbroenBil/motorcykel110 kr.
StorebæltsbroenTog/offentlig transport15 kr.
ØresundsbroenBil/motorcykel50 kr.
ØresundsbroenTog/offentlig transport8 kr.

Du får altså ekstra fradrag, hvis din daglige pendlen tager dig over enten Storebæltsbroen eller Øresundsbroen. Her er det vigtigt at huske, at det er et ekstra fradrag pr. tur, så du skal gange satsen med 2, hvis du kører frem og tilbage samme dag. Husk at gemme dokumentation på betaling af broafgift.

Du kan dykke ned i fordelingen af danskernes brug af kørselsfradraget på Skattestyrelsens hjemmeside. Her kan du få en samlet oversigt for hele landet samt de regionale og kommunale fordelinger. 

Særlige kørselsfradrag til personer i yderkommuner og personer med lav indkomst

Som du har kunne se tidligere, kan beboere i yderkommuner få en ekstra høj sats, hvis de har mere end 120 km. frem og tilbage på arbejde. 

Der er faktisk også mulighed for et forhøjet kørselsfradrag (kaldet ø-fradrag), hvis du bor på en ikke-brofast ø i en yderkommune eller på en af nedenstående småøer. Der er også mulighed for et fradrag på 246 kr. pr. nat de dage, du ikke har mulighed for at komme hjem og overnatte pga. afstanden mellem bopæl og arbejde,

 • Brønderslev
 • Frederikshavn
 • Hjørring
 • Jammerbugt
 • Læsø
 • Morsø
 • Norddjurs
 • Skive
 • Struer
 • Sønderborg
 • Thisted
 • Tønder
 • Vesthimmerland
 • Aabenraa
 • Bornholm
 • Faaborg-Midtfyn
 • Guldborgsund
 • Langeland
 • Lolland
 • Odsherred
 • Samsø
 • Slagelse
 • Svendborg
 • Vordingborg
 • Ærø
 • Aarø
 • Baagø
 • Egholm
 • Endelave
 • Hjarnø
 • Mandø
 • Nekselø
 • Orø
 • Sejerø
 • Tunø

Ø-fradraget skal noteres i en separat rubrik. Du skal nemlig notere det under Rejsefradrag, som er rubrik 53 på årsopgørelsen – eller felt 429 på forskudsopgørelsen. 

Ekstra kørselsfradrag til personer med handicap eller kroniske sygdomme

Hvis du har et handicap og/eller kronisk sygdom, der har særlige udgifter til transport mellem dit hjem og arbejdet, kan du i nogle tilfælde få et ekstra kørselsfradrag. Du kan dog ikke få det ekstra fradrag, hvis du kan benytte offentlig transport.

Skattestyrelsen laver altid en konkret vurdering af din sag og kan bede om oplysninger om dit handicap eller kroniske sygdom – fx en udtalelse fra en læge eller speciallæge. Fradraget skal skrives i felt 419 på forskudsopgørelsen og rubrik 54 på årsopgørelsen.

Det ekstra kørselsfradrag enten beregnes ud fra de faktiske udgifter eller med Skatterådets takster, og du kan kun få fradrag for de faktiske dage, du har befordring (så ikke sygedage, feriedage m.m.).

Der er et bundfradrag på 2.000 kr. (2024-tal), hvis det ekstra fradrag beregnes med Skatterådets takster, og du får fradrag for de første 24 km. pr. dag. Hvis der er offentlig transport, og den billigste er under 2.000 kr. er bundfradraget i stedet lig med udgiften til denne.

I 2024 kører du 8.000 km. mellem arbejde og dit hjem. Der er ikke mulighed for offentlig transport, og der er samtidig en bundgrænse på 2.000 kr., du ikke kan få fradrag for.

Satsen for erhvervsmæssig kørsel op til 20.000 km. er i 2024 på 3,79 kr. pr. kilometer.

Beregning

Det giver os følgende regnestykke:

8.000 x 3,79 = 30.320 kr.

Nu er der blot tilbage at trække bundfradraget fra:

30.320 – 2.000 = 28.320 kr.

Det ekstra kørselsfradrag er altså på 28.320 kr.

I 2024 kører du 8.000 km. mellem arbejde og dit hjem. Der er mulighed for offentlig transport, og den billigste pris på dette er 1.900 kr.

Satsen for erhvervsmæssig kørsel op til 20.000 km. er i 2024 på 3,79 kr. pr. kilometer.

Beregning

Det giver os følgende regnestykke:

8.000 x 3,79 = 30.320 kr.

Nu er der blot tilbage at trække bundfradraget (prisen for den billigste offentlige transport) fra:

30.320 – 1.900 = 28.420 kr.

Det ekstra kørselsfradrag er altså på 28.420 kr.

I 2022 kører du 28.000 km. mellem arbejde og dit hjem. Der er ikke mulighed for offentlig transport, og der er samtidig en bundgrænse på 2.000 kr., du ikke kan få fradrag for.

 • Satsen for erhvervsmæssig kørsel op til 20.000 km. er i 2024 på 3,79 kr. pr. kilometer
 • Satsen for erhvervsmæssig kørsel over 20.000 km. er i 2024 på 2,23 kr. pr. kilometer

Udgifter til transport i 2024 er 93.640 kr. (20.000 x 3,79 + 8.000 x 2,23)

Beregning (af fradrag i 2023)

Fradrag: 28.000 x 2,23 = 62.440 kr.

Nu trækker vi bundfradraget fra:

62.440 – 2.000 = 60.440 kr.

Nu skal vi trække dine udgifter fra fradraget (93.640 – 60.440) = 33.200 kr.

Beløbet (faktiske udgifter fratrukket fradrag) lægger vi nu sammen med fradraget (fratrukket bundfradraget):

60.440 + 33.200 = 93.640 kr.

Det endelige fradrag bliver altså på 93.640 kr.

 

Husk, at du altid skal bruge de aktuelle satser for det pågældende år, når du laver dine beregninger.

Beregn kørselsfradrag med aktuelle frister

Vi har lavet en beregner, så du nemt kan udregne dit kørselsfradrag. Den bruger de gældende satser for det aktuelle år.

Du skal selv tilføje en eventuel broafgift, hvis du har sådan en. Husk, at det er pr. tur, så du skal typisk gange med to og lægge det til. Beregneren bruger den almindelige sats for kilometer over 120 km. – altså ikke satsen for yderkommuner.

Hvis du kører i din egen bil i arbejdshenseender, er det ikke kørselsfradrag, du skal have. I stedet skal du have udbetalt kørselsgodtgørelse, som bliver udbetalt af din arbejdsgiver. Det er fx tilfældet, hvis du er sælger og kører til møder i din egen bil. 

Eksempler på beregning af kørselsfradrag

I Danmark har vi overordnet 248 arbejdsdage (uden helligdage og fridage). Derfor bruger vi dette tal i vores eksempler til at beregne antallet af dage, hvor vores to personer kan få kørselsfradrag. Begge eksempler er lavet med satser for 2023.

Ulla bor i Odense og tager toget til Kolding, hvor hun arbejder. Hun har månedskort og hendes samlede daglige transport frem og tilbage er 51 km. (25,5 km. hver vej). 

Først skal vi finde ud af, hvad hendes daglige fradrag er. Det gør vi ved først at trække 24 km. fra hendes daglige transport (da det er grænsen for at kunne få kørselsfradrag) og dernæst gange det med 2,19. 

51 km. – 24 km. = 27 km. -> 27 km. x 2,19 pr. km. = 59,13 kr. i fradrag pr. dag.

Nu skal vi så finde ud af, hvor mange dage Ulla er berettiget til kørselsfradraget:

Ullas kørselsfradrag i 2023 er
Arbejdsdage (uden helligdage og fridage) 248 dage
Ferie og fridage -25 dage
Hjemmearbejdsdage, kursus m.v. -15 dage
Sygedage -4 dage
Samlet fradrag (248 – 44) x 59,13 12.062.52 kr

Mohammed bor i Odense, og han kører til Køge, hvor han arbejder. Der er 125,5 km. hver vej, så hans daglige kørsel er i alt 251 km. Da han kører i egen bil, får han også et brofradrag på 110 kr. pr. tur over Storebælt. 

Først skal vi finde Mohammeds daglige kørselsfradrag. Først beregner vi satsen for kørsel mellem 24-120 km. Herefter gør vi det samme for over 120 kilometer. Til sidst er der kun at finde det samlede brofradrag, han får.

120 km. – 24 km. = 96 km -> 96 x 2,19 210,24 kr.
251 km – 120 km. = 131 km -> 131 x 1,08 141,48 kr.
Brofradrag (2 x 110 kr.) 220 kr.
Mohammeds fradrag pr. dag  571,72 kr.

Nu har vi det samlede kørselsfradrag. Herefter er kun at finde ud af, hvor mange gange Mohammed har taget turen frem og tilbage til arbejdet.

Mohammeds kørselsfradrag i 2023 er
Arbejdsdage (uden helligdage og fridage) 248 dage
Ferie og fridage -30 dage
Hjemmearbejdsdage, kursus m.v. -30 dage
Sygedage -4 dage
Samlet fradrag (248 – 64) x 571,72 105.196,48  kr

Hvis Mohammed havde taget toget i stedet for at køre i sin egen bil, er den eneste forskel i beregningen brofradraget, som i stedet for 2 x 110 kr. vil være 2 x 15 kr., da det er brofradraget for tog over Storebælt. 

Ved udelukkende kun at tage toget ville Mohammeds daglige kørselsfradrag i stedet være på 381,72 kr.

Hvis du skifter mellem at tage toget og køre i din egen bil, skal du lave to beregninger i stedet for én. Du skal nemlig beregne kørselsfradraget for de dage, du kører i henholdsvis bil og tog og herefter lægge de to tal sammen. 

Særlige regler for vikarer og personer med mange skiftende arbejdspladser?

Har du mange skiftende arbejdspladser (fx som vikar), kan du ikke bruge vores beregner. Her skal du lave et manuelt kørselsregnskab, som du skal gemme til årsopgørelsen.

Sådan beregner du dit kørselsfradrag manuelt.

I felt 417 (befordringsgodtgørelse) indtaster du din beregning af dit forventede kørselsfradrag), mens du i rubrik 51 på årsopgørelsen indtaster dit faktiske kørselsfradrag (ved at klikke på lommeregneren).

Fradrag for honorar og anden B-indkomst

Der er helt særlige regler for, hvornår du kan trække de erhvervsmæssige befordringsudgifter fra. Der kan ikke udbetales skattefri befordringsgodtgørelse til disse.

Personer, der kan trække erhvervsmæssige befordringsudgifter fra:

Det er en forudsætning, at de har haft udgifterne, og der kan ikke udbetales skattefri befordringsgodtgørelse til disse. Se alle regler og betingelser på skat.dk.

Indberetning af kørselsfradrag – sådan gør du

Skattestyrelsen får automatisk de fleste relevante oplysninger for året, der er gået. Der kan dog være flere grunde til, at deres tal ikke passer. 

Det beregnede kørselsfradrag kan være forkert, hvis:

 • Din økonomi eller fradrag har ændret sig, men du ikke har rettet forskudsopgørelsen
 • Du er kommet til at bruge dit hovedkort flere steder (det vil nemlig resultere i, at du har fået for meget udbetalt, da det kun må bruges ét sted)
 • Du ikke har skrevet et forventet kørselsfradrag på din forskudsopgørelse
 • Du ikke har skrevet de faktiske antal dage med transport i året, der er gået (der udgør dit faktiske kørselsfradrag)

Det er dit eget ansvar, at du får det korrekte kørselsfradrag. Derfor er det en god idé løbende at opdatere forskudsopgørelsen samt tjekke årsopgørelsen (oplysningsskemaet), når den er tilgængelig i første kvartal af det nye år. 

Det er dog ret nemt at tilføje, hvis Skattestyrelsen ikke allerede har udfyldt det for dig, eller tallene er forkerte.

Sådan indberetter du kørselsfradrag:

 • Log på TastSelv Borger
 • Klik på “Ret årsopgørelsen/oplysningsskemaet”
 • Find rubrik 51 Kørselsfradrag (befordringsfradrag)
 • Tryk på lommeregneren ud for rubrik 51
 • Indtast bopæl (hjemmeadresse) og arbejdsadresse (hvis de ikke er udfyldt), og angiv perioden, hvor du har haft ret til fradraget
 • Tryk på “Næste”
 • Skriv antal dage, du har kørt til og fra arbejde
 • Tryk på “Næste”
 • Antal kørte kilometer beregnes nu (du kan rette i feltet, hvis du er uenig)
 • Tryk på “Næste”
 • Tjek, at alle oplysninger er korrekte
 • Klik på “Overfør til årsopgørelsen”
 • Tryk på “Næste” nederst på siden
 • Klik på “Godkend” for at afslutte

Når du har gjort ovenstående, er dit kørselsfradrag indberettet til Skattestyrelsen, og de vil bruge det til deres endelige beregning af din skat. 

Kontrol sker løbende – og i særlig grad efter corona

Skattestyrelsen laver løbende stikprøver af indberettet kørselsfradrag, så det er vigtigt, at du har styr på dit daglige fradrag og antallet af dage, du er berettiget til det. Især efter corona holder Skattestyrelsen særligt øje med kørselsfradraget.

Du kan potentielt ende med et stort skattesmæk og endda fængsel, uanset om du har indberettet et forkert fradrag med vilje eller ved en fejl. Det er nemlig dit ansvar, at tallene passer. Du kan også ende med at betale for meget i skat, hvis du ikke har styr på dine tal.

Hvis Skattestyrelsen kontrollerer dine indberetninger og beder om dokumentation, skal du kunne fremvise fx kvitteringer for benzin, billet til offentlig transport eller andet bevis på transporten. Der er skærpede dokumentationskrav ved lange afstande og betalingsbroer. Her kan der være krav om bl.a. betaling til broen samt færge- og flybilletter.

Hvornår kan man indberette og rette kørselsfradrag?

Du kan løbende indberette dit kørselsfradrag på din forskudsopgørelse. Hvis der sker ændringer, skal du opdatere dine indberetninger. Det kan fx være ved sygdom (så du har færre dage, hvor du er berettiget til fradraget), eller hvis du får et nyt job.

Du kan også rette årsopgørelsen, når du får den. Men efter fristens udløb på den aktuelle årsopgørelse kan du ikke bare lige rette med tilbagevirkende kraft. I stedet skal du kunne dokumentere rigtigheden af rettelserne, før Skattestyrelsen overhovedet vil lade dig ændre noget.

Der skal med andre ord være særlige omstændigheder, der gør sig gældende, før du kan få lov til at rette i dine gamle årsopgørelse, når den ordinære tidsfrist er udløbet. Du kan i udgangspunktet rette i din årsopgørelse indtil 1. maj fire år efter det år, årsopgørelsen er gældende for.

Oftest stillede spørgsmål

Kørselsfradrag er et fradrag alle danskere kan få, hvis de har mere end 12 km. til deres arbejde. Det er lige meget, om du kører i egen bil eller bruger offentlig transport, dog skal der være tale om transport til et lønnet arbejde, hvor du betaler AM-bidrag, studiejob, lønnet praktik eller et løntilskudsjob.

Satserne for kørselsfradrag er 2,23 kr. for transport pr. dag mellem 25-120 km. og 1,12 kr. over 120 km. Der gælder særlige satser for beboere i yderkommuner og på småøer.

Du kan få kørselsfradrag, hvis du har mere end 24 km. til og fra et lønnet arbejde, du betaler AM-bidrag af, studiejob, lønnet praktik eller et løntilskudsjob. Du får fradrag for hver dag, du reelt kører til og fra arbejdet eller praktikstedet.

Du kan indberette kørselsfradrag løbende på din forskudsopgørelse, og helt indtil fristen for ændring af årsopgørelsen finder sted. Så du kan med andre ord indberette, når du får din forskudsopgørelse – husk dog at opdatere tallene, hvis der sker ændringer.

Ja, du kan godt få kørselsfradrag ved samkørsel, hvis du ellers lever op til de kravene for at få fradraget. Hvis du fx kører sammen med en kollega, er I begge berettiget til fradraget, men det er kun den ene af jer, der kan få et eventuelt brofradrag.

Var denne artikel nyttig?

Relaterede ord

Herunder finder du relaterede ord fra vores regnskabsordbog der relaterer sig til Kørselsfradrag 2024

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram